Gå till innehållet

Vad är sexfantasier?

31.03.2022 klo 13:34 - Producerat av Befolkningsförbundet
Fantasi betyder allt som människans fantasi producerar. Med sexfantasier menas föreställningar som har att göra med sex och sexualitet. Ofta bidrar de till att man känner sexuell vällust och blir upphetsad.

Sexfantasier är vanliga och nästan alla människor har sådana. Med hjälp av sexfantasier kan man njuta också av sådant som är utom räckhåll i verkligheten. Fantasier är vanlig psykisk aktivitet. Tankar är tankar, och också lagstridiga eller allmänt anstötliga tankar är tillåtna. 

”Sexfantasier och föreställningar kan öka den sexuella lusten, upphetsningen och njutningen.” 

Du kan till exempel föreställa dig att du är tillsammans med en människa som är sexuellt intressant men som du inte har något att göra med i verkliga livet. Du kan också tänka tillbaka på verkliga erotiska upplevelser som du har varit med om. Du kan tänka på något du sett i en film eller en upphetsande beskrivning i en bok.  

Det är okej att fantisera också i ett parförhållande och också under sex. När du känner dig trygg med din partner kan du berätta om dina fantasier, om du vill, och kanske prova på dem, om det passar hen. Ibland fungerar fantasier bättre på tankens nivå än då de förverkligas. Ibland är det också i praktiken omöjligt att förverkliga en fantasi. 

”Om man börjar förverkliga en sexfantasi då man har sex handlar det inte längre om en föreställning utan om handling.” 

Sexfantasier kan väcka många slags känslor. En del människor kan bli generade, få ångest eller annars bara tycka att fantasierna är underliga. Om sexfantasier gör att du inte mår bra eller får ångest kan det vara på sin plats att diskutera de här känslorna med någon. Det är bra att söka hjälp, till exempel på sexualrådgivningen, i synnerhet om du känner lust att skada någon annan och förverkliga lagstridiga sexfantasier.  

Skribenter: 
Experter inom Befolkningsförbundets tjänster för ungdomar

Ämnesområdena:  Sexualitet

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Serien Sexuella rättigheter: Rätten till sexuella hälsovårdstjänster

I serien Sexuella rättigheter går man igenom alla sju sexuella rättigheter och förklarar närmare vad de innebär. Sexuella rättigheter är...

Serien Sexuella rättigheter: Rätt att synas

I serien Sexuella rättigheter går man igenom alla sju sexuella rättigheter och förklarar närmare vad de innebär. Sexuella rättigheter är...

Serien Sexuella rättigheter: Rätt till integritet

I serien Sexuella rättigheter går man igenom alla sju sexuella rättigheter och förklarar närmare vad de innebär. Sexuella rättigheter är...