Siirry sisältöön
Tässä jaksossa puhutaan seurustelusuhteen vaiheista ja sitoutumisesta.

Rakkauden alku

Monet ihmiset ovat kautta aikain yrittäneet ratkaista rakastumisen kaavaa siinä kuitenkaan onnistumatta. Rakkauden syttymiseen vaikuttavat eniten läheisyys, samanlaisuus ja tuttuus. On tavallista ihastua ihmiseen, jonka tapaat usein ja jolla on samanlaisia piirteitä kuin sinulla. Ihminen ihastuu herkästi, kun kokee itsekin olevansa toisen ihailema. Monet ihastuvat koulukaveriin tai tuttuun, sellaiseen ihmiseen, jota näkevät usein.

Toisaalta rakastumiseen vaikuttavat myös tiedostamattomat tekijät. Toista saatetaan tarvita jonkin oman ristiriidan ratkaisemiseen tai oman itsen täydentämiseen. Joskus voi olla niin, että vetäytyvä ja hiljainen löytää itselleen puheliaan ja tilaa vievän kumppanin. Näin kumppani voi ilmaista jotain sellaista puolta tai tarvetta, joka on jostain syystä ollut itselle kiellettyä. Ihmisenä kasvamisen kautta tuo tarve voi joskus muuttua ja tätä kautta myös odotukset suhteessa voivat muuttua.

TEHTÄVÄ 4: MUISTELKAA HETKEÄ, JOLLOIN TAPASITTE TOISENNE ENSIMMÄISEN KERRAN. KERTOKAA VUORONPERÄÄN TOISILLENNE, MIHIN KIINNITITTE HUOMION, KUN NÄITTE KUMPPANIN ENSIMMÄISEN KERRAN. MIHIN IHASTUITTE TOISISSANNE?

Seurustelun alku voi olla ihanaa aikaa, mutta myös hyvin kuluttavaa. Ihastuksen ajatteleminen voi viedä kaiken huomion. Jotkut rakkaussuhteet alkavat vauhdilla ja voimakkailla tunteilla, toiset taas hitaammin ja vähemmällä ilotulituksella.

Rakkauden alku on aina tutustumista toiseen ihmiseen. Seurusteleva pari tapaa toistensa perhettä ja ystäviä, ja molemmat suhtautuvat uteliaasti toisen mielenkiinnon kohteisiin. Kiintymys ja tunteet syntyvät yhteisten hetkien ja ajan kanssa. Siksi alussa tuntuu tärkeältä viettää paljon aikaa yhdessä.

Suhteen alussa epävarmuuden tunteet ja mustasukkaisuus ovat tavallisia

Lähes kaikki ihmiset kokevat jossain kohtaa elämäänsä mustasukkaisuutta. Yleensä seurustelun alkupuolella mustasukkaisuuden tunteet voivat olla voimakkaita. Mustasukkaisuus kertoo oman kumppanin tärkeydestä. Pienissä määrin mustasukkaisuus voikin olla hyvä tunne. Se kertoo toiselle ja itselle, että suhde on merkityksellinen. Kuitenkin liiallinen mustasukkaisuus haavoittaa suhdetta.

Mustasukkainen henkilö voi ajatella, että ”en kelpaa”, tai ”en ole riittävän hyvä”. Kielteiset uskomukset omasta itsestä voivat synnyttää mustasukkaisuutta. Nuoruudessa epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Itsetuntemus on vielä rakentumassa eikä kokemuksia yhdessä olosta ole karttunut vielä paljoa. Onkin havaittu, että nuorten suhteissa mustasukkaisuuden tunteet ovat yleisempiä kuin myöhemmin aikuisuudessa.

Mustasukkaisen on hyvä oppia ymmärtämään, että vaativalla ja toista hallitsevalla käytöksellä mustasukkainen ajaa kumppania pois. Kaikkein parhaiten parisuhteessa auttaa, kun omalle kumppanille voi pehmeällä tavalla kertoa omista epävarmuuksistaan.

Teksti pohjaa mielenterveystalon mustasukkaisuuden omahoito-oppaaseen.

Rakkauden myöhemmät vaiheet

Rakastumisen alkuvaiheessa yhdessäolo tuntuu mukavalta ja hyvältä. Ajan myötä kumppanit huomaavat tulleensa toinen toisilleen hyvin tärkeiksi. Kumppani on kuin osa itseä. Sanotaan, että silloin pari on kiinnittynyt toisiinsa.

Suurimmalla osalla ihmisistä voimakkain rakastumisen vaihe tasaantuu noin 1,5-2 vuodessa suhteen alkamisen jälkeen. Toisilla oman rakkaan kuvan katsominen voi aiheuttaa voimakkaita rakastuneen ihmisen reaktioita jopa 20 yhteisen vuoden jälkeen.

