Siirry sisältöön

Sinulle, jonka kumppani on ollut uskoton

16.09.2021 klo 09:30 - Kirjoittanut Vanhemmuuden asiantuntijat , Väestöliitto
Uskottomuus aiheuttaa usein kriisin parisuhteeseen. Silloin on tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Asian käsittely joko yksin tai yhdessä tulee mahdolliseksi vasta, kun suurimmat tunnekuohut ovat väistyneet. Jotkut suhteet selviävät uskottomuudesta ja toiset puolestaan eivät. Artikkelissa käsitellään asiaa suhteen selviämisen näkökulmasta.

Jokainen käsittelee asiaa omalla tavallaan uskottomuuden paljastuessa. Jotkut voivat reagoida tilanteessa voimakkaastikin, kun puolestaan toiset saattavat suhtautua uskottomuuteen rauhallisemmin. Reagointitapaasi vaikuttavat niin aikaisemmat pettymykset parisuhteissa ja ihmissuhteissa, kuin kokemasi uskottomuuden luonne.

Jos uskottomuus tulee ilmi ja se on jatkunut jo pidempään, voi sinulle tulla tunne, oletko tunnetko kumppaniasi lainkaan. Kaikki yhteiset kokemuksenne voivat menettää merkitystään. Parisuhteenne pelisäännöt vaikuttavat myös kokemukseesi uskottomuudesta. On huomioitava, että uskottoman osapuolen reagointi asiaan vaikuttaa osaltaan siihen, millä tavalla asiaa päästään käsittelemään.

On hyvä pohtia, koetko joidenkin tunteiden olevan kiellettyjä tilanteessa. Oman hyvinvointisi kannalta on tärkeää hyväksyä kaikki ne tunteet, jotka nousevat pintaan. Tunteissasi tai sinussa ei ole vikaa, ei ole olemassa tunnetta, mitä et saisi tuntea.

Shokkivaihe

Uskottomuuden paljastuminen voi aiheuttaa sinulle shokin. Shokissa tunnekuohu voi olla niin valtava, ettet heti pysty ottamaan sitä edes vastaan. Kehosi ja mielesi voivat tuntua turralta, mikään ei tunnu miltään. Vähitellen mielesi kuitenkin suostuu käsittelemään asiaa pala palalta. Kun saat yhteyden tunteisiisi, pystyt etenemään hiljalleen asian käsittelyssä. Shokista uuteen alkuun löydät lisää tietoa traumaattisen kriisin käsittelyvaiheista.

Saatat kokea raivoa, vihaa, epätoivoa, surua, arvottomuutta ja riittämättömyyttä. Tietyissä rajoissa omien tunteiden ilmaisu toiselle on hyödyllistä. Tunteesi voivat kuitenkin olla niin vahvoja, että niiden säätely voi olla hyvin vaikeaa. Vaikka nämä tunteet ovat tavallisia ja sallittuja, ei ole hyväksi purkaa niitä hallitsemattomasti. Esimerkiksi väkivallan käyttö ei ole sallittua missään olosuhteissa.

On tärkeää hakea apua, jos koet, ettet pysty omin voimin hillitsemään itseäsi. Jos vaarannat lapsesi, itsesi tai puolisosi, ota yhteyttä ammattiauttajiin. Apua voit löytää esimerkiksi täältä: Nollalinja; Lyömätön linja; Jussi Työ ;Maria akatemia. Jos sinulla on luotettavia ystäviä tai perhettä, voi olla hyvä jakaa tilannetta myös heidän kanssaan.

Tarve tietää kaikki

Kun uskottomuus on tullut ilmi, saatat haluta heti tietää kaiken yksityiskohtia myöten. Tämä on hyvinkin tavallista. Mielesi saattaa askarrella melkein kaiken valveillaoloajan asian parissa. Saatat haluta keskustella aiheesta usein ja uskoton kumppanisi puolestaan vältellä aiheesta keskustelua. Häpeän ja syyllisyyden tunteet voivat vaikeuttaa tai estää hänen osaltaan asian kohtaamista. Tietämisen tarpeesi voi olla niin pakottavaa, että saatat haluta käyttää siihen lähes kaiken hereillä olo ajan. On kuitenkin tärkeää, että pyrit parhaasi mukaan pitämään huolta omasta jaksamisestasi ja riittävästä levosta. Asian työstämisestä on hyvä pitää myös taukoja, jotta molemmat jaksavat.

Pidä huolta omasta hyvinvoinnistasi

Riittävä lepo

Univaikeudet ovat tavallisia alun shokkivaiheessa. Sinulla voi olla vaikeuksia nukahtaa, tai kun tulet yöllä pintaunivaiheeseen, asia voi ponnahtaa mieleesi, etkä saa enää unta. Työhön paneutumisesi ja lastenhoitokykysi saattavat vaikeutua.

