Siirry sisältöön
Tässä kurssin jaksossa kerrotaan seksuaalisuudesta ja rohkaistaan kertomaan kumppanille omista seksuaalisista toiveista.

Seksuaalisuus on usein tärkeä osa seurustelusuhdetta. Seksuaalisuuden toteuttaminen on yksi ihmisen perustarpeista, ja sen tehtävänä on antaa energiaa. Seksuaalisuus vaikuttaa myös jokaisen omakuvaan. Siihen, kuinka hyväksyttynä omia seksuaalisia haluja voi pitää, vaikuttaa omasta lapsuudenperheestä omaksutut suhtautumisen tavat. Myös kokemukset seksistä tai seksuaalisuudesta vaikuttavat siihen, miltä seksuaalisuus tuntuu.

Seurustelu- ja parisuhteissa ja suhteen eri vaiheissa oma seksuaalisuus tulee esiin aina uudella tavalla. Seksuaalisuuden kanssa ei olla koskaan valmiita, vaan sen kanssa kehitytään ja eletään koko elämä.

Seksi on yksi keino toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan. Se on toimintaa, jonka tavoitteena on hyvä olo, nautinto ja kiihottuminen. Seksi voi tapahtua ihan yksin. Silloin se voi olla haaveilua, fantasioita tai eroottisten virikkeiden käyttämistä. Seksifantasioissa käytetään mielikuvia, jotka tuottavat seksuaalista mielihyvää. Seksi voi tapahtua myös kahden tai useamman ihmisen välillä. Silloin se voi olla esimerkiksi hyväilyjä, flirttailua, pettingiä eli seksiä ilman yhdyntää (mm. kiihottavia suudelmia, hyväilyjä vaatteiden päältä ja alta, kumppanin tyydyttämistä käsin tai suuseksillä), rakastelua tai yhdyntää.

Seksiä on siis paljon muutakin kuin yhdyntä. Seksiä voi harjoittaa ilman tunteita, mutta yleensä rakasteluun liittyy voimakkaita positiivisia läheisyyden, rakkauden ja halun tunteita. Tärkeintä on, että seksi on kivaa ja nautinnollista ja tuntuu hyvältä.

Vaikka seksi on tärkeä osa ihmistä ja parisuhdetta, se ei aina mittaa hyvää seurustelusuhdetta. On ok olla ilman seksiä, mikäli molemmat kokevat samoin. Ihmiset poikkeavat toisistaan halun määrässä ja on olemassa myös aseksuaalisia ihmisiä, jotka eivät koe tarvetta seksiin. Myös elämäntilanteet vaikuttavat halun määrään. Esimerkiksi stressi, väsymys, suru ja muut haastavat tunteet voivat vaikuttaa niin, että seksuaalinen halukkuus vähenee tilapäisesti.

Minun kehoni – sinun kehosi

Itsensä hyväksyminen ja oman kehon tunteminen on kaiken hyvän seksin alku. Myötätuntoista suhdetta omaan kehoon voi opetella muun muassa koskettelemalla, katselemalla itseä ja kuuntelemalla omia tuntemuksia. Kehoa voi kosketella tavoilla ja paikoista, jotka tuntuvat itsestä hyvältä ja kiihottavalta. Katselemalla itseä peilistä tai kuvien kautta, voi muodostaa riittävän hyvää mielikuvaa itsestä ja itseen saa toki myös ihastua.

Omia sukuelimiä voi myös tutkia ja ihastella peiliä apuna käyttäen. Moni on elänyt pitkälle aikuiseksi tietämättä, miltä omat sukuelimet näyttävät, vaikka kumppani on saattanut tutustua niihin lähietäisyydeltä jo vuosia. Seksi on myös vain itseä varten, ei pelkästään seurustelua varten. Itsetyydyttämällä voi esimerkiksi laukaista turhautumista, stressiä ja jännitystä, kiihottaa, lohduttaa tai rauhoittaa itseään. Itsetyydytyksessä voi käyttää apuna kiihottavia ajatuksia, mielikuvitusta ja fantasioita, sekä apuvälineitä.

