Siirry sisältöön

Seksuaalinen haluttomuus

Julkaistu 05.10.2022 - Tuottanut Väestöliiton vanhemmuuden asiantuntijat , Väestöliitto
Seksuaalisuus on merkittävä osa ihmisyyttä. Elämäntilantilanteen muutokset heijastuvat herkästi seksuaalisuuteen. Aikaisemmissa jaksoissa on esitelty erilaisia näkökulmia, mistä seksuaalinen hyvinvointisi koostuu. Tässä jaksossa saat avaimia ja eväitä pohdintasi tueksi, jos haluttomuus aiheuttaa haasteita sinulle tai kumppanillesi. Jaksosta voit poimia näkökulmia siihen, mikä kaikki voi jarruttaa seksuaalista halua vauvavuotena. Jos koet, ettei jakso puhuttele sinua, voit siirtyä toiseen jaksoon. 

Halu hukassa

Kun kieltäydyt seksuaalisuutesi huomioimisesta tai toteuttamisesta, on hyvä pohtia mistä oikeastaan kieltäydyt ja miksi kieltäydyt? Mille tarpeelle sanot vaikkapa seksistä kieltäytymällä kyllä. Jos halu on hukassa ja sen haluaisi löytää uudelleen, on hyvä tutkailla seksuaalista haluaan jarruttavia tekijöitä sekä sitä onko jarruttavia tekijöitä mahdollista poistaa tai vähentää? On hyvä muistaa, ettei halua voi pakottaa, eikä seksuaalisuutta tulisi suorittaa. Ei ole myöskään oikeaa tapaa olla halukas. Jokaisella on oikeus haluta tai olla haluamatta.

Halua jarruttavia tekijöitä

Alle on koottu esimerkkejä siitä, mitkä tekijät voivat vähentää seksuaalista haluasi juuri vauvavuonna. Voit poimia ne kohdat, jotka koet omalla kohdallasi merkitykselliseksi. Lisäksi sinulla voi olla jokin täysin oma näkökulma, joka ei ole listassa.

 • Muutokset fyysisessä tai psyykkisessä terveydentilassa
 • Kehon muutokset, niistä nousevat epävarmuudet tai häpeä
 • Kumppanin kehon muutokset, pelot kumppanin satuttamisesta, kumppanin kehon vieraus
 • Huoli tai syyllisyys omasta passiivisuudesta
 • Epävarmuudet liittyen genitaaleihin, sekä ajatukset siitä, tuottavatko genitaalit yhä kumppanille/itselle nautintoa
 • Kosketukseen liittyvät epävarmuudet
 • Kosketuskiintiön täyttyminen vauvan hoidosta tai imetyksestä
 • Vauva on samassa tilassa tai vie tilan mielestä, mikä voi vaikeuttaa keskittymistä/heittäytymistä
 • Ajatus keskeytymisen mahdollisuudesta latistaa aloittamista tai nautintoon heittäytymistä
 • Hoivaajan roolista vapautumisen haaste tai vaikeus nähdä kumppani muuta kuin hoivaajana
 • Kotityöt tai työt vievät tilan niin ajasta kuin mielestä
 • Väsymys, kuormitus
 • Stressi, huolet
 • Kommunikointihaasteet kumppanin kanssa ja siitä tuleva negatiivinen vuorovaikutuskehä
 • Epämiellyttävä, itselle epäsopiva tapa toteuttaa seksuaalisuutta / seksiä
 • Eritteet tai hajut
 • Pelko uudesta raskaudesta

Mieli

Tunteet ja ajatukset vaikuttavat voimakkaasti seksuaaliseen haluun. Jos löysit yllä olevasta listasta tekijöitä, joiden koet vaikuttavan seksuaaliseen haluusi, pohdi millaisia tunteita ja ajatuksia liität näihin tilanteisiin. Miten tunteet vaikuttavat toimintaasi? Miten kohtaat kokemiasi tunteita? Missä kohtaa kehoasi tunnet kyseiset tunteet?

Halun puutteessa voi olla joskus kyse siitä, että ihminen torjuu halua herättäviä tunteita, kehon tuntemuksia tai ajatuksia joko tietoisesti tai tiedostamattaan. Negatiiviset ajatukset puolestaan voivat tuoda tarpeen vetäytyä käsillä olevasta tilanteesta.

