Siirry sisältöön

Vieraasta Veljeksi -mentoritoiminta

Julkaistu 16.12.2021 - Tuottanut Miessakit ry, Vieraasta Veljeksi -toiminta , Miessakit ry
Mentorointi on Vieraasta Veljeksi toiminnassa vertaistoimintaa, jossa suomalaiset vapaaehtoiset mentoroivat maahanmuuttajamies-aktoreita, tarkoituksena työelämätaitojen ja – valmiuksien parantaminen sekä kaksisuuntainen kotoutuminen.

Mentorointi on menetelmä, jonka avulla vahvistetaan ammatillista osaamista ja edistetään hyvinvointia. Mentoroinnissa hiljaista tietoa siirretään avoimella keskustelulla ja aktiivisella vuorovaikutuksella henkilöltä toiselle. Samalla tuetaan henkilökohtaista kasvua, identiteettiä ja itsetuntemusta.

Vieraasta Veljeksi -hankkeessa työelämämentoroinnilla tarkoitetaan työelämätaitojen ja – valmiuksien parantamiseen tähtäävää mentorointia. Mentoritoiminnan ydin on vapaaehtoisuuden pohjalta työskentelevä aktori-mentori -pari. Vieraasta Veljeksi -toiminnassa suomalaiset vapaaehtoiset toimivat mentorin ja maahanmuuttajamiehet aktorin roolissa.

Aktorin tehtävänä on olla oma-aloitteinen ja avoin mentorilta saatavalle ammatilliselle tuelle.

Mentorin tehtävänä on kuulla ja tunnistaa aktorin ammatilliset tarpeet sekä tuoda omaa ammatillista osaamistaan ja verkostojaan aktorin työllistymisen tueksi.

Aktori-mentoripari määrittelee yhteisen työelämään liittyvän tavoitteen, jonka saavuttamiseen tähdätään. Mentori voi olla tukena esimerkiksi työn etsinnässä, CV:n laadinnassa, opiskelumahdollisuuksien kartoittamisessa tai suomalaisen työelämän käytäntöihin ja toimintaan tutustumisessa.

Mentorointiparit muodostavat ryhmän, joka kokoontuu 3-4 kertaa mentorointiprosessin aikana. Toivottavaa on, että kaikki voisivat osallistua tapaamisiin. Lisäksi voidaan järjestää teemaan liittyviä tilaisuuksia, joihin osallistuminen on vapaaehtoista. Tällaisia tilaisuuksia ovat esim. erilaiset vierailut, työnhakukurssit aktoreille, sosiaaliset tilaisuudet jne.

Ensimmäisessä ryhmätapaamisessa käsitellään Vieraasta Veljeksi -mentoritoimintaa ja tutustutaan omaan pariin ja ryhmään. Parit määrittelevät lisäksi itselleen yhteiset tavoitteet. Osallistujille jaetaan myös käyttöön materiaalia, jota voi hyödyntää parityöskentelyn suunnittelussa.

Ensimmäinen paritapaaminen on hyvä sopia heti ryhmän aloitustapaamisessa tai heti sen jälkeen. Tämän tapaamisen aikana on hyvä tutustua lähemmin ja miettiä, millaisia asioita tulette yhdessä käsittelemään. Parien toivotaan tapaavan vähintään kerran kuussa.

Mentorointiprosessin on tarkoitus kestää noin puoli vuotta. Toiminta on luonteeltaan vapaamuotoista ja vapaaehtoista. Osallistujien toivotaan sitoutuvan työskentelyyn täksi ajaksi.

Mentoroinnin prosessin yhteiset osuudet

  1. Kiinnostuneet hakevat mukaan toimintaan
  2. Parien alustava muodostaminen (parilla mahdollisimman samankaltainen ammatillinen tausta)
  3. Alkutapaaminen – toiminnan esittely, tutustuminen pariin ja ryhmään, tavoitteiden asettaminen, yhteystietojen vaihto
  4. Välitapaaminen – prosessin eteneminen, kokemusten ja ajatusten vaihtoa, asiantuntijapuheenvuoro
  5. Lopputapaaminen – kokemusten ja ajatusten vaihtoa

 

Yhteisten tapaamisten lisäksi mentori-aktori -parit tapaavat yhdessä sopimansa määrän kertoja, suosituksena vähintään kerran kuussa.

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Vieraasta Veljeksi

Vieraasta Veljeksi järjestää työelämään keskittyvää mentoritoimintaa ja keskusteluryhmätoimintaa maahan muuttaneille miehille. Palvelu on...

Womento: Vinkkejä etäverkostoitumiseen

Vinkkejä etäverkostoitumiseen Väestöliiton Womento-mentorointiin osallistuville aktoreille sekä mentoreille, mentorointiparin työskentelyn...

Womento: Harjoituksia mentoroinnin tueksi

Käytännön harjoituksia joita aktori ja mentori voivat yhdessä tehdä osana Väestöliiton Womento-mentorointia