Siirry sisältöön
Parisuhteessa on kaksi erilaista ihmistä, jotka tuovat suhteeseen oman persoonansa ja menneisyytensä. On tärkeä oppia tuntemaan toista ja toisen elämän vaikeita kohtia. Tässä jaksossa keskitytään toisen syvempään tuntemiseen.

Nuoruus on omaan itseen tutustumisen aikaa. Nuoret pohtivat identiteettiään ja sitä, mitä he haluaisivat elämässään tehdä. Monet ovat isojen valintojen edessä: mitä alaa kannattaisi opiskella ja minkälaista työtä tehdä? Monet kokeilevat uusia asioita, toteuttavat unelmiaan ja saavat monenlaisia kokemuksia.

Seurustellessa on tärkeää huomioida omien asioiden rinnalla myös kumppani. Yhteinen aika oman rakkaan kanssa on tärkeää. Yhdessä vietetyn ajan kautta oppii tuntemaan kumppaniaan paremmin ja kiintymys syvenee.

Hyvässä ihmissuhteessa on riittävästi läheisyyttä, mutta myös tilaa ja mahdollisuus oman itsen etsimiselle. Molempien omat jutut ja ystävyyssuhteet tuovat rikkautta suhteeseen. Erossa ollessa voi tuntea kaipausta ja huomata oman rakkaan hyvät puolet. Toisaalta liiallinen etäisyys voi sammuttaa yhteyden. Riskinä on se, että tarve toiseen katoaa.

Monet nuoret voivat opiskelun tai työn vuoksi elää etäsuhteessa. Jos viettää paljon aikaa erillään, on hyvä pitää huolta siitä, että etäisyys toiseen ei kasva liian suureksi. Päivittäiset viestit tai skypepuhelut auttavat pysymään kärryillä toisen elämästä. Ihmissuhteen yksi tärkeimmistä merkityksistä on sen antaman tuki ja turva. Siksi myös etäällä ollessa on tärkeä voida luottaa siihen, että oma kumppani on siellä jossain ja tarjoaa lohdutusta tarvittaessa.

TEHTÄVÄ 7: KESKUSTELKAA, MILLÄ TAVALLA KÄYTÄTTE AIKAA SUHTEESSANNE. MINKÄ VERRAN VIETÄTTE AIKAA OMIEN ASIOIDEN, HARRASTUSTEN JA YSTÄVIEN KANSSA? MINKÄ VERRAN VIETÄTTE AIKAA YHDESSÄ?

TUNTUUKO NYKYINEN TILANNE MOLEMMISTA HYVÄLTÄ? TOIVOISIKO TOINEN EHKÄ ENEMMÄN YHTEISTÄ AIKAA? ENTÄ TOIVOISIKO TOINEN EHKÄ ENEMMÄN OMAA AIKAA? KATSOKAA PYSTYISITTEKÖ LÖYTÄMÄÄN KOMPROMISSIN ELI YHTEISEN RATKAISUN, JOSSA MOLEMPIEN TOIVEET TULISI HUOMIOITUA.

Erilaisuus

Ihmiset ovat syntymästään saakka erilaisia. Toinen ilmaisee tunteitaan voimakkaasti, kun taas toinen on hyvin rauhallinen. Toinen suhtautuu uusiin asioihin pitkään pohtien, mutta toinen ryntää heti kokeilemaan uusia juttuja. Toinen kaipaa elämään selkeää ja toistuvaa rutiinia, ja toinen voi helposti muuttaa rytmiä ja vaikka valvoa yöt. Eroavaisuudet tuovat suhteeseen jännitettä. On kiva, että toisessa on jotakin sellaista, mitä itsestä ei löydy, ja toisessa riittää tutustuttavaa. Toisaalta tällaiset erot tuottavat joskus päänvaivaa ja yhteentörmäyksiä. Aina ei ole esimerkiksi helppoa olla yhdessä, jos elämänrytmit ovat hyvin erilaiset.

Suhteen alussa monesti ihastutaan toisessa oleviin piirteisiin, joita ei itsessä välttämättä ole. Ajan myötä erilaisuus voi alkaa hiertää ja tuottaa ristiriitoja. Pitkissä ihmissuhteissa vaikeutena onkin hyväksyä toisen erilaisuus siten, ettei tulkitse sitä itselle kielteisellä tavalla.

