Gå till innehållet

Mer information om Pojkarnas telefon

03.07.2020 klo 14:02 - Skrivet av Pojkarnas telefon , Befolkningsförbundet
Pojkarnas telefon är en telefon- och webbtjänst, avsedd för alla pojkar och unga män under 20 år. Våra tjänster är kostnadsfria och anonyma. Hos Pojkarnas telefon får du prata eller chatta med en av tjänstens sakkunniga som är anställda hos Befolkningförbundet. De som jobbar hos oss är vuxna män utbildade för jourarbetet och väl insatta i frågor som rör pojkar och unga män.

Telefontjänsten är öppen vardagar klockan 13-18 på numret 0800 94884. Om du vill prata svenska, ring tisdagar 15.30-18 eller torsdagar 13-15.30.

Vår chattjour hittar du på www.poikienpuhelin.fi. Den är öppen måndagar-torsdagar klockan 13-18 och fredagar 13-15. Du kan chatta på svenska på onsdagar 13-15.30.

Vi meddelar om undantag i öppethållningstiderna på vår webbplats, sociala media och via röstmeddelandet på telefontjänsten.

Emellanåt uppstår det köer på telefonlinjen och i chatten. Vi beklagar om du måste vänta länge på att komma fram. Vi svarar enligt den ordning du kommit i kön. Väntetiderna kan variera beroende på dag och tidpunkt.

Om du befinner dig i en nödsituation, ring det allmänna nödnumret 112.

Pojkarnas telefon hör till Delegationen för telefon- och webbhjälparnas etiska principer (PuhEet) och har förbundit sig till delegationens etiska principer.

 

Anonymitet och sekretess

Samtalen förs anonymt. Anonymiteten gäller både dig som tar kontakt med oss och våra dejourerande. Pojkarnas telefon tar inte reda på den din identitet.

Våra dejourerande har tystnadsplikt. Samtalen förs i förtroende mellan dig som tar kontakt och den dejourerande. Vid behov kan våra dejourerande på basen av samtalen be om råd av andra sakkunniga, för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

När Pojkarnas telefons team får nya medarbetare kan en annan anställd följa med samtalen, som en del av introduktionen till arbetet. Tystnadsplikten berör givetvis också dessa personer.

Personer utanför tjänsten kan inte höra eller se samtalen.

 

Dejourerandes anmälningsskyldighet

Pojkarnas telefons dejourerande omfattas av den lagstadgade anmälningsskyldigheten.

Om det under samtalet uppstår allvarlig anledning till oro över din eller någon annan minderårigs liv eller hälsa, eller du berättar om ett allvarligt hot mot andra människor, är vi skyldiga att kontakta myndigheterna. I en sådan situation försöker den dejourerande om det är möjligt berätta för dig om sin anmälningsskyldighet.

Den dejourerande kan be dig berätta om dina personuppgifter för att hjälpa dig att i en svår situation få hjälp av nödcentralen, barnskyddet eller polisen. Pojkarnas telefon sparar inte dina personuppgifter, utan förmedlar dem i så fall med ditt tillstånd vidare till den ifrågavarande myndigheten.

 

Skydd av integritet och insamling av uppgifter

Pojkarnas telefon svarar för den kontakttagandes och den dejourerandes integritets- och dataskydd.

Samtalen statistikförs enligt tema för att rapportera och informera om samt för att utveckla verksamheten. Uppgifterna kan även användas för utbildning och forskning. Enskilda personer som tar kontakt eller som omnämns i samtalen kan inte bli igenkända på basen av uppgifterna. Den insamlade informationen används inte för kommersiella ändamål.

När du ringer till telefonjouren kan den dejourerande inte se ditt telefonnummer. Vi bandar inte heller in det du säger. Däremot bandar vi in dejourerandens tal, för att trygga både ditt och hans rättsskydd.

IP-adressen sparas på serviceleverantörens (Ninchat) server, men dejoureranden som du chattar med kan inte se den. Myndigheterna har rätt att via serviceleverantören ta reda på IP-adressen för att kunna utreda till exempel brott, hot eller barnskyddsfall. IP-adresser samlas inte in utan raderas regelbundet från serviceleverantörens server.

Om du vill ha mer information om Pojkarnas telefons dataskydd kan du ta kontakt med oss per e-post, poikienpuhelin@vaestoliitto.fi.

 

Ändamålsenlighet

Du kan kontakta Pojkarnas telefon i vilken fråga som helst, som du funderar över.

Du får kontakta oss också när du är arg, irriterade eller på skoj. Försök ändå samtala med respekt, undvik att med avsikt såra, förolämpa eller använda ett diskriminerande språkbruk. Dejoureranden har rätt att avsluta samtal som är osakliga.

Den dejourerande kan vid behov begränsa samtalets längd eller antalet kontakter under en viss tid.

I samtalet finns den dejourerande till för dig, och tar inte upp personliga ärenden. Han har rätt att låta bli att svara på eventuella personliga frågor för att skydda sitt eget privatliv.

 

Allmännyttighet

Telefon- och webbhjälpen är allmännyttig verksamhet, som Pojkarnas telefon inte drar ekonomisk nytta av. Jourtjänsten är gratis att använda för den som tar kontakt. Pojkarnas telefons verksamhet finansieras huvudsakligen av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA.

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Pojkarnas telefons chatt

Chatta på svenska onsdagar 15.30-18 på adressen www.poikienpuhelin.fi.

Vad beror det på att somliga mobbar andra?

Var och en förstår mobbning på sitt eget sätt, det finns inte bara ett eller ens två sätt att trakassera andra. Även om den som retas tänker...

Pojkarnas telefon

Pojkarnas telefon är en telefon- och nätbaserad samtalstjänst för pojkar och unga män som erbjuds av Befolkningsförbundet. Du kan ringa...