Siirry sisältöön

Minkä verran nuorelta voi vaatia kotitöitä?

23.10.2018 klo 14:07 - Tuottanut Väestöliitto
Minkä verran voi vaatia kotitöiden tekemistä teineiltä? Miten asettaa rajoja ja seuraamuksia? Perheeseen kuuluvat äiti, isäpuoli sekä kotona asuvat 14- ja 18-vuotiaat lapset.

Lapsilla on keittiövuorot arkisin. Kotitöiden teko on sidottu kuukausirahan määrään. Keittiövuoron hoidon aikataulun venymisen takia on vaikea tulkita, onko vuoro hoidettu.

Äidillä ja lasten isäpuolella on erilainen näkemys siitä, miten paljon nuorilta voi vaatia osallistumista kodin töihin ja siitä, miten seuraamukset määritellään.  Äidin mielestä on riittävää, jos nuoret hoitavat ennalta sovitut työt, mutta isäpuolen mielestä heidän on lyhyellä varoitusajalla keskeytettävä puuhansa ja osallistua aikuisten määräämiin tehtäviin. Isäpuoli myös usein moittii nuoria laiskoiksi. Millainen kasvatus on suotavaa? Onko äiti liian lepsu ja vaatiiko isäpuoli liikaa? Miten toimia oikein?

Vastaus:

Tässä kysymyksessä pohditaan uusperheen työnjakoa ja kasvatuskäytäntöjä sekä sitä, millaista työpanosta perheen nuorilta voi edellyttää ja millaisin keinoin heitä on hyvä ohjata.

Kuka tahansa kokee ärsyttäväksi sen, että kun on rentoutumassa tv:n, kirjan tai tietokoneen ääressä, joku tulee keskeyttämään ja komentamaan muihin puuhiin. Tunne on aivan vastaava, kuin jos kesken vanhemman oman lempiohjelman katselua puoliso sammuttaisi tv:n ja komentaisi pyykille.  Kodin ei pitäisi tuntua kenestäkään pelkältä työleiriltä. Rento vapaa-aika kotona on kaikkien perheenjäsenten, myös nuoren oikeus.

Ei taida löytyä sellaista kotia, jossa teinit aina innolla ja vetkuttelematta suorittaisivat vastuulleen sovitut kotityöt ja ne suoritettuaan vielä oma-aloitteisesti tutkailisivat, mikä paikka vielä tarvitsisi kohennusta. Vanhempana on paras suostua siihen, että muistuttelua ja patistelua tarvitaan. Yksi hyvä keino saada järjestystä aikaan on neuvotella uusi, tarkka sopimus, jossa huomioidaan eniten riitaa aiheuttavat tilanteet ja laaditaan tarkennetut pelisäännöt niihin, määritellään tehtävät ja myös takaraja tehtävien suorittamiselle.  Joissakin tehtävissä vanhemman voi olla syytä antaa perehdytystä tehtävän hoitoon.

Täysi-ikäiseltä voi odottaa jo monimutkaisempaa toiminnan suunnittelua ja antaa vaikkapa pyykkihuoltoa tai pihan kunnostusta hänen vastuulleen tietyillä reunaehdoilla. Jos hän käy vielä koulua, se on hänen ensisijainen työnsä. Myös mahdollisten harrastusten hoitaminen on hänelle ja ehkä perheen aikuisillekin tärkeää. Näin ollen hänelläkään ei ehkä ole omien pakollisten hommien ulkopuolista vapaa-aikaa kovin paljoa. Kaikki tällaiset asiat on otettava huomioon sovittaessa perheenjäsenten vastuualueista.

Jos uusia tehtäviä nuorille sovitaan, voi esimerkiksi imuroinnin tai wc:n pesun jakaa kaikkien perheenjäsenten kesken vaikkapa viikkovuoroihin, jolloin niin kummallakin aikuisella kuin nuorillakin on vastuuviikko imuroimisesta tai wc:n pesusta (esimerkkitoteutus on hyvä muistaa näissäkin). On myös hyvä muistaa, että kehuminen ja kannustus motivoi moitetta paremmin myös teini-ikäisiä.

Jos nuorten kanssa tehtyjen ja onnistuneesti toteutuvien sopimusten jälkeenkin jää jatkuvasti paljon hommia tehtäväksi, täytyy joko pohtia sitä, missä asioissa pihanhoidon ja kodin siisteyden suhteen voi laskea omia vaatimuksia väliaikaisesti tai pysyvästi TAI olla valmis tinkimään omasta vapaa-ajastaan, koska pitää näitä asioita niin haluttavina ja välttämättöminä. Toivomme teille onnistuneita ”tupo-neuvotteluja” ja uusperheellenne sujuvaa arkea!!

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Perhepulma-chat alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmille ja lasta odottaville

Tule juttelemaan maksutta ja luottamuksellisesti Väestöliiton asiantuntijan kanssa, jos sinulla on vanhemmuuteen, pari- tai perhesuhteisiin tai...

Perhepulma-chat alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmille ja lasta odottaville

Tule juttelemaan maksutta ja luottamuksellisesti Väestöliiton asiantuntijan kanssa, jos sinulla on vanhemmuuteen, pari- tai perhesuhteisiin tai...

Perhepulma-chat alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmille ja lasta odottaville

Tule juttelemaan maksutta ja luottamuksellisesti Väestöliiton asiantuntijan kanssa, jos sinulla on vanhemmuuteen, pari- tai perhesuhteisiin tai...