Siirry sisältöön

Miten tunnistan toisen ihmisen rajat?

02.05.2022 klo 13:17 - Tuottanut Väestöliitto
Ihminen voi viestiä rajoistaan monin eri tavoin. Rajan ilmaisu ei läheskään aina ole sanallista, vaan kehonkieli, ilmeet, eleet ja ääni ovat keskeisessä roolissa rajojen ilmaisussa.

Rajojen tunnistaminen on keskeinen vuorovaikutustaito, joka vaatii harjoittelua. Harjoittelu alkaa jo pienenä, ja taitoja tarvitaan kaikissa ihmissuhteissa ja sosiaalisissa tilanteissa. Rajojen tunnistamisen taito korostuu seksuaalisissa tilanteissa. 

Sanaton ja sanallinen viestintä 

Rajoja voi tunnistaa sekä sanattomien että sanallisten viestien avulla. Sanaton viestintä tarkoittaa esimerkiksi eleitä, ilmeitä ja kehon asentoa. Äänenkäyttö on myös keskeinen osa sanatonta viestintää. Esimerkiksi äänenvoimakkuudella, -painolla, -sävyllä tai -korkeudella kommunikoidaan ilman sanoja.  

Sanaton viestintä on keskeisessä roolissa esimerkiksi tunteiden ilmaisussa ja vaikutelman luomisessa. Ihminen tekee tulkintoja toisesta sanattomien viestien perusteella. Monesti esimerkiksi kasvojen ilme kertoo paljon siitä, ymmärtääkö toinen ihminen, mistä sinä puhut tai kuunteleeko hän sinua. Jos sanattomat viestit ovat ristiriidassa sen kanssa, mitä ihminen sanoo, on sanattomilla viesteillä merkittävämpi painoarvo tulkinnassa. 

Sanallinen viestintä puolestaan on puhetta ja tekstiä. Sanattomalla viestinnällä on tärkeä rooli siinä, miten ymmärrät sanallisen viestin. Sanat voivat kuitenkin tarkoittaa eri asiaa eri ihmisille. Samaa sanaa voidaan myös käyttää hyvin erilaisissa merkityksissä eri tilanteissa. Monesti se, mitä sanotaan ei ole yhtä keskeistä kuin se, miten sanotaan. Ihminen voi esimerkiksi sanoa “kyllä” epäröivästi ja hiljaa tai reippaasti ja kuuluvasti. Jälkimmäinen on selkeä viesti siitä, että ihminen todella vastaa myöntyvästi. Kun vastaus on epävarma, kannattaa varmistaa myöntävä vastaus jatkokysymyksellä. 

Rajoista kommunikoiminen sanattomasti 

Toisen ihmisen rajojen tunnistaminen vaatii taitoja tunnistaa sanattomia viestejä. Seksuaalissävytteisissä tilanteissa suostumusta viestitään hyvin usein ilman sanoja. Sanattomassa viestinnässä on mahdollista pohtia ja tarkkailla esimerkiksi seuraavia asioita: 

  • Minkälainen ilme ihmisellä on? 
  • Tuleeko hän sinua kohti vai ottaako hän etäisyyttä sinuun? 
  • Millä tavalla hän katsoo sinua vai kääntyykö poispäin? 
  • Onko hänen asentonsa sulkeutunut (esim. kädet suojana, hieman kyyryssä, jalat ristissä) vai avoin (esim. ryhdikäs)?
  • Onko hän kehollisesti jännittynyt vai rento? Veltto vai aktiivinen?
  • Minkälaisella äänensävyllä toinen ilmaisee itseään (ystävällinen, tyly yms.)? 
  • Millä tavalla toinen koskee sinua? Vastaako hän sinun kosketukseen? 