Alla on muutamia esimerkkejä negatiivisista ajatuksista, jotka voivat vaikuttaa halun vähentymiseen:

 • Ajatus, etten näytä hyvältä
 • Ajatus epäonnistumisesta
 • Ajatukset suorittamisesta tai väsymyksestä
 • Kielteiset ajatukset kumppanista tai seksuaalisuuden huomioimisesta
 • Ajatukset yhteyden puutteesta

Negatiiviset ajatukset voivat herättää puolestaan negatiiviseksi koettuja tunteita, esimerkiksi häpeää, riittämättömyyttä, pelkoa, yksinäisyyttä, turvattomuutta tai kelpaamattomuutta. Nämä tunteet voivat vähentää halukkuuttasi.

Jos sinulla on kumppani, voitko jakaa tunteesi tai kokemuksesi hänelle turvallisesti?

Tarkastele, mitkä kaikki asiat arjessasi mahdollisesti vaikuttavat tunteisiisi. Jos mielessä ja kehossa pyörii tuhat muuta asiaa, on ymmärrettävästi vaikeaa keskittyä omaan tai toisen nautintoon.

Tehtävä: Onko elämässäsi tilaa nautinnolle?

Joskus halun esteinä tai jarruina voi olla yksinkertaisesti se, ettei elämässä ole aikaa ja tilaa nautinnolle. Tutki oheisen tehtävän avulla, onko sinun elämässäsi tällä hetkellä tilaa nautinnolle ja palauttaville asioille.

Omista seksuaalisista tarpeista ja toiveista puhumisessa voi harjaantua

Jos sinulla on kumppani, mitä haluaisit kumppanisi tietävän haluasi jarruttavista tekijöistä? Voitko pyytää kumppaniltasi sitä, mitä toivot ja tarvitset? On hyvä kerätä rohkeutta ja puhua seksuaalisuudesta sekä seksistä. Aiheen välttely estää muutoksen mahdollisuuden. Seksuaalisuudesta puhuminen on monille haastavaa, mutta siinä voi kuitenkin harjaantua.

Keskustelussa voi olla hyvä alkuun edetä hitaasti, jos ei ole tottunut puhumaan omista haluistaan, mieltymyksistään ja tarpeistaan. Joskus voi olla helpompaa kirjoittaa kumppanille, jos ääneen sanominen tuntuu liian vaikealta. On hyvä muistaa, että täydellistä hetkeä keskustelulle ei ole. Keskustelussa nousevat tunteet voivat olla haastavia, vaikka ulkoiset puitteet olisivatkin kunnossa. Yhteinen keskustelu voi laittaa asioita liikkeelle ja selkiyttää omia sekä mahdollisen kumppanin ajatuksia. Voitte käyttää tukena keskusteluun oheista seksistä puhumisen tarkistuslistaa.

Seksuaalisuudesta puhumiseen saattaa liittyä häpeää sekä syyllisyyttä. Tähän voi vaikuttaa oleellisesti saamasi seksuaalikasvatus tai sen puute. Tuolloin voi olla syvään iskostunutta se, että seksistä ja seksuaalisuudesta puhuminen on yleisesti paheksuttavaa ja tämän vuoksi se voi tuntua vaikealta ja ahdistavalta aiheelta.

Läsnäolo

Läsnäolo ja tietoisuusharjoitteet voivat auttaa rauhoittamaan ja jäsentämään omia ajatuksia. Niistä voi olla apua seksuaaliseen nautintoon ja negatiivisista ajatuksista irti päästämiseen. Voit kokeilla erilaisia harjoitteita ja löytää niistä itsellesi sopivat. Harjoituksia löydät mm. seuraavilta sivustoilta:

Lähteet:

Kontula Osmo, Mielen seksuaalisuus 2017
Tanskanen Elina, Parempaa seksiä 2017
Oulasmaa Minna & Riihonen Riikka, Sexfullness 2017
Väestöliiton asiantuntijoiden kokemukset seksuaalineuvonta- ja terapiatyöstä 2018-2022

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Seksuaalineuvojan ajanvarauschat 13-34-vuotiaille

Seksuaalineuvojan ajanvarauschat on tarkoitettu alle 35-vuotiaille nuorille ja aikuisille. Chatissa voit keskustella koulutetun seksuaalineuvojan...

Seksuaalineuvojan ajanvarauschat

Ajanvarauschat on Väestöliitossa työsuhteessa olevan, koulutetun seksuaalisuuden asiantuntijan ja asiakkaan välinen, kirjoittamalla käyty...

Mikä on klitoris?

Nettiluennolla kerrotaan klitoriksesta. Saat tarkemmin tietää mistä klitoris löytyy ja minkälainen klitoris on.