Gå till innehållet

Kurserna

Kurserna är självhjälpskurser i flera avsnitt, relaterade till något givet ämnesområde eller en given livssituation. Kursen kan avläggas i egen takt. Avsnitten kan innehålla till exempel texter att läsa, videor att se, uppgifter, tester eller enkäter. Alla kurser produceras av organisationer. Vissa kurser är öppna för alla och andra riktar sig till en bestämd målgrupp. I informationen om en sådan kurs står det “Skyddat innehåll”. I så fall ska du antingen ansöka om rätt att delta i kursen genom att fylla i ansökningsblanketten på kursens sida eller också väljer kursens producent ut deltagarna på något annat sätt. Den som är vald att delta i kursen får av kursens organisatör ett lösenord som öppnar kursens innehåll.

Positivt föräldraskap anspelar på en varm och omtänksam uppfostringsstil, som reagerar på barnets budskap. I uppmuntrande och positiv fostran stärker man den positiva relationen till barnet samt ett gott uppförande från barnets sida. I den undviker man att...
Producerat av Befolkningsförbundet
Med denna nätkurs önskar vi ge verktyg för att förbättra närheten i er parrelation och ge verktyg för att kunna lösa konflikter. Det är gratis att delta i kursen. Du kan delta i kursen antingen tillsammans med din partner eller på egen hand. Ni drar bäst...
Producerat av Befolkningsförbundet