Kun kiihkeä rakastumisen vaihe rauhoittuu, ihminen alkaa huomata kumppanissaan myös tämän vähemmän mairittelevia piirteitä. Tässä seurustelun vaiheessa on tavallista toivoa, että kumppani olisi enemmän itsen tai omien odotusten kaltainen! Voi tuntua hankalalta tulla toimeen sen ristiriidan kanssa, mitä ajatteli toisen olevan ja mitä toinen oikeasti on. Tässä parisuhteen vaiheessa seurustelevalle parille tulee herkemmin erimielisyyksiä, sillä kumpikin yrittää vaikuttaa toiseen. Erimielisyydet voivat parhaimmillaan auttaa tutustumaan itseen ja kumppaniin syvemmin. Olettamukset ja mielikuvat kumppanista muuttuvat todenmukaisiksi. On kuitenkin pareja, joille tämä parisuhteen vaihe on niin vaikea, että se johtaa eroon.

Parisuhteen tasaannuttua rakkauden vaiheeksi suuremmat kipuilut on käyty läpi ja molemmat hyväksyvät toisensa sellaisena kuin ovat. Tämä vaihe vaatii myös itsetuntemusta. Itsen ymmärtäminen mahdollistaa myös toisen hyväksymisen omana itsenään.

Sitoutuako vai ei?

Toisinaan seurustelussa on hyvin pitkä tutustumis- tai tapailuvaihe. Voi olla, että sitoutuminen yhteen ihmiseen pelottaa ja suhde halutaan pitää ”kepeänä”. Suhde voikin pysyä tapailusuhteena niin kauan, kuin se tuntuu molemmista hyvältä. Ihmiselle on kuitenkin luonnollista sitoutua ja kiinnittyä toiseen ihmiseen. Siksi suhteissa herää jossain kohdin kysymys, oletko sinä todella minun kanssani. Sitoutuminen luo turvallisuutta ja jatkuvuutta parisuhteen tulevaisuuteen. Ilman sitoutumista seurustelu seisoo heikoilla perustuksilla.

Vaikeus sitoutua seurustelusuhteeseen voi johtua aikaisemmista seurustelukokemuksista tai elämänkokemuksista yleensä. Voi olla, että ihminen ei ole lapsuudessaan voinut luottaa rakkauden pysyvyyteen. Sitoutumisen vaikeus voi johtua kipeistä kokemuksista ystävyyssuhteissa, tai vaikkapa petetyksi tulemisesta aikaisemmissa suhteissa. Myös vaikeudet nykyisessä suhteessa voivat luoda sellaista turvattomuutta, joka saa vetäytymään vakavammasta sitoutumisesta. Jatkamalla vapaata elämää voi omassa mielessään pitää kaikki vaihtoehdot avoimena. Tällöin kuitenkin menettää jatkuvan ihmissuhteen mahdollisuudet luoda syvempi turvallinen side.

Mietittäessä seurustelun siirtymävaiheita, kuten yhteen muuttoa tai kihlautumista, epävarmuus herää helposti:” Oletko sinä nyt kuitenkaan oikea ihminen olemaan kanssani?” ” Voinko oikeasti luottaa sinuun?” Eräässä tutkimuksessa videoitiin vastavihittyjen parien riitoja. Yleisin kysymys riidoissa oli: ”Oletko vierelläni, kun tarvitsen sinua? ”

Tavallista seurustelusuhdetta voi kuvata sydänkäyränä. Siinä on huippukohtia, hetkiä, jolloin kokee toisen todella läheiseksi. Sitten on kohtia, jolloin toinen tuntuu olevan hyvin kaukana. Tavallisesti suhde on suurimmaksi osaksi keskikäyrällä: yhdessäolo on mukavaa ja turvallista. Sitoutuminen on suhteesta huolenpitoa. Hyvä ohjenuora on, että suhde ei saisi jäädä liian kauaksi aikaa keskikäyrän alapuolelle. Jos suhde pysyy pitkään keskikäyrän alapuolella, on jokin vialla ja tilannetta pitäisi selvittää.

TEHTÄVÄ 5: MIETTIKÄÄ HETKI, MISSÄ VAIHEESSA PARISUHDETTA OLETTE TÄLLÄ HETKELLÄ. MILLAISIA VAIHEITA SUHTEESSANNE ON OLLUT?

KUINKA SITOUTUNUT KOET OLEVASI SUHTEESEESI ASTEIKOLLA 0-10? MITEN SITOUTUMISESI NÄKYY TEOISSASI JA VALINNOISSASI?

Mitä sitoutuminen tarkoittaa?

Sitoutuminen tarkoittaa päätöstä olla yhdessä hyvinä ja huonoina päivinä. Sitoutunut on valmis luopumaan omasta hyvästä toisen hyväksi.

Sitoutuminen voi olla ulkoapäin tulevaa tai se voi olla sisältäpäin kumpuavaa. Ulkoisessa sitoutumisessa asioita tehdään vain ulkoisen lupauksen takia: ”Ok, koska lupasin seurustella kanssasi, niin ollaan nyt sitten yhdessä. En kuitenkaan tee mitään parantaakseni suhdetta. Ongelmien tullessa lähden kavereiden kanssa ulos.”