Seksi toisen kanssa edellyttää, että tuntee itsensä ja kumppaninsa ja että seksissä kunnioitetaan  toisen seksuaalisuutta ja nautintoa. Kun oma keho on omassa hallussa, on helpompi auttaa toista ymmärtämään omaa kehoa ja kiihottumista silloin, kun se on ajankohtaista esimerkiksi seurustelussa. Toinen ei kertomatta voi tietää, että millainen kosketus ja mistä kohden tuntuu hyvältä. Toisen kehon opettelu on mielenkiintoinen ja nautinnollinen matka kohti yhteistä seksielämää. Hyvä seksi pohjautuu siihen, että paitsi oma, myös toisen keho ja kiihottuminen ovat hallussa. Tästä syntyy yhteys toiseen ja mahdollisuus jakaa intohimon tunteita yhdessä rakastelemalla.

Tehtävät

Läheisyys- ja seksuaalisuus

On tärkeää kertoa kumppanille minkälainen kosketus tuntuu itsestä hyvälle tai millaisia toiveita itsellä olisi seksin osalta. Vastatkaa aluksi kumpikin itseksenne oheisiin kysymyksiin ja keskustelkaa sen jälkeen yhdessä vastauksistanne.
 • Pidän suhteessamme fyysisen läheisyyden osalta siitä, että…

 

 • Toivoisin suhteeseemme lisää fyysisen läheisyyden alueella…

 

 • Olen tyytyväinen keskinäisessä seksielämässämme…

 

 • Kaipaisin lisää seksielämässämme…

 

 • Minun kannaltani toimivin aloite seksiin sisältää…

 

 • Mielestäni parhaiten voisimme löytää viikoittaista aikaa seksiin siten, että…

 

 • Jotta en kokisi itseäni hylätyksi tai loukatuksi, toivoisin puolisoni seksistä kieltäytymisen tapahtuvan siten, että…

Hyvän seksin tunnusmerkit

Hyvän seksin taustalla on seurustelun osapuolien kuvat itsestä ja toisesta arvokkaina, hyväksyttyinä ja haluttavina sekä rakastettavina. Lisäksi on tiedettävä omasta ja toisen kehosta, nautinnosta sekä kiihottumisesta. Seksissä on tärkeää kuunnella ja kunnioittaa omia ja toisen haluja ja viestejä siitä, miten seksissä edetään.

Monet harrastavat seksiä oman kumppanin kanssa, mutta kun tulee eteen tulee tilanne, että seksistä tulisi puhua, niin taidot saattavatkin loppua. Yksi tärkeimmistä ja samalla haastavimmista seksitempuista ovat puhuminen ja kuunteleminen, eli vuorovaikutus seksissä. Se tarkoittaa muun muassa kaiken edellä mainittujen asioiden sanoittamista toiselle ja toisen viestien kuuntelemista – myös sanattomien viestien, eli kehonkielen kuuntelemista. Tämä edellyttää keskinäistä luottamusta, rohkeutta ja harjoittelua.

Halun ajatellaan olevan perustuntemus, jonka synnyttyä on mahdollisuus kiihottua ja kokea nautintoa. Jokaisella haluun vaikuttavat monet asiat, kuten tunteet, mieliala, energian ja stressin määrä, sekä monet ulkoiset tekijät, kuten yhteys kumppaniin ja vaihtelevat elämäntilanteet. Halu on siis herkästi reagoiva ja muuttuva tuntemus, mutta siihen on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi vähentämällä stressiä, purkamalla stressiä ja lepäämällä pois väsymystä. Joskus ihminen voi kokea olevansa kokonaan haluton tilapäisesti, mutta mikäli tuntemus ei tunnu väistyvän, on syytä ottaa asia puheeksi ammattilaisen kanssa.  (Ohjeita kohdassa Ongelmia seksissä.)

