Siirry sisältöön

Katse peiliin - Minun roolini tässä kaikessa?

Julkaistu 16.02.2023 - Tuottanut Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Tässä verkkokurssin osassa pohditaan, miten voidaan tukea nuorta ja vanhempia. Vanhempien asenteet, oletukset ja toimintatavat ovat osana kohtaamista nuoren kanssa. Näiden tiedostaminen auttaa vanhempaa toiminnassa nuoren kanssa. Hyvä vuorovaikutus on voimaannutavaa, kohdataan aidosti.

Vuorovaikutus

 • Viestin kehollisesti läsnäoloa (eleet, ilmeet ja keho puhuvat samaa kieltä sanojen kanssa).
 • Puhun samalta tasolta (esimerkiksi lattialla, seisten jne.).
 • Olen läsnä.

Hyvässä vuorovaikutuksessa jaetaan asioita myös tunteiden tasolla. Yhteisen tunteen jakaminen, kuten ilo, ärsytys ja suru, tuntuu voimauttavalta.

Tunteen taustalla on usein jotakin muuta kuin esitetty tunne. Tunteista puhuminen on kerroksellista. Nuori on ehkä vihainen, mutta ei osaa kertoa vihalle syytä. Tilanteessa voi kysyä nuorelta, ”Näen, että olet vihainen, harmittaako sinua kouluun lähteminen?” tai ”Miksi et halua mennä kouluun?”. Vihaisuuden takana voi olla pelkoa, surua, jännitystä. Olemuskieli voi kertoa myös muuta kuin sanat.

Osallisena omassa elämässä

Nuorta on hyvä rohkaista omaan elämään. Jokaisella on oikeus omaan elämäänsä ja valintoihin omassa elämässään. Vanhempi ei välttämättä ole läsnä nuorensa elämässä.

Vanhemman on hyvä opettaa nuorta tekemään omia valintoja ja päätöksiä.

Nuoren osallisuutta omaan elämään kannattaa tukea.

 • Annan vaihtoehtoja, nuori voi tehdä valintoja.
 • Annan mahdollisuuden tehdä myös väärin.
 • Päästän nuoren tutustumaan harrastuksiin ja ihmisiin.

Nuoren vahvuudet

Huomaa nuoren vahvuudet! Vahvuuksia, joita voi huomioida:

 • Erilainen tapa nähdä maailmaa.
 • Vähemmän tai enemmän sosiaalisia estoja.
 • Päättäväisyys ja ehdottomuus.
 • Rehellisyys ja avoimuus.

Nuoren haasteet

Tukea tarvitsevilla nuorilla voi olla erilaisia huomioitavia piirteitä:

 • Vaikeus ymmärtää puhetta.
 • Vaikeus ymmärtää ohjeita.
 • Asioiden ymmärtäminen kirjaimellisesti.
 • Vaikeus ymmärtää muiden ajatuksia ja tunteita.
 • Ajatusten joustamattomuus.
 • Valintojen tekemisen vaikeus.
 • Pelokkuus tai ahdistuneisuus ennalta arvaamattomissa tilanteissa.
 • Reagointi kipuun poikkeuksellisesti.
 • Välttää kosketusta tai ahdistuu kosketuksesta.

Ennen keskustelua

Vanhemmalle mietittävää ja huomioitavia asioita keskustelussa nuoren kanssa. Tilanteet tulevat nopeasti, siksi on hyvä olla valmistautunut tilanteeseen omassa mielessä.

 • Miten puhun asiasta nuoren kanssa positiivisesti, huomioiden nuoren vahvuudet?
 • Milloin ja missä aloitan keskustelun? Mieti paras aika ja paikka keskustelulle.
 • Haluanko minä tai haluaako nuori keskusteluun muita mukaan?
 • Miten valmistaudun keskusteluun? Muista nuoren kommunikaatiota tukevat menetelmät ja tarvittaessa tulkkaus, jotka tukeva nuoren ymmärrystä.
 • Miten autan nuorta eri tilanteissa puhumaan ja kertomaan tunteista? Miten sijoitan tilannetta tukevan materiaalin helposti tilanteeseen saatavaksi?
 • Miten tuen nuorta kertomaan omia mielipiteitä? Mistä haen tietoa ja materiaalia mielipiteiden kertomisen eri keinoista?
 • Miten tuen nuoren itsetuntoa?

On erittäin tärkeä saada nuori sanomaan ääneen, tai tuetusti omalla keinollaan, näkemyksensä itseään koskevista asioista!