Sisäisessä sitoutumisessa ihminen tekee asioita oman suhteensa eteen. ”Tiedän olevani riippuvainen sinusta. Sinä olet minulle tärkeä, ja haluan vaalia yhteistä hyvää. Kun tulee ongelmia, olen valmis tekemään asioita parantaakseni suhdetta. Vaikeudet eivät ole minulle syy poistua, vaan yritän vaikuttaa ongelmiin ja haen niihin apua.”

Parit voivat olla sitoutumisessaan eri vaiheissa. Näin on myös videoiden parien kohdalla.

Pyry ja Petra: Petra on valmis ottamaan sitoutumisen askelia suhteessa. Hän haaveilee yhteen muutosta. Pyry ei ole yhtä innoissaan aiheesta ja keskittyy pelaamiseen. Hän ei lähde mukaan Petran yrityksiin keskustella aiheesta. Petra kokee, että Pyry välttelee sitoutumista eikä ole suhteessa mukana. Joskus on niin, että toinen on jo valmiimpi siirtymään suhteessa eteenpäin kuin toinen. Sitoutuminen ei mene aina tasatahtia.

Elsa ja Essi: Elsa ja Essi ovat molemmat valmiita ottamaan sitoutumisen askelia suhteessa. Sitoutuminen toiseen ei tarkoita sitä, että epävarmuuden tunteita ei lainkaan olisi, vaan sitä, että myös vaikeita tunteita voi jakaa. Elsa ja Essi juttelevat ja jakavat unelmia yhteisestä asunnosta. Molemmat ovat mukana suunnittelussa. Myös vaikeista tunteista voi jutella.

Sosiaalisen median haitat ja hyödyt sitoutuneessa seurustelussa

Parhaimmillaan sosiaalisella medialla voidaan vahvistaa parin välistä yhteenkuuluvuutta. Rakkaus ja sitoutuminen omaan tärkeään ihmiseen voidaan julkistaa somessa. Somen kautta voi myös kertoa välittämisestä, tarjota tukea ja keskustella vaikeistakin aiheista. Monelle vaikeiden asioiden kirjoittaminen voi tuntua helpommalta kuin puhuminen.

Toisinaan some voi aiheuttaa epävarmuutta. Jos toinen on valmis kertomaan seurustelusta julkisesti mutta toinen ei, tämä voi tuntua turvattomalta. Se voi saada epäilemään, onko kumppani oikeasti sitoutunut. Some voi myös voimistaa mustasukkaisuutta. Aina ei tunnu hyvältä, kun oma rakas saa paljon tykkäyksiä muilta. Myös seurustelevan parin yksityisyyden rajat ovat herkemmin ylitettävissä somessa. Viaton chattaily tutun kanssa voi johtaa tilanteeseen, jossa yksityisyys tulee ylitetyksi. Salailu ja luottamuksen pettäminen tuovat turvattomuutta seurusteluun.

Sosiaalisen median seuraaminen on hyvin koukuttavaa. Se vie paljon aikaa seurustelulta. Jos kumppanin katse on lähes aina puhelimessa, syntyy herkästi riitoja ja protestia. Ihminen tarvitsee kokemuksen siitä, että hän on kumppanilleen tärkeä ja saa kumppanin huomion puoleensa, kun tarvitsee sitä.

Seksikkäiden kuvien lähettäminen ihastukselle voi olla jännää ja kiihottavaa. Kuvia voi käyttää myös väärin. Riidoissa tai erotessa voi tulla houkutus näyttää kuvia muille tai vihaisena postata niitä someen. Tämän vuoksi luottamus kumppaniin on tärkeää myös vaikeissa tilanteissa.

TEHTÄVÄ 6: KESKUSTELKAA HETKI SIITÄ, MILLAINEN TOIMINTA SOMESSA ON SUHTEENNE OSALTA OK? ONKO SUHTEESSANNE OLLUT TILANTEITA, JOISSA TOISEN KÄYTTÄYTYMINEN SOMESSA ON HÄIRINNYT?

KESKUSTELKAA, KUINKA PALJON SOME VIE AIKAA. ONKO NYKYINEN TILANNE HYVÄ VAI TOIVOISIKO JOMPIKUMPI SIIHEN MUUTOSTA?

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Chat intiimien ihmissuhteiden ja niiden solmimisen tueksi nuorille ja nuorille aikuisille

Ongelmia parisuhteessa tai deittailussa? Väestöliiton asiantuntija tukee sinua, alle 29-vuotias

Chat intiimien ihmissuhteiden ja niiden solmimisen tueksi nuorille ja nuorille aikuisille

Ongelmia parisuhteessa tai deittailussa? Väestöliiton asiantuntija tukee sinua, alle 29-vuotias

Chat intiimien ihmissuhteiden ja niiden solmimisen tueksi nuorille ja nuorille aikuisille

Ongelmia parisuhteessa tai deittailussa? Väestöliiton asiantuntija tukee sinua, alle 29-vuotias