Siirry sisältöön

Kotityöt lapsiperheessä

27.11.2019 klo 09:31 - Kirjoittanut Milla Sinnemäki , perhesuhteiden asiantuntija , Väestöliitto
Kotityöt ovat yksi eniten riitoja aiheuttavista asioista parisuhteessa ja kotitöistä voi tulla riitaa myös muiden perheenjäsenten kesken. Riitaa voi syntyä monista eri asioista, mutta usein kyse on siitä, että tekemistä on enemmän kuin aikaa ja energiaa tekemiselle. Erityisesti pikkulapsiperheessä kotitöitä voi olla erittäin paljon. Puolisot voivat kokea, että he tekevät paljon eikä heidän panostaan arvosteta. Onkin mahdollista, että molemmat tekevät paljon kotitöitä, mutta silti jokin asia jää tekemättä tai kellään ei ole jostain asiasta kokonaisvastuuta. Tällöin helposti tulee tunne epäoikeudenmukaisuudesta tai kiittämättömyydestä.

Kotitöiden määrä yleensä lisääntyy lapsen myötä. Vauvaa ja lasta täytyy hoitaa monin tavoin ja myös sotkua tulee herkästi. Lisääntyneiden kotitöiden lisäksi vauva voi valvottaa öisin, jolloin energiaa kotitöihin ei ole yhtä paljon kuin ennen. Lapsen ollessa kotona voi vanhemmilla olla olo, että haluaa tai täytyy viettää aikaa lapsen kanssa ja kotityöt tehdään vasta, kun lapset ovat menneet nukkumaan.

Riitelyn vähentäminen kannattaa aloittaa asioista rauhallisesti keskustelemalla. Yhdessä voidaan miettiä mitä kaikkia kotitöitä täytyy tehdä ja miten, sekä mitkä asiat voi jättää tekemättä. Jutun lopussa on listattu tyypillisimpiä kotitöitä. Erimielisyyttä voi aiheuttaa kokemus epäoikeudenmukaisuudesta tai erilaiset odotukset. Puolisoilla voi olla erilainen ajatus siitä, kuinka usein imuroidaan tai kuinka usein voi syödä valmisruokaa. Keskustelemalla tullaan ensin tietoisiksi toisen mielipiteistä ja tämän jälkeen voidaan sopia yhteiset säännöt. Joitain asioita voi pitää niin itsestään selvyytenä, ettei asiaa tajua edes mainita puolisolle ja ärsyyntyy tai hämmentyy, kun toinen toimii toisin kuin itse on tottunut. Olisi hyvä, että puolisot ymmärtävät mitä kaikkea toinen tekee. Myös vastuun vaihtaminen kotitöistä / ansiotöistä on usein molemmille silmiä avaavaa.

Tarvitaan siis lisää aikaa ja / tai energiaa tai vähemmän tekemistä. Tekemistä voi vähentää esimerkiksi rimaa alentamalla. Voisiko jotain siivousjuttuja tehdä harvemmin? Voisiko suosia nopeasti valmistuvia ruokia? Lisää aikaa ja energiaa voi olla hankala saada, mutta joskus uudelleen järjestelyt perheen kesken auttavat. Voisiko lapset ottaa mukaan kotitöihin? Hyvin nukutut yöt tukevat monien muiden asioiden lisäksi myös kotitöiden tekemisen jaksamista eli nukkumisjärjestelyihin kannattaa panostaa tästäkin syystä. Joskus lapsista on aidosti hyötyä kotitöissä, mutta toisinaan kotitöiden tekeminen voi olla yhteistä aikaa lasten kanssa, jolloin aikuinen saa asioita tehdyksi samalla kun leikkii lapsen kanssa. Ystävien ja sukulaisten apu kannattaa huomioida. Lisää aikaa voi saada myös niin, että karsii joitain menoja. Onko harrastuksia liikaa? Onko joskus parempi jäädä kotiin sen sijaan, että tapaa ystäviä tai sukulaisia? Joissain perheissä käytetään ostopalveluita eli esimerkiksi palkattu siivooja käy perheen kotona.

Miten jakaa kotityöt?

