Gå till innehållet

Vad beror det på att somliga mobbar andra?

Publicerad 01.09.2020 - Befolkningsförbundet
Var och en förstår mobbning på sitt eget sätt, det finns inte bara ett eller ens två sätt att trakassera andra. Även om den som retas tänker att hen är rolig och fyndig när hen berättar om hur en kompis gjort bort sig, kanske kompisen upplever det som retfullt.
Pojkarnas telefon -
Producerat av Befolkningsförbundet

Ofta handlar mobbning ändå om att knuffas, baktala, slå, håna eller vilken som helst handling som är avsedda att skada eller kränka en annan människa. Ibland är det flera som deltar i mobbningen, till exempel genom att frysa ut den mobbade från klassen, en grupp eller med hjälp av sociala media.

Vad beror mobbning på? Orsakerna kan vara många. Beror det på mobbaren, läraren, hela atmosfären i skolan, eller på den mobbade själv? Numera anses mobbarens strävan att hävda sin egen ställning eller att få en maktposition inom gruppen, som en av de mest väsentliga orsakerna. Mobbaren kanske också tar ut sitt eget illamående på den som blir utsatt. Även om mobbaren skulle ha det svårt, har hen ändå inte rätt att ta ut det på andra. Ibland mobbar någon bara för att vara elak, utan några särskilda motiv.

Ofta deltar många i mobbning utan att själv veta om det. Andra elever i mobbarens klass kan delta i utfrysningen, av rädsla för att själva bli utsatta. Därför är det viktigt att alla ingriper mot mobbning. Var och en är skyldig att berätta om någon blir mobbad, till exempel för en lärare eller någon annan vuxen, som man har förtroende för. Det kan också vara bra att tala om saken med en kompis och tillsammans fundera på hur man kan ingripa.

Mobbning är våld och det kan också leda till en brottsanmälan. Mobbning kan förorsaka livslånga ärr hos den som blir mobbad. Inom hjärnforskningen har det konstaterats att mobbning och social ångest lämnar spår i samma del av hjärnan, som tortyr. Mobbning kan också orsaka trauma och påverka den mobbades självuppfattning, identitet och sälvkänsla. Därför är det viktigt att alla ingriper tillsammans mot mobbning, oavsett det sker på skolan, inom en fritidsverksamhet, på en offentlig plats, hemma eller på arbetsplatsen. Mobbning ska inte ha en plats i vårt samhälle.

Om du blir mobbad, bli inte ensam med saken. Många är rädda för att situationen förvärras, om man berättar om mobbningen. Mobbarna kan ha hotat med allvarliga följder, men en sådan situation har i så fall redan blivit mycket allvarlig och förutsätter att någon ingriper. Ibland kan mobbningen vara förknippade med saker som känns generande att prata om. Skammen hör ändå hemma hos den som mobbar.

Med Pojkarnas telefon kan du tala anonymt och i förtroende om erfarenheter, tankar och känslor förknippade med mobbning – oavsett du själv är mobbad, mobbare eller någon som ser på vid sidan.

Befolkningsförbundet och Pojkarnas telefon medverkar i Empatiboxen, som stöder förebyggandet av mobbning på nätet.

(Du kan välja  svensk textning till videon genom att trycka på kugghjulsikonen nere till höger.)

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Pojkarnas telefons chatt

Pojkarnas telefons chatt hjälper unga i alla slags problem och livssituationer. Chattdiskussionerna kan handla om relationer, kroppen, att växa...

Mer information om Pojkarnas telefon

Pojkarnas telefon är en telefon- och webbtjänst, avsedd för alla pojkar och unga män under 20 år. Våra tjänster är kostnadsfria och anonyma....

Pojkarnas telefon

Pojkarnas telefon är en telefon- och nätbaserad samtalstjänst för pojkar och unga män som erbjuds av Befolkningsförbundet. Du kan ringa...