Gå till innehållet

Hur kommer man ut ur garderoben?

31.03.2022 klo 14:30 - Producerat av Befolkningsförbundet
Med uttrycket "komma ut" avses ofta att man ”kommer ut ur garderoben” med något som andra inte vet eller kan ana sig till. I allmänhet förknippas uttrycket med sexuell läggning men det kan också handla om könsidentitet eller könsuttryck, preferenser, mångfalden av relationsformer eller viljan att berätta något annat viktigt om sig själv. Att vilja komma ut bottnar ofta i behovet att rätta till fel slags antaganden om en och att bli bemött som den man är.

Den som ”lever i gardroben” måste hemlighålla en viktig del av sig själv och sin identitet och kan inte berätta öppet om vem hen är och om sina tankar och känslor. Det här kan ofta orsaka starka känslor av utanförskap och ensamhet. 

Att leva i garderoben eller eventuellt leva ett dubbelliv kan vara väldigt belastande. Det kan bädda för svårigheter eller förhindra en att söka hjälp i problemsituationer, till exempel i människorelationer. I värsta fall kan en människa bli traumatiserad av sådana situationer. 

     ”Man måste inte berätta om sin identitet. Å andra sidan kan det ibland vara alldeles bra att berätta för en vuxen eller nära vän som man litar på. När man kommer ut kan det vara viktigt att fundera på vad man vill säga om sig själv och vad man hoppas att det ska leda till.” 

Tänk efter vilket som ger dig större nytta; att komma ut eller låta bli. Olika regnbågsgrupper kan vara bra tillfällen att fundera över sig själv och bekanta sig med andra. Du måste inte berätta om dig själv och din identitet och du behöver inte påskynda det. Till exempel deltar inte alla regnbågsmänniskor i prideparader och man behöver varken understryka eller stryka över sin identitet. Var du, det räcker. 

Källa: Sinuiksi tuleminen – opas turvalliseen ulostulemiseen, Jussi Nissinen, Tommi. P. Pesonen, Mikko Väisänen, 2016 

Det finns inget rätt eller fel sätt att komma ut 

Allas ”komma ut ur garderoben”-berättelse är olika. Det finns många sätt att komma ut. Det är också vanligt att vilja berätta olika saker för olika människor. Det kan hända att du upplever det som en bra lösning att bara berätta något allmänt om dig själv till exempel för släkten, bekanta, läraren eller hobbyinstruktören men något mer personligt till exempel för föräldrar och nära vänner.   

    ”Varje gång du kommer ut är det en ny upplevelse. Och förhoppningsvis blir det också lite lättare för varje gång.”  

Det är också viktigt att fundera över vilka för- och nackdelar det har att komma ut. Det här kanske hjälper dig att förbereda dig inför framtiden och du kan överväga när eller om det blir aktuellt för dig att komma ut ur garderoben. 

Det är viktigt att lita på din egen magkänsla om vilka reaktionerna kan bli på att du kommer ut. Om du känner minsta lilla oro för din egen psykiska och fysiska säkerhet ska du inte komma ut, utan vänta. Du får välja helt själv för vilka människor du kommer ut. 

Kom också ihåg att du inte är ansvarig för andra människors reaktioner eller attityder. Du är bra och rätt och du räcker precis som du är. 

Synpunkter på att komma ut  

Möjliga fördelar: 

 • Du kan vara dig själv, öppet och ärligt. 
 • Dina människorelationer (familjen, vänner, intima relationer) blir sannolikt starkare när du får vara öppet den du är. 
 • Din stress och dina ångestkänslor minskar sannolikt när det inte går åt energi till att dölja saken. 
 • Du kan få lättare att hitta nya regnbågsmänniskor i ditt liv. 
 • Din självförtroende kan öka när du vet att människor gillar dig precis som du är. 
 • Det kan hända att ditt exempel uppmuntrar också andra. 

Möjliga nackdelar: 

 • Det finns människor som kanske inte accepterar eller förstår din identitet eller din upplevelse av den. 
 • Det kan hända att en del av dina vänskaps- eller människorelationer tar slut eller försvåras. 
 • Saken kan påverka ditt arbete eller dina möjligheter att få jobb. 
 • Det kan hända att det blir ett så stort gräl och en så stor konflikt hemma, att du måste flytta hemifrån. 
 • Dina föräldrar kanske slutar stödja dig t.ex. ekonomiskt. 

Fundera på för vem du vill komma ut. Du kan till exempel skriva en lista, som du toppar med de människor som du antar att förhåller sig bra och stödjande till saken. Listan behöver inte vara lång utan ska innehålla just de människor som du vill komma ut för i en nära framtid. 

Borde jag berätta …? 

Det är naturligt att dra sig för, fundera på och överväga för vem och hur man kommer ut. Det visar också att saken är viktig och betydelsefull för dig. 

Här följer några hjälpfrågor som du kan utnyttja när du funderar över vilka eventuella verkningar det kan få att du kommer ut: 

 • Varför vill jag komma ut just för den här personen? 
 • Vad vill jag säga eller berätta om mig själv och mitt ärende? 
 • Är det här en bra tidpunkt att ta upp saken? 
 • Vilka bra saker kommer man kanske att säga till mig när jag kommer ut? 
 • Hur ska jag klara det om jag får höra negativa kommentarer om mig själv? 
 • Är jag i säkerhet fysiskt om jag kommer ut? 
 • Har jag en känsla av att jag kan tala till dem i förtroende? 

Källa: Trans +, Gonzales Kathryn, Rayne Karen, 2019. 

Du kan också tänka på vilken typ av faktabaserad information du kan ge till exempel din familj eller andra närstående vuxna. Vuxna kan ha nytta till exempel av följande: 

 

Uppdaterad 15.03.2023

Skribenter: 
Sakkunniga vid Befolkningsförbundets tjänster för ungdomar 

Ämnesområdena:  Sexualitet , Ungdom

Var det här till hjälp för dig?

Du kanske också är intresserad av dessa

Sexualrådgivningschatt för unga

Sexualrådgivningschatten är riktad till 13-19 åriga unga. I sexualrådgivningschatten kan du diskutera kring frågor relaterade till sexualitet...

Vad är porr?

Porr eller pornografi framställer sex och nakenhet. Porren är en del av underhållningsindustrin. Avsikten med porren är att tittaren blir...

Vad är klitoris?

Klitoris finns i snippan i vulvans område. Den har samma mjuka svällkroppar som penisen. Klitoris har ingen annan egentligen fysiologisk funktion...