Siirry sisältöön

Miten tunnistan omat rajani?

02.05.2022 klo 16:55 - Tuottanut Väestöliitto
Omat rajat ovat osa seksuaalioikeuksia, joiden mukaan jokaisella on oikeus keholliseen koskemattomuuteen ja oikeus päättää omaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Omien rajojen tunnistaminen on tärkeää oman hyvinvoinnin, onnellisuuden ja jaksamisen kannalta.

Rajalla viitataan usein kuvitteelliseen viivaan, joka erottaa yhden asian toisesta. Omien rajojen asettamisen avulla voi tehdä näkyväksi, minkälaiset asiat tuntuvat itselle sopivilta ja mitkä eivät. Seksuaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta rajat voivat olla fyysisiä tai psyykkisiä, ja ne voivat toteutua sekä tunteiden että käytöksen tasolla. Fyysiset rajat viittaavat esimerkiksi siihen, kuinka lähelle muut saavat tulla sinua, tai mihin ja millä tavoin sinuun saa koskea. Psyykkiset rajat taas viittaavat esimerkiksi siihen, miten sinua saa kohdella, miten sinulle tai sinusta saa puhua, tai minkälaisiin asioihin tai toimintoihin suostut. 

Rajat auttavat pitämään kiinni omasta turvallisuuden tunteesta sekä asioista, jotka ovat itselle tärkeitä.

Rajat ovat usein riippuvaisia siitä, kuinka läheisen ja tutun ihmisen kanssa on tekemisissä. Esimerkiksi hyvän ystävän päästäminen lähelle fyysisesti tai halaaminen voi tuntua turvalliselta ja luontevalta, mutta tuntemattoman kanssa se voi tuntua oudolta tai jopa ahdistavalta. Samaan aikaan omien ajatusten ja tunteiden jakaminen voi olla helppoa omien perheenjäsenten kanssa, mutta tuttujen kanssa ei. Omat rajat eivät siis ole aina täysin samanlaiset kaikissa tilanteissa ja kaikkien ihmisten kanssa, vaan ne mukautuvat aika-, paikka- ja ihmiskohtaisesti. 

Omien rajojen tunnistaminen voi olla kuitenkin joskus vaikeaa. Jotta omat rajat voi asettaa, täytyy ensin tiedostaa, mitä tarvitsee ja mitä haluaa. Rajat ja itsensä tunteminen eli itsetuntemus kulkevatkin usein käsi kädessä. Itsetuntemus on ymmärrystä ja tietoa omista ajatuksista, asenteista, arvoista ja tunteista. Itsetuntemusta voi vahvistaa tutustumalla omiin vahvuuksiin, haaveisiin, tarpeisiin, toiveisiin ja asioihin, joista on epävarma. 

Rajat liittyvät suostumukseen

Joskus halu miellyttää muita voi vaikuttaa siihen, että omat rajat ovat epäselvät tai omista rajoista on vaikeaa pitää kiinni. Voi tuntua siltä, että saadakseen hyväksyntää tai kuuluakseen joukkoon, on suostuttava tekemään asioita, jotka eivät tunnu oikealta. Näissä tilanteissa on tärkeää pysähtyä arvioimaan toiminnan hyviä ja huonoja puolia: tuottaako tiettyjen asioiden tekeminen iloa ja mielihyvää, vai onko niistä pitkällä tähtäimellä enemmän huolta ja murhetta itsellesi tai jollekin toiselle? 

Rajat liittyvätkin kiinteästi suostumukseen, joka on erityisen tärkeää seksitilanteissa. Suostumuksella tarkoitetaan kommunikaatiota siitä, että halukas ja valmis erilaisiin seksuaalisiin tekoihin. Suostumus tarvitaan aina jokaisen seksuaalisen teon yhteydessä, ja sen voi antaa joko sanallisesti tai muilla eleillä. Voit lukea täältä lisää, mitä on suostumus seksissä. 

On tärkeää aina muistaa, että painostaminen tai pakottaminen eivät kuulu seksiin. Jos jokin tilanne ja toiminta tuntuu pelottavalta, epämukavalta tai ahdistavalta, on aina lupa sanoa ”ei” ja lopettaa toiminta.

Rajoihin kuuluu siis se, että osaa suojata itseään ja omaa kehoaan, mutta myös se, ettei omalla toiminnallaan satuta tai loukkaa muita, tai pakota toista sellaiseen toimintaan, joka loukkaa hänen kehollista koskemattomuuttaan. Voit lukea täältä lisää, miten tunnistaa toisen rajat. Osa rajoista ovat ehdottomia, kuten esimerkiksi se, että tiettyihin kohtiin toisen kehossa (esimerkiksi genitaaleihin, rintoihin tai takamukseen) ei saa koskaan koskea ilman lupaa. Toiset rajoista taas ovat neuvoteltavissa, esimerkiksi se, miten seksitilanteissa edetään tai millaista ehkäisyä seksitilanteissa käytetään. Omista tarpeista, toiveista ja haluista on tärkeää pystyä kertomaan omalle seksikumppanilleen. Voit lukea täältä lisää omien rajojen kommunikoimisesta.

Omien rajojen tunnistamista voi harjoitella

Jos on hankalaa tunnistaa omia rajojaan, on hyvä keino pysähtyä kuuntelemaan omaa kehoaan. Usein oma keho osaa kertoa meille asioita ilman, että tietoisesti ajattelemme niitä. Jos tilanteessa on olemassa jonkinlainen uhka, keho voi viestiä meille siitä esimerkiksi kohonneena sydämen sykkeenä, kylmän tunteena, käsien tärinänä, tai muuten outona tai epämääräisenä olona. Voi myös huomata tiedostamattaan ajattelevansa, että ”en halua”, ”tämä ei tunnu hyvältä” tai ”haluan pois”. Näitä viestejä on tärkeää kuunnella, sillä ne voivat varoittaa siitä, että omat rajat ovat ehkä ylittymässä. 

Tee täällä testi ”Mistä tunnistan, milloin omat rajat on ylitetty?” 

Rajojen tunnistamista voi myös harjoitella. Täältä pääset tutustumaan nettiluentoon, jossa voit harjoitella omien rajojen tunnistamista ja kommunikoimista (nettiluento tulossa). 

Olet aina tervetullut Väestöliiton nuorten chattiin juttelemaan omista rajoista! Chatin päivystysajat löydät täältä. 

Kirjoittajat: Nuorten palvelujen asiantuntijat, Väestöliitto

Aihealueet:  Seksuaalisuus

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Mitä häpeälle voi tehdä?

Häpeä on tavallinen ja tarpeellinen tunne, jonka kokeminen voi auttaa ihmistä sopeutumaan paremmin yhteisön jäseneksi ja toimimaan viisaasti...

Seksuaalineuvontachat

Sexpo tarjoaa maksutonta neuvontaa seksuaalisuuden, seksin, sukupuolisuuden ja ihmissuhteiden kysymyksissä.

Mitä tehdä, jos raskaudenpelko on suhteettoman suuri?

On tavallista, että raskauden mahdollisuus herättää jonkinasteista huolta ja pelkoa. Jos huoli on voimakasta ja pitkäkestoista sekä rajoittaa...