Siirry sisältöön
Tässä verkkokurssin osassa kerrotaan tunteista. Mitä tunteet ovat ja miten ne näkyvät tai tuntuvat kehossa? Tunteet ovat tietoa (aivoissa) ja energiaa (kehossa).

Mitä tunteet ovat ja miten ne ilmenevät kehossa?

Tunteet ovat tietoa (aivoissa) ja energiaa (kehossa). Esimerkiksi vihaisena vatsa voi tuntua jäykältä tai hartiat kipeiltä.

Myös vanhemmalla on oma mieli ja sen mukana omat tunteensa, halunsa, aikomuksensa ja suunnitelmansa, toiveensa, ajatuksensa, uskomuksensa ja kuvittelunsa. Murrosikäisen kanssa vaikeissa tilanteissa olevan aikuisen on tärkeää tiedostaa omat tunteensa.

Aivojen kolme tasoa

Ihmisen aivoissa voi ajatella olevan kolme tasoa: alkeelliset  liskoaivot,  kehittyneemmät tunneaivot ja järkiaivot eli analyyttinen mieli. Teorian on kehittänyt Paul MacLean 1960-luvulla. Teoria on todettu liian yksinkertaiseksi, mutta se voi auttaa ymmärtämään aivojen toiminta.

 • Tunnekuohussa ihmisen ”ihmisaivot” (analyyttinen mieli) ikään kuin kytkeytyy pois päältä ja ”tunneaivot” aktivoituvat. Saatamme punastua tai hikoilla ja syke nousee.
 • Kun vireystilamme on optimaalinen ns. normaali, johdossa on ihmisaivot. Tiedämme mitä tapahtuu.
 • Ylivireystilassa, esimerkiksi kuormittavan päivän jälkeen, johdossa on tunneaivot. Tunteet nousevat helposti pintaan ja ärsyynnymme helposti.
 • Ylivireystila voi vaihtua alivireystilaksi. Johdon ottavat ”liskoaivot”, jolloin lamaannumme ja passivoidumme.

Miten kohdata toisen tunteet?

Tunnekuohun vallassa olevalle on vaikea ”puhua järkeä”, mutta tilanteessa voit:

 • Antaa tilaa tunteelle: hyväksy ja nimeä tunne (omasi ja toisen).
 • Muista, että kaikki tunteet ovat sallittuja, vaikka kaikki käytös ei ole.
 • Tarkista, että oma tulkintasi tilanteesta ja toisen viesteistä on oikea.
 • Rauhoita itsesi palataksesi itse normaaliin vireystilaan.

Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomuodot on hyvä ottaa laajasti käyttöön ja niitä on harjoiteltava vielä murrosikäisenäkin. Uusiakin menetelmiä on hyvä kokeilla. Esimerkiksi Riitta Lahtinen on kehittänyt sosiaalishaptisen kommunikaation, josta löytyy lisätietoa Suomen kuurosokeat ry:n verkkosivulta: https://kuurosokeat.fi/palvelut/kommunikaatiopalvelut/sosiaalihaptinen-kommunikaatio/

Tunne-elämän (emotionaalinen) kehitys tulee ottaa huomioon, kun mietitään nuoren kuntoutusta ja opetusta. Nykyisin keskitytään usein pelkästään nuoren kognitiivisten taitojen (tiedolliset asiat, tarkkaavuus, ongelmanratkaisutaidot ja sosiaaliset taidot) arviointiin. Näistä saadaan paljon tietoa, mutta olisi yhtä tärkeää ymmärtää nuoren tunnemaailmaa. Esimerkiksi sitä, miten nuori säätelee tunteitaan eri tilanteissa.

Jos kyse on haastavasta aggressiivisesta käyttäytymisestä, kuten lyömisestä ja muusta väkivallasta, tilanteen kanssa ei saa jäädä yksin, vaan siihen on haettava apua.