Kiihottuminen ja nautinto ovat voimakkaita tuntemuksia, joita aiheuttavat fantasiat ja seksi joko yksin tai toisen kanssa. Kiihottumiseen ja nauttimiseen vaikuttaa muun muassa kyky rentoutua ja antautua tunteen ja kosketuksen vietäväksi. Kiihottuessa keho alkaa tuottaa mielihyvähormoneja ja kehossa tapahtuu fyysisiä seurauksia, kuten emättimen kostumista, nännien ja peniksen kovettumista ja sydämen sykkeen nousua. Kiihottuminen ja tilanteeseen liittyvästä kosketuksesta, tuntemuksista ja ajatuksista nauttiminen ovat hyvän seksin tunnusmerkkejä. Kun suhteessa on turvallinen ja hyvä olla, on helpompi antautua omien tunteiden vietäväksi.

Intohimo ja läheisyys ovat tärkeitä elementtejä seurustelussa ja parisuhteessa. Niiden olemassaolo suhteessa myös vaihtelee muun muassa seurustelun ja parisuhteen eri vaiheissa. Intohimon ja läheisyyden ylläpitäminen parisuhteen arjessa auttavat halun syntymistä ja olemassaoloa. Intohimoa voi ruokkia esimerkiksi lähettämällä vihjailevia viestejä kumppanille pitkin päivää, kehumalla, pusuttelemalla ja koskettelemalla toista ohimennen. Intohimon ja läheisyyden säilymiseen vaikuttaa muun muassa keskinäinen vuorovaikutus, yhteys ja herkkyys toiseen ja toisen ymmärtäminen, toisen tarpeiden kuuleminen ja kunnioittaminen, omien vaihtelevien tarpeiden tuominen esiin ja positiivisen tunneyhteyden pitäminen toiseen. Molempien tulee voida kokea, että minä itse pystyn säätelemään minulle sopivaa läheisyyttä, intiimityttä ja seksiä. Parisuhdetta tulee hoitaa päivittäin.

Tehtävät

Kosketuksen sillan rakentaminen

Harjoituksen tavoitteena on tutkia kosketuksen merkitystä itselle yleensäkin ja kumppanin kosketuksen vaikutuksia itseen. Tavoitteena on myös ilmaista kumppanille omia toiveita fyysisestä läheisyydestä ja kuunnella toisen toiveita yhteyden vahvistamiseksi. Asettukaa vastakkain rauhalliseen tilaan ja kosketelkaa toistenne käsiä vuoroperään. Vastatkaa tämän jälkeen lomakkeen kysymyksiin ja käykää vastauksenne yhdessä läpi. Tämä harjoitus voi olla vaikea joillekin henkilöille heidän oman historiansa takia tai suhteen tilanteen takia. Tällaisessa tilanteessa voitte hypätä tämän harjoituksen yli.

Seksuaalisuudessa on ensin tärkeää luoda ja jakaa yhteys eli rakentaa silta kahden ihmisen välille.  Mitä kerron läheisyydellä ja kosketuksella kumppanilleni ja miten päästän hänet “ihotasolle” kanssani. “Ihotasolla” ollessamme olemme herkässä, helposti haavoittuvassa tilassa, mutta se on välttämätön askel tiellä aikuiseen seksuaalisuuteen.

Hakeutukaa rauhalliseen paikkaan muiden ulottumattomiin.
Istukaa polvet vastakkain ja ottakaa toisen kädet omiinne. Sulkekaa silmänne.

Olkaa vastaanottavaisia viesteille, joita puolisonne kertoo kosketellessaan käsiänne eri tavoin. Kosketusta vuorollaan vastaanottavan ei tarvitse ottaa vastuuta, vaan yrittää tuntea, mitä toinen viestii.