Suurin toive jokaisella ihmisellä on tulla hyväksytyksi ja rakastetuksi sellaisena kuin on. On tärkeä voida hyväksyä toisen erilaisuus ja epätäydellisyys.

Tehtävät

Kumppanin arvostaminen

Tässä tehtävässä on tarkoituksena kertoa omalle kumppanille, mitä piirteitä hänessä arvostaa.

Valitse seuraavasta listasta kolme kumppaniasi kuvaavaa sanaa:

rehellinen,  rento,  jalat maassa oleva,  lempeä,  jämäkkä,  “vähän hullu” lojaali,  hienotunteinen,  ystävällinen,  hyväntahtoinen,   joustava,  empaattinen,  vastuuntuntoinen,   mukava,   tarmokas,     järkevä,   turvallinen,   idearikas,   seurallinen,  epäitsekäs,   spontaani   tunteva,  ymmärtäväinen,  puhelias,  puolesi pitävä,  sopuisa,   hyvä kuuntelija,   hellä,   suora,   luotettava,   pitkämielinen,   harkitseva,  järjestelmällinen,  antelias,  naisellinen,  sitoutunut,  tunteellinen,  miehekäs,  rauhallinen,  päättäväinen,  hillitty,  hauska,  aktiivinen,  tunnollinen,  taiteellinen,  vaatimaton, mielenkiintoinen, aikaansaava,  muu, mikä…

Kun kumpikin on valinnut adjektiivit, kertokaa ne toisillenne seuraavan esimerkin mukaisesti:

Arvostan sinua, koska olet luotettava, mikä ilmenee esimerkiksi siinä, että pyrit aina pitämään kiinni lupauksistasi.

1. Arvostan sinua koska olet_______________________________, mikä ilmenee esimerkiksi siinä, kun toimit/ teet______________________________________________________

2. Arvostan sinua, koska olet______________________________, mikä ilmenee esimerkiksi siinä, kun toimit/ teet______________________________________________________

3. Arvostan sinua, koska olet_______________________________, mikä ilmenee esimerkiksi siinä, kun toimit/teet______________________________________________________

Tehtävä on alunperin ollut osa parisuhteen lataamisohjelmaa.

Tehtävät

Kuinka hyvin tunnet kumppanisi?

Seuraavassa on leikkimielinen tehtävä, johon tarvitset kumppanisi apua. Tehtävä sisältää kysymyksiä kumppanistasi. Tee tehtävä ja tarkasta sitten kumppaniltasi, kuinka moni vastauksesi meni oikein.

Mikä on kumppanisi mieliharrastus? Mitkä asiat saavat kumppanisi hermostumaan? Entä mieliruoka? Tällä testillä voitte selvittää, missä asioissa teillä on toistenne tuntemisessa parantamisen varaa.

Mikä on kumppanisi mieliharrastus?

Ketkä ovat kumppanisi kaksi läheisintä ystävää (sinun lisäksesi)?
Mikä on kumppanisi mieluisin lomanviettotapa?
Mitkä asiat tekevät kumppanisi onnelliseksi?
Mitkä asiat saavat kumppanisi hermostumaan?
Mikä on kumppanisi suosikkiruoka?
Missä kumppanisi haluaisi mieluiten asua?
Mitä saavutusta kumppanisi pitää tärkeimpänään?
Mitkä kolme asiaa on kumppanillesi tärkeimpiä elämässä?
Minkälaisista elokuvista kumppanisi pitää?
Mitä kumppanisi ei suostuisi tekemään mistään hinnasta?
Mikä on kumppanisi suurin unelma tai toive?
Mikä on kumppanisi kipein kokemus?
Mikä on kumppanisi lempiherkku?
Millainen hellittely tai välittämisen osoitus tuntuu kumppanistasi kaikkein parhaimmalta?
Mikä tekee kumppanisi erityisen iloiseksi?
Mitä puoluetta kumppanisi kannattaa?
Mikä on ollut kumppanisi mielestä hänen paras työpaikkansa?
Jos kumppanisi saisi valita yhden julkisuuden henkilön kenen kanssa menisi lounaalle kuka tämä olisi?

Jokaisesta oikeasta vastauksesta voi saada yhden pisteen.

Suhteet ystäviin ja perheeseen:

Jossakin vaiheessa parisuhdetta kumppanit tutustuvat toistensa ystäviin ja lapsuudenperheisiin. Tutustumalla toisen läheisiin oppii lisää omasta kumppanistaan.