Yhteenveto tunteista: Jokaisen tunteen takana on jokin tarve

Psykologiset perustarpeet:

 • Yhteisöllisyys: ihmisen tarve olla yhteydessä toisiin ihmisiin – tulen kuulluksi, ymmärretyksi ja arvostetuksi
 • Itsenäisyys: omaehtoinen toiminta – haluan tehdä itse asioita ja valvon toimintaa
 • Kyvykkyys: osaaminen

Katso videot

Katso seuraavaksi kurssin tähän jaksoon kuuluvat lyhyet videot.
Videoita on tässä jaksossa viisi.

Tehtävät

Mietittävää jakso 2: Minä tulen kuulluksi - Nuoren kohtaaminen

 • Miten tunteita voi havaita toisen eleistä?
 • Kuinka selvitä ikävistä tunteista?
 • Mieti perheemme vuorovaikutusta, millainen vuorovaikutus meillä toimii hyvin?

Lisää tietoa

Papunet

 • Saavutettavaa ja selkeää viestintää
 • Tietoa puhevammaisuudesta ja kommunikoinnin mahdollisuuksista
 • Työkaluja ja materiaalia kommunikoinnin tukemiseen

www.papunet.net

Voimauttava vuorovaikutus

 • Voimauttava vuorovaikutus on kehityksellinen toimintamalli
 • Voimauttavan vuorovaikutuksen tarkoituksena on vahvistaa vuorovaikutussuhdetta

www.tikoteekki.fi

www.kehitysvammaliitto.fi

Emotionaalisen kehityksen arviointivälinen kehittämishanke – EMO -hanke

MAHTI -tunnekortit

 • MAHTI -tunnekortit ovat tarkoitettu tunteiden ilmaisun, nimeämisen ja sanoittamisen tueksi.
 • Ne sopivat käytettäväksi kaikenikäisten kanssa eri tilanteissa
 • Tunnekortteja voi käyttää sekä yksilön kuin ryhmän kanssa.
 • Kortit voi ladata ja tulostaa itselle maksutta Kehitysvammaisten Tukiliiton kotisivuilta

www.tukiliitto.fi

Rohkaisupakka

 • Rohkaisupakka sisältää 40 digitaalista tunnekorttia
 • Tunnekorttien kuvat auttavat kertomaan tunteista, itsestä, sekä omista toiveista ja kokemuksista.
 • Tunnekortteja voi käyttää sekä yksilön että ryhmän kanssa.
 • Kortit löytyvät Kehitysvammaisten Tukiliiton kotisivuilta

www.tukiliitto.fi

Viitottu rakkaus

 • Viitottu Rakkaus tarjoaa maksutonta kasvatuksen, ohjauksen ja opetuksen materiaalia.
 • Materiaalit sopivat koteihin, varhaiskasvatukseen, esikouluihin, peruskouluun, toiminta- ja puheterapeuttien työn tueksi, maahanmuuttajatyöhön ja moneen muuhun.
 • Sivustolta löytyy oma osio mm. tunnetaihoihin

www.viitotturakkaus.fi

 

Lähteet

Kontu Elina & Takanen Juha, 2022. Erityismurkun tunteiden myrsky – Miten muuttaa arjesta selviytyminen arjessa elämiseen? – näkemyksiä ja kokemuksia erityistä tukea tarvitsevan murrosikäisen lapsen kanssa. Professori (autismikirjo ja kehitysvammapsykologia) Elina Kontun ja kokemusasiantuntija Juha Takasen verkkoluento 13.4.2022 Kehitysvammaisten Tukiliitossa.

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Perhepulma-chat alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmille ja lasta odottaville

Tule juttelemaan maksutta ja luottamuksellisesti Väestöliiton asiantuntijan kanssa, jos sinulla on vanhemmuuteen, pari- tai perhesuhteisiin tai...

Tunnepuhuri - hengitys- ja mielikuvaharjoitus

Tämä tunnesäätelyharjoitus voi auttaa rauhoittamaan lasta tunnekuohun aikana. Kun lapsi hermostuu ja on tunnekuohun vallassa, lapsen vireystila...

Lapsen viisi toivetta eroaville vanhemmille

Vanhempien ero on myös lapsen kriisi. Eroavat aikuiset voivat sitä omalla toiminnallaan syventää tai madaltaa. Parhaimmillaan vanhemmat...