 • Ensin toinen on vastaanottavana osapuolena 5 min. Sitten vaihdetaan roolia ja toinen on vastaanottavana osapuolena 5 min.

Vastatkaa tuon ajan kuluttua alla oleviin kysymyksiin kumpikin yksin.

Käykää sen jälkeen kohdat keskustellen läpi.

Kysymykset

 • Miltä minusta tuntui kumppanini kosketus? Miten mieleni ja kehoni reagoi siihen?

 

 • Mitä aistin kumppanini kosketuksessa?

 

 • Mitä kokemuksia minulla on omasta kosketushistoriastani elämäni varrelta?

 

 • Koenko joskus ristiriitaisia tuntemuksia, kun kosketan kumppaniani tai hän koskettaa minua? Voiko niitä ilmaista ja miten suhteessamme?

 

 • Minkälainen kosketus minusta tuntuu hyvältä ja mahdolliselta tässä elämäni vaiheessa?

 

 • Miettikää ja keskustelkaa, millainen fyysinen läheisyys teille kummallekin sopisi ja mitä kaipaatte parisuhteenne tässä vaiheessa.

Ongelmia seksissä

Seksiin voi liittyä monenlaisia ongelmia. Yleisimpiä ovat esimerkiksi erilaiset suorituspaineet, jännittäminen, erektio- ja siemensyöksyongelmat, kiihottumisvaikeudet, sukuelinten alueiden kivut, erilaiset tai eriaikaiset halut seksiin sekä orgasmivaikeudet. Seksiongelmien taustalla voi olla itsetuntoon, itsensä tuntemiseen, kehoon, tunteisiin ja koskettamiseen liittyviä esteitä ja negatiivisia ajatuksia, pelkoja, vaikeita kokemuksia ja jopa traumoja. Näistä ongelmista on syytä keskustella oman kumppanin kanssa ja pohtia yhdessä, mitä asioita ongelmien taustalla voisi olla.

Keskustelun kautta voi löytää kahdenlaisia syitä seksiongelmille: sellaisia, joille voi tehdä itse ja yhdessä jotain ja sellaisia, joille ei voida tehdä mitään yksin tai yhdessä. Esimerkiksi eriaikaiset halut, pelot, häpeä, suorituspaineet ja jännittäminen ovat asioita, joille voi yhdessä miettiä ratkaisuja. Ne asiat, joille on mahdotonta yksin keksiä ratkaisuja, ovat esimerkiksi kehon fyysiset ongelmat ja koetut traumat.

Ongelmien ilmaantuessa ne on aina otettava puheeksi kumppanin kanssa, ja neuvoja on hyvä kysyä ammattilaiselta, kun omat keinot loppuvat. Keskusteluapua voi etsiä oman kunnan palveluiden kautta, esimerkiksi hakeutumalla lääkärin juttusille.

Väestöliitossa on kehitetty seksuaalisuuden omahoito-opas joka löytyy mielenterveystalo.fi sivuilta.

Suomen seksologisen seuran verkkosivuilta löytyy yhteystietoja seksuaalineuvojille ja seksuaaliterapeuteille: www.seksologinenseura.fi.

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Nuorten ja nuorten aikuisten suhde-ja deittailuongelmien tuki Väestöliitosta

Ongelmia parisuhteessa? Entä deittailussa? Sinä alle 29-vuotias, Väestöliiton asiantuntija on tukenasi.

Nuorten ja nuorten aikuisten suhde-ja deittailuongelmien tuki Väestöliitosta

Ongelmia parisuhteessa? Entä deittailussa? Sinä alle 29-vuotias, Väestöliiton asiantuntija on tukenasi.

Häpeä ja rakkaus parisuhteessa

Häpeä syntyy, kun yhteys katkeaa: kun ihminen lähestyy toista, mutta toinen kääntää pään pois. Kun tätä tapahtuu merkittävissä...