Siirry sisältöön

Tunnekehitys tapahtuu aggression portaiden kautta

17.10.2018 klo 17:26 - Tuottanut Väestöliitto
Aggression portaat kuvaavat ihmisen tunnekehitystä, jossa aggression tunteet ja niiden kanssa toimeentuleminen ovat olennainen osa. Jokainen meistä kehittyy kohti aikuisuutta näiden portaiden kautta.

Aggression tunteiden avulla lapsi ja nuori rakentaa omaa identiteettiään, itsenäistyy vanhemmistaan ja oppii suojaamaan itseään. Siksi nämä portaat ovat tärkeä osa jokaisen lapsen ja nuorten kehitystä.

Aggression portaisiin kuuluu kuusi eri kehitysvaihetta, joissa kussakin on kolme eri porrasta. Portaiden eri askelmilla niin lapset kuin nuoretkin harjoittelevat haastavien tunteiden hallintaa ja kasvavat kohti aikuisuutta.

Kehitys alkaa jo ennen murrosikää. Portaita käydään läpi pienestä vauvasta lähtien. Kuitenkin murrosikä on todellista itsenäistymisen ja omien mahdollisuuksien pohtimisen aikaa. Jokainen nuori käy portaita läpi omassa tahdissaan.

Aggression portaat

Olen olemassa ihmissuhteen avulla -vaihe

Ensimmäisillä aggression portailla noin 1–3-vuotias lapsi on tiiviissä vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa. Hän tukeutuu turva-aikuiseen, rimpuilee ja riehuu hänelle. Lapsi on täysin riippuvainen aikuisesta. Pieni vauva tarvitsee aikuista tyynnyttelemään, tahtoikäinen turvaajaa tutkimusseikkailuihin ja suojaajaa, kun väsymys tai riehumisraivo yllättää.

Olen tietoinen toimija ihmissuhteessa -vaihe

Noin 4–6-vuotiaana lapsi on kyselyiässä. Hän haastaa aikuisen selittämään asioita ja opastamaan monimutkaisessa maailmassa. Lapsi myös kaipaa aikuisen ihailua ja haluaa olla tämän silmäterä. Tämä vaihe sisältää myös kaveriportaan, jonka aikana harjoitellaan ystävyyttä, riitelyä ja riitojen sopimista.

Olen erillinen, olemassa yksin -vaihe

Tämän vaiheen aikana noin 7–10-vuotias lapsi löytää oman yksityisyytensä. Hän oppii, että asioita on mahdollista salata toisilta, ja pinnistelee pitääkseen salaisuuksia. Myös kaveriporukan merkitys kasvaa. Muiden arvostus on tärkeää. Myös harrastaminen alkaa kiinnostaa.

Olen yksilö, arvioin itseäni -vaihe

Tämä vaihe alkaa murrosiän myötä. Se alkaa noin 10 vuoden iässä ja kestää noin 14-vuotiaaksi. Jokainen nuori kehittyy kuitenkin omaan tahtiinsa, ja ikärajoissa voidaan liukua molempiin suuntiin. Murrosiän alkaessa muutokset voivat hämmentää. Aluksi voikin tuntua siltä, että haluaisi hieman hidastaa tahtia, ja olla vielä hetken lapsi ennen murrosiän mukanaan tuomia muutoksia. Kehon muutokset voivat olla hämmentäviä ja aiheuttaa epävarmuutta. Nuori voi pohtia, onko hän erilainen kuin muut. Tässä vaiheessa nuori etsiikin omaa paikkaansa maailmassa.

Tunnen itseni, uskon itseeni, toimin itsenäisesti -vaihe

Tämä vaihe alkaa noin 16–18-vuotiaana. Näiden portaiden läpi käymisen jälkeen nuoresta voi katsoa kasvaneen aikuisen.

Näiden portaiden aikana nuori irrottautuu vanhemmistaan. Hän suunnittelee omaa tulevaisuuttaan, kaipaa itsenäisyyttä ja omaa vapautta. Näiden portaiden aikana nuori myös usein muuttaa pois kotoa, ja saavuttaa näin riippumattomuuden vanhemmistaan. Viimeisten portaiden aikana nuori myös rakentaa edelleen omaa identiteettiään ja minäkuvaansa. Omaa yksilöllisyyttä ja erilaisuutta opetellaan arvostamaan. Pohdinnan kautta nuorelle syntyy ehjä ja positiivinen kuva itsestä.

Nuorten palvelujen asiantuntijat, Väestöliitto

Päivitetty 14.06.2023

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Konkkaronkka-toiminta

Ohjattua vertaisryhmätoimintaa ja yksilöllistä tukea ylivelkaantuneille yrittäjämiehille. Toiminnalla tuetaan osallistujien hyvinvointia ja...

Korennon vertaischat 21.12.2023

Tule juttelemaan gynekologisista sairauksista ja oireista muiden vertaisten kanssa!

Korennon vertaischat 7.12.2023

Tule juttelemaan gynekologisista sairauksista ja oireista muiden vertaisten kanssa!