Sanattomat viestit voi ymmärtää väärin 

Vaikka sanaton viestintä on keskeinen osa vuorovaikutusta, on mahdollista tulkita toisen viestejä väärin. Esimerkiksi ulkonäköön liittyvät seikat kuten pukeutuminen on asia, jolla ihminen voi viestiä muille sanattomasti. On kuitenkin yleinen harhaluulo, että esimerkiksi seksuaalisuuden korostaminen pukeutumisessa viestii siitä, että ihminen haluaa kanssasi seksiä tai toivoo seksuaalissävytteisiä kommentteja ulkonäöstään. Monesti henkilökohtainen pukeutumistyyli ei ole viesti yksittäisille ihmisille, vaan ihminen ilmaisee pukeutumisellaan esimerkiksi ryhmäkuuluvuutta tai identiteettiä. Populaarikulttuuri ohjaa nuoruudessa paljon sitä, miten ihmiset pukeutuvat. Esimerkiksi avonaisen paidan käyttäminen ei siis ole viesti siitä, että ihminen antaa luvan koskea, ehdottaa seksiä, nimitellä tai tuijottaa. Toisaalta on mahdollista, että jossain tilanteessa kuten treffeillä ihminen viestii myös seksuaalista halua pukeutumisellaan.  

Ihminen ilmaisee kiinnostusta ja rajoja monilla eri tavoilla niin sanattomasti kuin sanallisesti, joten kannattaa kiinnittää huomiota viestien kokonaisuuteen ja yhdenmukaisuuteen. Sanattoman viestinnän tulkitsemisen lisäksi vaaditaan tilannetajua ja käytöstapoja. On tavallista, että sanattomien viestien tulkintaan liittyy epävarmuutta ja viestit voivat olla ristiriitaisia. Kun et ole varma, on syytä kysyä sanallisesti. 

Sanoilla selkeyttä tilanteeseen 

Monesti rajoista kannattaa reippaasti jutella. Keskusteleminen on erityisen tärkeää, kun toinen ihminen ei ole sinulle kovin tuttu entuudestaan tai olet epävarma siitä, minkälaisia hänen rajansa tai toiveensa ovat. Kun olet epävarma, kannattaa aina kysyä väärinymmärrysten välttämiseksi.  

Jos haluat osoittaa toiselle ihmiselle olevasi hänestä seksuaalisesti kiinnostunut, kannattaa lähteä liikkeelle kevyistä ja pienistä viesteistä, jotka jättävät toiselle tilaa sanoa ”ei”. Pepun läpsäisystä ohimennen on mahdotonta halutessa kieltäytyä, mutta kysymykseen ”saanko istua hieman lähemmäksi” on mahdollista sanoa ”ei”. Täältä voit lukea lisää siitä, mikä on flirtin ja seksuaalisen häirinnän ero.

Puhuminen itsessään on tärkeä seksitaito. Kukaan ei ole ajatustenlukija ja väärinymmärrysten riski on suuri ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Sanojen avulla on mahdollista löytää yhteisymmärrys rajoista puolin ja toisin.  Täältä voit lukea, miten puhua seksistä kumppanin kanssa.

Artikkelin ovat kirjoittaneet Nuorten Väestöliiton asiantuntijat

Päivitetty: 16.3.2023

Aihealueet:  Seksuaalisuus

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Mitä tehdä, jos raskaudenpelko on suhteettoman suuri?

On tavallista, että raskauden mahdollisuus herättää jonkinasteista huolta ja pelkoa. Jos huoli on voimakasta ja pitkäkestoista sekä rajoittaa...

Seksuaalineuvontachat

Haluatko keskustella seksuaalisuuteen ja gynekologiseen sairauteen/oireyhtymään liittyvistä asioista kahden kesken asiantuntijan kanssa?

Mitä tehdä, kun seksitauti pelottaa valtavasti?

Seksitautitartunnan pelko on tavallinen tunne tilanteissa, joissa kondomi tai suuseksisuoja on jäänyt käyttämättä. Jos pelko vaikuttaa...