Perheillä on useita erilaisia mahdollisuuksia järjestää kotitöiden tekeminen. Kotitöistä olisi hyvä keskustella perheen kesken ja päättää yhdessä kuka tekee mitä, milloin ja miten. Perheessä asuvat aikuiset yleensä tekevät jotain kotitöitä, mutta myös lapset voivat osallistua kykyjensä mukaan. Joissain perheissä esimerkiksi isovanhemmat osallistuvat viemällä lapsia hoitoon tai harrastuksiin. Pienet lapset tarvitsevat paljon hoivaa ja he ovat enemmänkin kotitöiden kohteena kuin tekijöinä. Kun lapset kasvavat he voivat osallistua yleensä yhä enemmän kotitöiden tekemiseen. Aluksi lapset voivat huolehtia omista tavaroistaan (viedä leluja paikoilleen & vaatteita naulakkoon) ja kasvaessaan he voivat auttaa myös koko perhettä koskevissa asioissa (kattaa pöydän, imuroida ja jopa valmistaa ruokaa koko perheelle). Kotitöiden määrän ja vaativuuden on kuitenkin hyvä kasvaa vähitellen ja lapsille täytyy opettaa hyvin konkreettisesti mitä heiltä odotetaan. Parhaimmillaan arjen puuhastelut ovat ihania yhteisiä hetkiä, joista kaikki nauttivat. Erityisesti pienet lapset haluavat mielellään osallistua vanhempien juttuihin ja he voivat aluksi toimia vanhempien apukokkeina tai -siivoajina. Aikuisen täytyy kuitenkin varmistaa lapsen turvallisuus ja esimerkiksi terävien veisten ja kuumien pintojen kanssa täytyy olla varovainen.

Tasa-arvobarometri 2017:n mukaan kahden puolison heteroperheissä naiset tekevät edelleen kotitöistä isomman osan ja kokevat miehiä selvästi useammin olevansa liikaa vastuussa kotitöistä. Erityisesti lasten syntymän jälkeen naiset tekevät keskimäärin huomattavasti enemmän kotitöitä kuin miehet. Olisikin hyvä sopia yhdessä miten kotityöt jaetaan, jottei jollekulle kerry liikaa tehtäviä muiden huomaamatta. Väestöliiton 2013 perhebarometrin mukaan naiset ja miehet raportoivat eri verran riitelyä kotitöihin liittyen. Naisten mielestä puolison kanssa riidellään enemmän kuin miesten mielestä. On mielenkiintoista pohtia mistä ero naisten ja miesten välillä johtuu. Kasautuuko vastuu herkästi erityisesti naisille, josta aiheutuu stressiä ja ärsyyntymistä? Pitävätkö naiset ärsyyntymisen sisällään, jolloin miehet eivät tiedä naisten tunteista vai määrittelevätkö miehet ja naiset riidan erilailla? Jos kotityökuorma ärsyttää, on asiasta hyvä sanoa puolisolle ja kertoa myös millaista muutosta toivoisi. Jutun lopussa oleva lista pyrkii osaltaan tekemään näkyväksi kotitöiden määrää ja niihin kuluvaa aikaa. Kaikilla ei ole lemmikkejä, autoa, lapsia tai pihaa, mutta kaikki syövät, tarvitsevat vaatteita ja sen verran puhtaan kodin, ettei se ole terveysriski.

Jos kotityöt tai riitely mietityttää sinua, voit keskustella aiheesta Väestöliiton asiantuntijan kanssa Perhepulma-Chatissa.

Kotityö harrastuksena

Jokin kotityö voi myös olla harrastus, kuten esimerkiksi sisustaminen, ruoanlaittaminen, puutarhanhoito tai lastenvaatteiden ostaminen. Silloin on luontevaa, että siihen käyttää aikaa ja energiaa enemmän kuin minimi määrän. Olisi kuitenkin hyvä, että kotityöt on sovittu yhdessä, eikä puolison harrastus kuormita toista liikaa. Esimerkiksi pitkä kokkailu keittiössä voi olla hyvä asia kaikille: yksi saa toteuttaa intohimoaan keittiössä ja muut voivat nauttia herkullista ruokaa. Kuitenkin yhden aikuisen sulkeutuminen keittiöön voi myös olla raskasta toiselle vanhemmalle. Jääkö toiselle kaikki lastenhoitovastuu aina arki-iltaisin? Täytyykö toisen hoitaa kaikki muut kodin työt, kun yksi on uurastanut pitkään keittiössä? Harrastus on sopiva silloin kun siihen ei mene liikaa aikaa tai rahaa.

Vinkkejä arkea helpottamaan:

 • selkeästi sovitut vastuut vähentävät metatyön tuomaa kuormaa
 • yhdessä tekeminen voi kohottaa yhteishenkeä ja mahdollistaa toisen kohtaamisen
 • vähemmän tavaraa (ja neliöitä) tarkoittaa yleensä vähemmän siivottavaa
 • sotku ja epäsiisteys ovat tyypillisiä lapsiperheissä
 • netissä on paljon ohjeita 10-30 min valmistuvista ruoista
 • kätevät siivousvälineet helposti saatavilla tekevät siivouksesta helpompaa
 • harrastukset kodin lähellä vähentävät matka-aikoja ja isommat lapset voivat mennä harrastuksiin itse
 • hyvin mietityt säilytysratkaisut helpottavat tavaroiden paikalleen laittamista
 • siivousta ja ruokaa voi tehdä isoissa tai pienissä erissä oman mielen ja tarpeen mukaan
 • kalenteri muistin tueksi

Mikä kaikki on kotityötä?

