Gå till innehållet

Att förlåta den som sårat dig

04.06.2020 13:57 - Skrivet av Befolkningsförbundet och Finlands Parterapiförening , psykolog Lotta Heiskanen , Befolkningsförbundet
Diskutera om den som sårat dig.

Hitta en lugn tid och plats att göra uppgiften. Gör uppgiften så att vardera partnern i tur och ordning intar rollen både av den som blivit sårad och den som sårat.

OBS! Om ni ännu inte klarar av att hantera situationer där den ena i relationen blivit sårad, utan att gräla och anklaga varandra, avbryt uppgiften.

  1. Beskriv någon situation när du upplevde att din partner sårade dig så att du hade svårare än förut att lita på din partner eller känna dig trygg. Det är svårt att behandla stora och vaga ämnen i den här uppgiften. Därför är det bra att vara så noggrann som möjligt i sin beskrivning. Försök berätta så tydligt som möjligt för din partner om dina känslor av att bli sårad.
  2. Om du har rollen som den som sårat sin partner ska du försöka lyssna empatiskt och få en tydlig bild av vad den andra känner. Du kan använda följande frågor som hjälp: ”Hur upplevde du situationen? Vad skulle du ha behövt? Vad skulle du ha önskat att jag skulle ha förstått?” Försök sedan granska dina egna reaktioner ärligt och öppet. Försök hjälpa din partner att förstå hur din egen reaktion uppstod i situationen. Här är det inte meningen att du ska försvara ditt beteende. Försök vara försiktig så att du inte börjar låta förklarande eller förminskar din partners upplevelse av att ha blivit sårad. Däremot är det din uppgift att hjälpa din partner att förstå ditt beteende i situationen. Då hjälper du också din partner att förutse ditt beteende i framtiden.
  3. Om du bara kan så ska du övertyga din partner om att du tar på allvar den smärta du förorsakat. Be om ursäkt på ett sätt som känns äkta för dig. Berätta om de känslor som händelsen väcker hos dig. De flesta av oss känner sorg och kanske skam, när vi hör att vi har sårat någon vi älskar. Om det är svårt för dig att be om förlåtelse ska du fundera på den här svårigheten och berätta om den för din partner.
  4. Om du har rollen av att vara den som sårats ska du försöka acceptera ursäkten. Be den andra förhålla sig till situationen på det sätt som du behöver just nu. Berätta vad som kunde minska din känsla av att ha blivit sårad eller kränkt. Vad hade du behövt i situationen där du blev sårad? Vad kunde hjälpa dig att känna att din partner verkligen vill förändra situationen?
  5. Om du är parten som sårade den andra, försök nu svara på den andras begäran.

Om ni inte har haft  situationer som sårat någondera, fundera över hur ni hjälper varandra att hantera de situationer som eventuellt kan uppstå i framtiden.

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Att förstärka den emotionella kontakten genom närhet och sex

Vad är det bästa gällande sex med din partner? Vad är mest betydelsefullt för dig när ni har sex? Kan ni båda turvis dela de här tankarna med...

Att dela rädsla och behov med din partner

Vad är jag mest rädd för i vårt förhållande? Hurdana rädslor kommer upp till ytan i stunder där kontakten bryts och som gör att jag hamnar i...