Kukaan ei hyödy siitä, että uuvutaan perusteellisesti. Yleensä väsyneenä asiat vaikuttavat vieläkin pahemmilta ja toivottomammilta. Väsyneenä et myöskään ole parhaimmillasi käymään läpi vaikeita asioita. Jos et saa levätyksi tai nukutuksi juuri lainkaan, sinun on syytä kääntyä lääkärin puoleen.

Syöminen

Tilanteen aiheuttamat tunteet saattavat aiheuttaa muutoksia ruokahaluusi. Toiset saattavat lakata syömästä, toiset puolestaan saattavat ahmia ruokaa hakeakseen lohtua. Jos ruokahalusi on täysin kadoksissa, on tärkeää pyrkiä syömään usein, edes jotain pientä. Verensokereiden ollessa matalalla tunnetilat usein ylikorostuvat. Onkin tärkeää toipumisesi kannalta, että saat riittävästi energiaa asian käsittelyyn.

Työ

Jos koet tilanteessa vaikeaksi keskittyä työhösi, voi olla hyvä kertoa esihenkilölle tai työyhteisölle tilanteesta. Koko tarinaa ei tietysti ole pakko kertoa, mutta voit sanoittaa esimerkiksi olevasi kriisissä, joka saattaa vaikuttaa keskittymiseesi työssä. Erityisesti, jos työsi vaatii tarkkaa keskittymistä tai olet vastuussa muista ihmisistä, voi työn väliaikainen uudelleen järjestely olla tarpeen. Toiset puolestaan saattavat tarvita taukoa työstä. Toisaalta työ voi puolestaan tarjota sinulle taukoa asioiden ajattelemisesta, eli se voi myös olla voimavara kriisistä selviämiseen.

Harrastukset

Omista harrastuksistasi kiinnipitäminen voi olla voimaannuttavaa. Vaikka tuntuisi, että haluaisit jäädä neljän seinän sisälle, niin liikkeelle lähteminen ja mieluisten asioiden tekeminen saattavat helpottaa oloasi ja tukea selviytymistäsi vaikeiden tunteiden kanssa. Välillä on tietysti ok jäädä sänkyyn, ja surra asiaa. On kuitenkin tärkeää, ettei sängyssä makaamisesi kestä päiviä. Myös arjen rutiineista kiinnipitäminen voi auttaa oloasi vähitellen helpottumaan.

Lasten hyvinvointi

Jos perheessänne on lapsia, tulee heitä pyrkiä suojaamaan asialta parhaan kykynne mukaan. Lapset eivät ymmärrä tai pysty käsittelemään asiaa kuten te aikuiset. Jos lapsenne ovat kuulleet asiasta tai riitelyänne, on hyvä sanoittaa, että teillä aikuisilla on erimielisyyksiä, joita yritätte keskenänne selvitellä. On tärkeää korostaa, etteivät riidat ole heidän syytään. Kerro lapsille, että te vanhemmat yritätte parhaanne, ja asioista kerrotaan, jos/kun se koskettaa heitä. Jos koet, ettet kykene hoitamaan lapsiasi, pyydä apua läheisiltäsi tai kunnan sosiaalitoimesta.

Syyllisyys

Sinun on hyvä tiedostaa, että uskottomuuden taustalta paljastuu usein monenlaisia asioita. Monet näistä asioista eivät yleensä liity siihen millainen olet, ei sinun ulkonäköösi, luonteeseesi tai suhteeseenne. Ne liittyvät usein uskottoman omaan elämänvaiheeseen tai -tilanteeseen, hänen omaan psyykkiseen tai fyysiseen vointiinsa tai hänen omaan kykenevyyteensä olla läheisissä ihmissuhteissa. Toki osa syistä voi myös liittyä parisuhteessa koettuihin pettymyksiin, joista uskoton on ollut enemmän tai vähemmän tietoinen.

On syytä korostaa, että silloinkaan, kun uskottomuuden taustalta paljastuu tyytymättömyyttä sinuun tai suhteeseenne, et ole vastuussa uskottomuudesta tai syyllinen siihen. Jokainen aikuinen on vastuussa omasta käytöksestään ja teoistaan. Tyytymättömyyttä voi käsitellä monella muullakin tapaa kuin pettämällä.

Asian käsittely on mahdollista

Usein riittävästä levosta ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen saa olosi tuntumaan hiljalleen paremmalta. Asiasta keskustelu joko kumppanin, ystävien, perheenjäsenen tai ammattiauttajan kanssa saa asian hiljalleen jäsentymään mielessäsi. On yksilöllistä kauanko toipumisesi vie aikaa.

