Siirry sisältöön

Koronavirus ja lapsen kaksi kotia

17.03.2020 klo 15:01 - Kirjoittanut Vanhemmuuden asiantuntija , Väestöliitto
Aivan yllättäen olemme uudessa tilanteessa kaikissa perheissä. Kehotus rajoittaa sosiaaliset kontaktit minimiin haastaa erityisellä tavalla osan perheistä, joissa lapsella on kaksi kotia (tai useampi). Monella on huolta riskiryhmään kuuluvasta lapsesta tai perheenjäsenestä. Huolta voi näiden myötä tulla myös tapaamisjärjestelyistä. Stressaava tilanne voi aiheuttaa riitaa ja erimielisyyksiä huoltajien kesken. Lapsesta erossa oleminen epävarmana aikana voi olla erityisen raastavaa. Mitä voi tehdä?

Stressaavassa tilanteessa hankalat tunteet nousevat helposti pintaan, muutos pelottaa ja riitaa voi tulla helposti. Entä jos joku perheenjäsen sairastuu tai vanhemmat ovat erimielisiä toimintatavoista? Pitääkö tapaamisjärjestelyjä muuttaa tilanteen vuoksi? Olemme siirtyneet poikkeustilaan ja tässä kohdassa on tärkeää seurata viranomaisten ohjeistuksia ja suosituksia ja yrittää noudattaa niitä mahdollisimman tarkastiLähtökohtaisesti tapaamissopimukset pysyvät voimassa. Vanhemmat voivat vaikuttaa lapsen turvallisuudentunteeseen toimimalla yhteistyössä lapsen parhaaksi.

Poikkeustilanne vaatii vanhemmalta paljon ja nyt haastetaan erityisesti myös erovanhemmuus tai tilanne, jossa lapsi on sijoitettuna tai koteja on useampi – kuinka voimme yhdessä turvata lasten ja kaikkien läheisten etua? Tapaamisjärjestelyjä voi olla tässä tilanteessa syytä tarkastella joustavasti, erityisesti jos lapsi kuuluu riskiryhmään tai hänen kodeissaan on niihin kuuluvia. Tärkeää on yrittää rauhoittaa tilannetta lapsen kannalta katsoen, sekä muistaa, että kyseessä on toivottavasti suhteellisen lyhyt ajanjakso. Vanhempien tai huoltajien tulee sopia yhdessäkuinka toimitaan.  

Vanhempien on tärkeää sitoutua annettuihin määräyksiin ja huolehtia niiden toteutumisesta lapsen osalta. Tämä tarkoittaa seuraavaa: 

  • Kaikkien perheiden tulee rajoittaa sosiaalisten kontaktien määrää annettujen ohjeiden mukaan ja erityistä huomiota on noudatettava perussairaiden tai muuten riskiryhmään kuuluvien lasten, nuorten  ja aikuisten osalta. Tämä koskee myös raskaana olevia.
  • Lasten asumisjärjestelyissä poikkeusaikana voi olla tarpeen kiinnittää huomiota kodin vaihdosta syntyvien kontaktien määrää ja riskiryhmiin kuuluvien perheenjäsenten suojaamista eri kodeissa. Lähikontakti syntyy ainakin kaikkien saman kodin ihmisten kanssa. 
  • Kipeän lapsen kodinvaihtoa on tässä tilanteessa syytä pohtia, koronavirukseen sairastunut tai sille suoraan altistuntut lapsi ei vaihda kotia.
  • Aikuisten sopu ja yhteistyö tuo lapselle turvaa.
  • Kodin vaihtamisen olisi hyvä tapahtua mieluiten ilman kontaktia perheen ulkopuolisiin. 
  • Tapaamissopimus pysyy voimassa myös perheissä, joissa toinen vanhempi asuu Uudenmaan ulkopuolella – tapaamisoikeus katsotaan riittävän painavaksi syyksi ylittää raja.
  • Poikkeusolojen kestosta emme juuri nyt pysty sanomaan varmuutta, mutta ennemmin tai myöhemmin pystytään palaamaan normaaliin tilanteeseen, seuraava tiedossa oleva päivämäärä on 13.4.2020 

Päivitämme näitä ohjeita tarpeen mukaan. Tästä pääset katsomaan THL:n julkaiseman ohjeistuksen.

Yhteydenpito läheisiin 

Koronavirus vaikuttaa laajasti juuri yhteydenpitoon. Ohjeistus on, ettei lapsia viedä hoitoon tai kylään isovanhemmille tai riskiryhmään kuuluville ja muutenkin rajoitetaan sosiaalisia kontakteja minimiin.   

Lapselle on kuitenkin tärkeää saada pitää yhteyttä hänelle tärkeisiin ihmisiin. Ikävä voi olla kova niin lapsella kuin aikuisella! Moni vanhempi, isovanhempi tai läheinen voi myös kaivata tässä tilanteessa yhteydenpitoa lapseen aivan erityisen paljon. Voidaanko yhteyttä pitää videopuheluiden avulla tai viesteillä? Voisiko tätä tehdä sovitusti ja aiempaa enemmän? Ehkä lapsi voisi myös suunnitella videoesityksen tai innostaa aikuisen pelaamaan verkossa jotakin peliä yhdessä? Lapsen kanssa asuvan aikuisen on hyvä tukea ja kannustaa lasta yhteydenpidossa. 

Jos asutaan lähekkäin, mahdollisuuksien mukaan ja ohjeistusta noudattaen myös pihalla voi olla mahdollista tavata pienellä (ja samalla) joukolla. 

Jos tilanne mietityttää, voit ottaa yhteyttä
Väestöliiton maksuttomiin palveluihin pienten lasten vanhemmille

Asiasanat: korona, koronavirus, korona-virus, corona, covid-19, covid19

Julkaistu 17.3.2020

Päivitetty 26.7.2022

Aihealueet:  Kriisit

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Väkivaltaa Kokeneet Miehet

Väkivaltaa Kokeneet Miehet auttaa henkistä tai fyysistä väkivaltaa lähisuhteissaan tai kadulla kokeneita miehiä. Keskusteluapua on tarjolla...

Erosta Elossa – erokriisiapua miehille

Erosta Elossa tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä tarjoamalla henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa...

Sinulle nuori, jonka vanhempi on sairastunut syöpään

Vanhemman sairastuminen syöpään voi olla rankka asia kohdata. Se herättää meissä monia kysymyksiä ja tunteita. Tälle sivustolle on kerätty...