Kotitöitä on paljon ja jos yksi henkilö on vastuussa, ei muut perheenjäsenet välttämättä ymmärrä mitä kaikkea asioiden valmiiksi saaminen vaatii, joten on hyvä tehdä näkyväksi kotitöiden määrä. Kaikissa talouksissa ei ole näitä kaikkia kotitöitä, mutta tässä on listattuna tyypillisimpiä kotitöitä.

 • metatyö eli kokonaisuuksien suunnittelu: missä välissä käy kaupassa, mitä harrastuksia kenelläkin on, kuka vie koiran ulos, minkäkokoiset kurahousut kuopus tarvitsee, milloin on vanhempainilta jne.
 • ruoanlaitto: ruoan suunnittelu, kaupassakäynti, ruoan valmistaminen, tiskaaminen, pöytien & tasojen pyyhkiminen, uunin & mikron peseminen
 • siivoaminen: imurointi, vessan & kylpyhuoneenpesu, roskien vieminen, pyykkien peseminen, pyykkien kuivatus, pyykkien vieminen paikoilleen, pölyjen pyyhkiminen, pyyhkeiden vaihto, lakanoiden vaihto, lattioiden peseminen, mattojen tuuletus & pesu, ikkunoiden pesu, viemärien avaaminen
 • lastenhoito: vaipanvaihto, syöttäminen, vaatteiden vaihto, vienti päivähoitoon, haku päivähoidosta, leikkiminen lasten kanssa, iltapuuhat (hampaiden harjaus, pesu, iltasatu), läksyistä huolehtiminen, vaatteiden & tavaroiden hankinta, sairaan lapsen hoito (kotipäivät, käynnit lääkärissä, hammaslääkärissä, erilaisissa terapioissa, lääkkeiden antaminen), harrastusten järjestelyt
 • järjestely & sisustus: huonekalujen ja säilytysratkaisujen suunnittelu & hankinta, tavarat paikoilleen, paperit järjestykseen, laskujen maksaminen, rahatilanteen seuraaminen, sängyn petaaminen
 • ystävien & sukulaisten muistaminen: lahjojen ostaminen, korttien lähettäminen, puhelut, iäkkäiden sukulaisten auttaminen, sairaiden sukulaisten auttaminen, naapurien & ystävien huomioiminen
 • auto & pyörä: valinta & hankkiminen, tankkaaminen / kumien pumppaaminen, pesu, huolto, renkaiden vaihto
 • tietotekniikka: laitteiden hankinnat, ohjelmien asennukset, koneiden huoltaminen
 • nikkarointi: taulujen kiinnitys, lamppujen vaihto, ovenkahvojen korjaaminen, saranoiden öljyäminen, huonekalujen kunnostaminen, urheilutavaroiden huolto, tapetointi, maalaaminen
 • pihatyöt: haravointi, lumen luonti, nurmikon leikkaaminen, kukkien hankinta & istutus, kasvien kastelu, rikkaruohojen kitkeminen, halkojen hakkaaminen, pensaiden leikkaaminen
 • eläinten hoitaminen: ulkoilutukset, ruokailut, lääkkeet, lääkärikäynnit, pesut, kodin/pedin siivoaminen
 • muutto: uuden asunnon etsiminen, muuttopakkaaminen, muuttopurkaminen, muuttoilmoituksen tekeminen, ostamiseen / myymiseen liittyvät asiakirjat ja tapaamiset, vuokrasopimuksen tekeminen, näytöissä käyminen

Saat tukea asiantuntijalta Väestöliiton Perhepulma-chatistä ja voit myös katsoa Väestöliiton muut palvelut pienten lasten vanhemmille ja murrosikäisten vanhemmille.

Lähteet ja lisälukeminen:

Sosiaali- ja terveysministeriön Tasa-arvobarometri 2017

Kontula, O. Yhdessä vai erikseen? Väestöliiton Perhebarometri 2013

Kotitaloudet tekevät määrällisesti paljon kotitöitä ja se on myös kansantaloudellisesti merkittävä asia. Tilastokeskus, 2018.

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Puhutaan rahasta osa 5: Miten ottaa raha-asioita puheeksi - Vinkkejä ja välineitä taloudenhallintaan

Videolla esitellään työvälineitä ammattilaiselle rahasta puhumisen ja talouden hallinnan ohjauksen tueksi. Välineitä voi ottaa myös omaan tai...

Puhutaan rahasta osa 4: Onko perheillä talousasioista riittävästi tietoa saatavilla?

Raha-asioista löytyy paljon tietoa. Joskus vaikea rahatilanne voi olla esteenä avun ja tiedon hakemiselle. Maksutonta apua on saatavilla. Voit olla...

Puhutaan rahasta osa 3: Miten jatkuvassa niukkuudessa eläminen vaikuttaa selviytymiseen?

Vaikea taloudellinen tilanne vaatii tekemään valintoja, joita ei haluaisi tehdä. Tilanne aiheuttaa usein stressiä, mutta toisaalta perheet ovat...