Parilla saattaa olla jo ennestään yhteisiä ystäviä. Kavereiden pariutuminen keskenään voi parhaimmillaan sitoa ystäväpiiriä yhteen. Toisaalta kaveripiirissä voi tulla myös kilpailutilanteita, jos joku toinenkin on kiinnostunut omasta kumppanista. Se saattaa koetella ystävyyssuhteita.

Joskus parisuhde voi tuoda mukanaan myös kokonaan uuden ystäväpiirin, johon tutustuminen vie aikaa. Kumppanin ystävien kanssa ei välttämättä synkkaa niin hyvin, kuin omien ystävien kanssa, mikä on ihan ymmärrettävää. Parit ovat erilaisia siinä, haluavatko he viettää yhdessä paljon aikaa kaveripiirissä vai haluavatko he mieluiten nähdä ystäviään yksin. Kumppanin kavereiden kanssa täytyy jollakin tavalla tulla toimeen, mutta heidän kanssaan ei tarvitse olla parhaita ystäviä eikä viettää kaikkea vapaa-aikaa, jos se ei itsestä tunnu hyvältä. Kummallakin voi olla myös omia ystäviä.

Ystäväpiiri voi suhtautua pariin eri tavoin. Ystävät voivat olla iloisia parin puolesta ja tehdä kaikkensa, jotta kumppani tuntisi olonsa mukavaksi myös kaveripiirissä. Toisinaan parisuhde voi herättää kateuden ja mustasukkaisuuden tunteita ystävissä, kun parilla ei ole enää niin paljon aikaa ystäville kuin ennen.

Kumppaneiden perhesuhteet voivat olla hyvin erilaisia. Toisella ne ovat ehkä läheiset ja turvalliset, toisella taas etäiset tai ristiriitaiset. Alussa kumppanin perhe voi tuntua vieraalta ja oman paikan löytäminen uusien ihmisten keskellä vie aikaa. Parhaimmillaan kumppanin perhe voi tuoda elämään lisää tärkeitä ihmissuhteita.

Jos lapsuudenperhe on ollut hyvin tiivis, voi käydä niin, että vanhemmat puuttuvat liikaa nuoren parin asioihin. Toisinaan nuoren voi olla vaikea vetää rajaa, mitkä asiat kuuluvat vain hänelle ja kumppanille. Asiaan kannattaa kiinnittää huomiota, jos alkaa liikaa neuvotella kumppania tai parisuhdetta koskevista asioista omien vanhempien kanssa. Kiistakysymyksissä tulisi ensin neuvotella oman kumppanin kanssa ja huomioida tämän toiveet eikä ensin sopeutua vanhempien vaatimuksiin.

Kantasuomalaisten seurustelevien parien taustat ja perhekulttuurit voivat olla hyvin erilaisia, mutta  erot voivat olla vielä suuremmat silloin, kun parin lähtöperheet ovat eri kulttuurien edustajia. Perheissä saattaa olla hyvin erilaisia arvoja ja odotuksia seurustelusuhteesta. Erilaisuutta olisi tärkeää lähestyä myönteisellä uteliaisuudella. Pari voi pohtia, mitkä asiat he haluavat omaksua kummankin taustakulttuurista oman parisuhteensa vahvuuksiksi. Toisaalta on hyvä myös huomata sellaiset lähtöperheen arvot, jotka selvästi haavoittavat suhdetta.

Elämänarvot ovat usein lähtöisin lapsuudenperheestä. Arvoilla tarkoitetaan asioita, joita ihminen pitää tärkeinä ja hyvinä. Omien arvojen mukaan eläminen auttaa ihmistä voimaan hyvin. Jos arvot ovat seurustelukumppanin kanssa hyvin erilaiset, voi tästä koitua riitoja ja erimielisyyksiä. Samanlaiset arvot helpottavat elämää, mutta myös erilaisten arvojen kanssa on mahdollista oppia tulemaan toimeen.

Tehtävät

Parisuhteen arvot

Ihmisten ydinarvot ovat yleensä hyvin pysyviä. Ne eivät juurikaan muutu, vaikka ihminen vanhenee, tai elämäntilanne muuttuu. Ydinarvot voi tunnistaa siitä, että niitä on vaikea korvata millään toisella arvolla. Jos esimerkiksi uskollisuus on tärkeä ydinarvo, sitä ei voi korvata toisella arvolla, vaikkapa hyväsydämisyydellä. Tässä tehtävässä on tarkoitus tutkia parisuhteen tärkeimpiä arvoja.

