Siirry sisältöön

Mentorointitapaamisten aiheita

Julkaistu 12.12.2023 - Tuottanut Väestöliitto
Mentorointitapaamisten aiheita, aktorin ja mentorin työskentelyn tueksi osana Väestöliiton Womento-mentorointia.

Aiempi koulutus ja työkokemus

 • Oma ala lähtömaassa vs. Suomessa; mikä on yhteistä ja mikä erilaista?
 • Mitä ovat oman tähänastisen työelämän tähtihetket? Mikä on jäänyt mukavana muistona tai saavutuksena mieleen?

 

Oman ammatillisen osaamisen esittely

 • Onko ansioluetteloni (CV) ajan tasalla? Jos ei, miten sitä voisi parantaa? Pitäisikö ansioluettelosta olla erilaisia malleja eri tilanteisiin?

 

Kieli ja ammattisanasto

 • Onko Suomen kielen taitoni riittävä työnhaun kannalta? Miten sujuu kirjoittaminen ja lukeminen suomeksi? Jos kielitaito ei ole riittävä, miten sitä voisi parantaa? Konkreettisten tekojen ja tavoitteiden asettaminen on tärkeää.
 • Tunnenko oman ammattialani sanastoa? Miten voisimme sitä koota, kehittää ja monipuolistaa yhdessä mentorin kanssa?

 

Tutkinnon rinnastaminen Suomessa

 • Hyväksytäänkö tutkintoni Suomessa? Miten voin pätevöityä omalle alalleni Suomessa,

mikäli tämä on työllistymisen edellytyksenä? Onko minulla työtodistuksia aiemmista työsuhteista?

 

Tämänhetkinen tilanne – työllistymiseen liittyvät mahdollisuudet, haasteet ja eri vaihtoehdot

 • Mikä on suurin este työllistymiselleni juuri nyt? Mitä asialle voisi tehdä? Mitä olen jo tehnyt parantaakseni työllistymisedellytyksiäni? Mihin asioihin voin vaikuttaa ja mihin en?
 • Tunnenko oman alani nykyiset ammatilliset vaatimukset, työkäytännöt, tietokoneohjelmat, lainsäädännön jne.? Mitä näistä on hyvä tietää ja tuntea, kun hakee töitä ja päivittää omaa osaamistaan?
 • Millaisia kirjoittamattomia pelisääntöjä suomalaisilla työpaikoilla voi olla?
 • Mitä kautta työpaikkoja voi löytää?
 • Miten verkostot auttavat työnhaussa? Miten verkostoja on mahdollista tavoittaa?

 

Työnhaku – urasuunnittelu, hakemusten kirjoittaminen ja haastattelu

Työnhaku on itsesi ja osaamisesi markkinointia. Tässä prosessissa tarjoat sekä resurssisi että persoonallisuutesi työnantajan käytettäväksi.

 • Jännittääkö työpaikkahaastattelu? Miten jännitystä voisi lieventää tai hallita? Miten työhaastatteluun kannattaa valmistautua?
 • Miten voin parantaa mahdollisuuksiani päästä työhaastatteluun?
 • Työpaikkahaastattelussa ensivaikutelma on tärkeä. Millaisista asioista ensivaikutelma syntyy? Miten työpaikkahaastatteluun tulisi pukeutua, miten tervehtiä ja miten keskustella?

 

Elämäntilanne – perhe, työ ja ura

 • Miten oma elämäntilanteeni vaikuttaa työnhakuun tai täydentäviin opintoihin?
 • Millaista tukea saan perheeltäni?
 • Ajankäytön suunnittelu, erilaisten odotusten ja vaatimusten huomioiminen.
 • Vastuut ja velvollisuudet – riittääkö omaa aikaa esim. opiskeluun?
 • Ystävät, vapaa-aika ja omat kiinnostuksen kohteet voimavarana.
 • Mikä auttaa jaksamaan arjessa ja pitämään kiinni omista toiveista?

 

Tulevaisuuden visioita ja tavoitteita

 • Mikä on minun unelmatyöni, jos kaikki olisi mahdollista? Millainen olisi unelmatyöpaikkani?
 • Millaisia unelmia ja toiveita minulla on yleensä elämässäni? Mitkä askeleet vievät kohti omien unelmien toteutumista?
 • Tulevaisuuden pohdinta: missä toivon olevani viiden vuoden kuluttua? Miten voin päätyä siihen tavoitteeseen? Millaisia tekoja se edellyttää?
Aihealueet:  Monikulttuurisuus

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Vieraasta Veljeksi

Vieraasta Veljeksi järjestää työelämään keskittyvää mentoritoimintaa ja keskusteluryhmätoimintaa maahan muuttaneille miehille. Palvelu on...

Womento: Vinkkejä etäverkostoitumiseen

Vinkkejä etäverkostoitumiseen Väestöliiton Womento-mentorointiin osallistuville aktoreille sekä mentoreille, mentorointiparin työskentelyn...

Womento: Harjoituksia mentoroinnin tueksi

Käytännön harjoituksia joita aktori ja mentori voivat yhdessä tehdä osana Väestöliiton Womento-mentorointia