Gå till innehållet

Uppgifter

Uppgifter står för sådant man självständigt kan arbeta med eller öva på med hjälp av givna anvisningar. Arbetsuppgifterna kan handla om att till exempel samtala, skriva, rita eller måla. För att genomföra en uppgift kan du behövas en printer, pennor, papper eller andra redskap.

Diskutera om den som sårat dig.
Producerat av Befolkningsförbundet
Känner du igen någon utlösande faktor eller situation under gräl som får dig att dra dig undan och då känna dig speciellt sårbar eller på din vakt? T.ex. ”Min partner är försenad”. Vilka är de allra värsta tankarna som du kan tänka i en sådan stund?...
Producerat av Befolkningsförbundet