Alla on lista arvoja. Valitkaa kumpikin listalta viisi teille kaikkein tärkeintä arvoa. Kirjoittakaa ne ylös. Miettikää  miten kyseiset arvot näkyvät arjessanne ja miten toivoisitte niiden näkyvän. Vaihtakaa papereita keskenänne. Käykää tämän jälkeen keskustelua siitä, missä kohtaa arvonne ovat samansuuntaisia tai missä kohden ne poikkeavat toisistaan? Arvoissa olevia eroja ei kannata väistää, vaan keskustella niistä avoimesti. Keskustelkaa hetki myös siitä, mistä arvot tulevat. Mikä niiden syntyyn on vaikuttanut? Tulevatko ne lapsuudenperheestä? Onko elämässä ollut sellaisia kokemuksia, jotka ovat vaikuttaneet juuri noiden arvojen syntyyn?

luotettavuus, menestyminen, seikkailuhenkisyys, kunnianhimoisuus, lempeys, joustavuus, tasapainoisuus, tasa-arvoisuus, yhteenkuuluvuus, rauhallisuus, haastavuus, iloisuus, sitoutuneisuus, myötätuntoisuus, jatkuva kehittyminen, osallistuminen, yhteistyö, oikeudenmukaisuus, luovuus, uteliaisuus, tehokkuus, empaattisuus, innostuneisuus, jännitys, reiluus, uskollisuus, oikeudenmukaisuus, usko ja henkisyys, perhekeskeisyys, urheilullisuus, vapaus, hyväntekeminen toisille, työteliäisyys, rehellisyys, itsenäisyys, rakkaus, avoimuus, säännöllisyys, siisteys, turvallisuus, pysyvyys, vahvuus, kiitollisuus, totuudellisuus, ymmärtävyys, ainutlaatuisuus, päihteettömyys, väkivallattomuus, läheiset suhteet lapsuuden perheen kanssa, parisuhde tärkeintä elämässä, ystävyys, suvaitsevuus.

Voitte keksiä myös arvoja, joita ei löydy tältä listalta.

Esimerkiksi: Tärkein arvoni on rakkaus. Se näkyy valinnoissani niin, että yritän arjessa osoittaa rakkauttani pienillä teoilla ja sanoilla. Tulevaisuudessa haluaisin pystyä kertomaan rakkaudestani nykyistä enemmän.

Suhteeni 1 arvo on:

Tämä arvo näkyy valinnoissani näin:

Haluaisin vielä vahvistaa ja näyttää tätä arvoani tulevaisuudessa näin:

Suhteeni 2 arvo on:

Tämä arvo näkyy toiminnassani näin:

Haluaisin vielä vahvistaa ja näyttää tätä arvoani tulevaisuudessa näin:

Suhteeni 3 arvo on:

Tämä arvo näkyy toiminnassani näin:

Haluaisin vielä vahvistaa ja näyttää tätä arvoani tulevaisuudessa näin:

Suhteeni 4 arvo on:

Tämä arvo näkyy toiminnassani näin:

Haluaisin vielä vahvistaa ja näyttää tätä arvoani tulevaisuudessa näin:

Suhteeni 5 arvo on:

Tämä arvo näkyy toiminnassani näin:

Haluaisin vielä vahvistaa ja näyttää tätä arvoani tulevaisuudessa näin:

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Tukea parisuhteen hyvinvointiin -parisuhdekurssi

Tämä kurssi on suunnattu yksilöille ja pareille, jotka haluavat vahvistaa keskinäistä yhteyttään ja pyrkiä ymmärtämään sekä itseään...

Häpeä ja rakkaus parisuhteessa

Häpeä syntyy, kun yhteys katkeaa: kun ihminen lähestyy toista, mutta toinen kääntää pään pois. Kun tätä tapahtuu merkittävissä...

Pitkäaikainen puoliso – se läheisin, mutta välillä niin ärsyttävä tyyppi!

Tuntuuko pitkä parisuhteesi enemmän rasittavan sinua kuin antavan voimaa? Puolisosi ei tunnu mielenkiintoiselta tyypiltä vaan lähinnä...