Kun alun shokin kaoottisuus ja sekavuus vähenevät, eivätkä tunteesi jyllää enää hallitsemattomasti, voit omalta osaltasi aloittaa asian todellisen käsittelyn. Jos ajatuksena on jatkaa suhdetta, asian käsittelyyn tarvitaan kaksi. Vain kumppanisi voi antaa vastauksia tiettyihin asioihin, jolloin asian työstäminen yhdessä on kannattavaa.

Jos olette molemmat kiihtyneitä, kannattaa ottaa aikalisä. Tuolloin ette kykene vastaanottamaan tai keskustelemaan asiasta siten, että se hyödyttäisi teitä kumpaakaan. Todelliseen asioita käsittelevään keskusteluun teidän on mahdollista päästä vasta, kun kykenette irtautumaan “vastauksia vaativa – väistelijä” tai “syyttäjä – puolustautuva” -asetelmasta. Jos ette tähän ajankaan kuluessa kykene, teidän kannattaa hakeutua parisuhdeneuvontaan tai -terapiaan.

Asiasta toipumisen huomaat siitä, että tapahtunut nousee mieleesi vähitellen aina harvemmin ja päivistä jää aikaa muidenkin asioiden miettimiselle. Toipumisen voit huomata siitäkin, että asian käsittelyyn vaadittu aika vähitellen lyhenee. Kuitenkin pitkään tietyt asiat, kuten tapahtumapaikka -tai aika, voivat nostaa tapahtumat ja siihen liittyneet tunteet mieleesi.

Takaumat

Pettämisestä muistuttava paikka, elokuvan kohtaus, ele tai sana voi palauttaa uskottomuuteen liittyvät tapahtumat ja tunteet mieleesi. Tuolloin saatat haluta käsitellä asiaa kumppanisi kanssa uudelleen. Voit kokea pelkoa siitä, voiko tapahtunutta koskaan unohtaa tai jääkö asia koskaan taakse. Jos uskottomuuden aiheuttamat tunteet on saanut käsiteltyä ja tulee niiden kanssa sinuiksi, ennen voimakkaat tunnereaktiot hiljalleen laimenevat. Asian käsittelyyn menee parhaimmassakin tapauksessa kuukausia, mutta käsittely voi venyä pidemmäksikin. Ensimmäisten kuukausien aikana on tavallista, että mielesi voi palata herkästi tapahtuneeseen.

Toipumisen hidasteet

Koko elämäntilanteesi vaikuttaa siihen, miten pääset asiassa eteenpäin. Jos on paljon muitakin kuormittavia asioita tai tapahtumia, voi huono olotilasi pitkittyä.

Jos ei puolin ja toisin päästä käsitykseen suhteen jatkosta, voi tunteiden ja tilanteen käsittely viivästyä. Ikään kuin jäädään kellumaan epätietoisuuden ja epävarmuuden olotilaan. Henkisesti kyseinen tilanne voi olla hyvinkin kuormittavaa ja uuvuttavaa. Olisi hyvä saada molemmin puolin päätös aikaan, lähdetäänkö työskentelemään luottamuksen palauttamiseksi.

Jos parisuhdetta on päätetty jatkaa, mutta uskoton osapuoli ei ole selkeästi lopettanut toista suhdettaan, voi tilanteen käsittely estyä. Tässä tapauksessa on vaikeaa rakentaa luottamusta uudelleen. Voi myös olla, että uskoton osapuoli on päättänyt vaihtaa kumppania, jolloin jäät käsittelemään asiaa ilman toista osapuolta. Tuolloin ammattiauttajan, ystävien sekä perheen tuki on tärkeää. Älä jää yksin asian kanssa!

Palautuuko luottamus?

Jos parisuhdetta jatketaan, keskeiseksi kysymykseksi nousee, voitko oppia vielä luottamaan kumppaniisi? Se on olennaisen tärkeä kysymys siksi, että ilman kohtuullista luottamusta suhteenne jatkaminen tulee vaikeaksi. Usein ihminen alkaa voimaan huonosti suhteessa, jossa et voi luottaa toiseen. On tärkeää tiedostaa, että luottamuksen palautuminen on hidas prosessi.

On myös tavallista, että suhteessanne eteen tulevat tilapäiset erotilanteet, kuten työmatkat tai illanvietot saattavat aktivoida epävarmuuden tuntemuksia. Myös yksityiset puhelut ja viestit saattavat aiheuttaa epäluuloja. Epävarmuuden ja epäluottamuksen tunteiden sietäminen ja säätely on keskeisessä kohdassa, kun luottamusta rakennetaan uudelleen. On hyvä oppia käsittelemään niitä keskenänne niin, etteivät ne vakavasti eriytä teitä toisistanne tai huononna välejänne.

Ei ole olemassa “poppakonstia”, jolla luottamuksen saisi nopeasti takaisin. Luottamuksen rakentamiseen liittyy olennaisena edellytyksenä se, että huomaat puolisosi olevan sinulle avoin ja rehellinen asioista. Luottamus on rakennettavissa uudelleen siten, että toinen osoittaa toistuvasti käytöksellään olevansa luottamuksen arvoinen, vaikka se veisi aikaa. Sinulta puolestaan luottamuksen rakentaminen vaatii, että annat toiselle mahdollisuuden.

Luottamus voi myös vähitellen palata, jos puolisosi avustamana alat saada kokonaiskuvaa tapahtuneesta. Kokonaiskuvan hahmottuessa tapahtunut voi alkaa tuntua ymmärrettävältä, vaikkakaan ei hyväksyttävältä.

Uskottoman kumppanin tunteet

Shokkivaiheessa sinun ei välttämättä ole mahdollista asettua kumppanisi asemaan. Kun suurimmat tunteet alkavat laantua, on kuitenkin hyvä olla tietoinen myös omien tunteiden ja tarpeiden lisäksi siitä, mitä kumppanisi tunne-elämässä voi olla meneillään.

Jos jatkatte yhdessä, kumppanin osallistumista asian käsittelyyn voi vaikeuttaa valinnan vaikeus. Hän voi mahdollisesti joutua tekemään surutyötä ja tuntea ikävää kolmannesta pyörästä luopuessaan. Mahdollisesti hänen mielessään jylläävät myös syyllisyyden ja häpeän tunteet siitä, mitä hän on tehnyt. Nämä tunteet saattavat saada hänet välttelemään aiheesta keskustelua tao johtaa hyvittelykäyttäytymiseen.

Voi olla, että kumppanisi välttelee aiheesta puhumista ja lisäksi väittää, ettei hän tiedä, miksi teki ja mitä. Se voi tuntua raivostuttavalta, myös mahdottomalta uskoa. Kuitenkin me ihmiset emme aina ole perillä siitä, miksi ja mitä teemme. Varsinkin ihmisten, jotka eivät ole tottuneet käsittelemään tunteitaan ja ajatuksiaan, voi olla aluksi vaikea saada kiinni siitä, mikä syvempi tarve heitä on liikuttanut tässä asiassa.

Asian käsittelyssä puolisosi voi tarvita ulkopuolista apua. Jos jatkatte suhdetta, on sinunkin etusi, että hän löytää vastauksia itseään ja omia tarpeitaan koskeviin kysymyksiin. Jos asia ei selviä keskinäisissä keskusteluissanne tai parikäynneillä ammattiavun piirissä, hän voi tarvita omia käyntejä ammattilaisen luona asiaa selvittääkseen.

Seksuaalisuus

Uskottomuus heijastuu myös seksuaalisuuteenne. Jos olette päättäneet pysyä yhdessä, on tärkeää, löytää yhdessä keinoja vastaamaan molempien läheisyyden tarpeisiin. On hyvä käydä keskustelua siitä, miten seksuaalisuutta voidaan uskottomuuden jälkeen toteuttaa siten, että se tuntuisi molemmista hyvältä.

Anteeksianto on vaikeaa ja se voi viedä aikaa

Anteeksiantaminen nousee yleensä jossain vaiheessa esiin suhteessanne. Anteeksiantamista voi helpottaa se, että toinen on aidosti osoittanut katumusta teostaan. Sinun on hyvä muistaa, että anteeksiantaminen ei tarkoita tapahtuneen hyväksymistä, unohtamista, tai että se olisi lupa tapahtuneen toistamiseen. Se ei myöskään tarkoita sitä, ettet enää saisi palata asiaan, kun se sinun mieleesi syystä tai toisesta nousee. Lue myös: Sinulle, joka olet ollut uskoton

Kirjoittajat: Vanhemmuuden asiantuntijat, Väestöliitto

Lähde: Glass, Shirley P.: Not “Just Friends” – Rebuilding Trust and recovering your sanity after infidelity. 2003. Free Press. Sinua saattaa kiinnostaa myös: Väestöliiton maksuttomat palvelut parisuhdekysymyksiin

Katso myös: Väestöliiton maksuttomat palvelut parisuhdekysymyksiin

Aihealueet:  Kriisit , Parisuhde

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Väkivaltaa Kokeneet Miehet

Väkivaltaa Kokeneet Miehet auttaa henkistä tai fyysistä väkivaltaa lähisuhteissaan tai kadulla kokeneita miehiä. Keskusteluapua on tarjolla...

Erosta Elossa – erokriisiapua miehille

Erosta Elossa tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä tarjoamalla henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa...

Sinulle nuori, jonka vanhempi on sairastunut syöpään

Vanhemman sairastuminen syöpään voi olla rankka asia kohdata. Se herättää meissä monia kysymyksiä ja tunteita. Tälle sivustolle on kerätty...