Arjessa jaksaminen

Vanhemman kannattaa miettiä omaa arjessa jaksamista ja keinoja siihen. Vertaisten tai vaikka ystävän kanssa asiasta keskustellessa huomaa, että ei ole yksin asian kanssa.

On tärkeä saada jakaa tunteita, ajatuksia ja kokemuksia sekä jakaa iloja ja suruja.
On tärkeää sietää tavallista arkea ja tukea selviytymisessä toinen toistaan.

 

Katso videot

Katso seuraavaksi kurssin tähän jaksoon kuuluvat lyhyet videot.
Videoita on tässä jaksossa viisi.

Tehtävät

Mietittävää jakso 4: Katse peiliin - Minun roolini tässä kaikessa?

 • Mitä on hyvä elämä nuorelle, entä vanhemmalle?
 • Miten ajatukset hyvästä elämästä eroavat toisistaan?
 • Mikä tuntui tänään perheessämme onnistumiselta?

Lisää tietoa

Papunet

 • Saavutettavaa ja selkeää viestintää
 • Tietoa puhevammaisuudesta ja kommunikoinnin mahdollisuuksista
 • Työkaluja ja materiaalia kommunikoinnin tukemiseen

www.papunet.net

Voimauttava vuorovaikutus

 • Voimauttava vuorovaikutus on kehityksellinen toimintamalli
 • Voimauttavan vuorovaikutuksen tarkoituksena on vahvistaa vuorovaikutussuhdetta

www.tikoteekki.fi

www.kehitysvammaliitto.fi

Emotionaalisen kehityksen arviointivälinen kehittämishanke – EMO -hanke

MAHTI -tunnekortit

 • MAHTI -tunnekortit ovat tarkoitettu tunteiden ilmaisun, nimeämisen ja sanoittamisen tueksi.
 • Ne sopivat käytettäväksi kaikenikäisten kanssa eri tilanteissa
 • Tunnekortteja voi käyttää sekä yksilön kuin ryhmän kanssa.
 • Kortit voi ladata ja tulostaa itselle maksutta Kehitysvammaisten Tukiliiton kotisivuilta

www.tukiliitto.fi

Rohkaisupakka

 • Rohkaisupakka sisältää 40 digitaalista tunnekorttia
 • Tunnekorttien kuvat auttavat kertomaan tunteista, itsestä, sekä omista toiveista ja kokemuksista.
 • Tunnekortteja voi käyttää sekä yksilön että ryhmän kanssa.
 • Kortit löytyvät Kehitysvammaisten Tukiliiton kotisivuilta

www.tukiliitto.fi

Viitottu rakkaus

 • Viitottu Rakkaus tarjoaa maksutonta kasvatuksen, ohjauksen ja opetuksen materiaalia.
 • Materiaalit sopivat koteihin, varhaiskasvatukseen, esikouluihin, peruskouluun, toiminta- ja puheterapeuttien työn tueksi, maahanmuuttajatyöhön ja moneen muuhun.
 • Sivustolta löytyy oma osio mm. tunnetaihoihin

www.viitotturakkaus.fi

Lähteet

Hattersley, C. & Nykänen, R. 2017. Autismikirjo: Näin tuet teini-ikäistä. 1. painos. [Helsinki]: Autismi- ja Aspergerliitto ry.

Kontu Elina & Takanen Juha, 2022. Erityismurkun tunteiden myrsky – Miten muuttaa arjesta selviytyminen arjessa elämiseen? – näkemyksiä ja kokemuksia erityistä tukea tarvitsevan murrosikäisen lapsen kanssa. Professori (autismikirjo ja kehitysvammapsykologia) Elina Kontun ja kokemusasiantuntija Juha Takasen verkkoluento 13.4.2022 Kehitysvammaisten Tukiliitossa.

Lehtikangas, M. 2012. Murkkumanuaali: Tietoa ja vastauksia teinin vanhemmille. Helsinki: VL-Markkinointi.

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Tunnepuhuri - hengitys- ja mielikuvaharjoitus

Tämä tunnesäätelyharjoitus voi auttaa rauhoittamaan lasta tunnekuohun aikana. Kun lapsi hermostuu ja on tunnekuohun vallassa, lapsen vireystila...

Lapsen viisi toivetta eroaville vanhemmille

Vanhempien ero on myös lapsen kriisi. Eroavat aikuiset voivat sitä omalla toiminnallaan syventää tai madaltaa. Parhaimmillaan vanhemmat...

Puhutaan rahasta osa 2: Raha-asioista puhuminen lapsen kanssa

Lasten ja nuorten kanssa on tärkeää puhua rahasta ikätasoisesti. Lapsille voi kertoa perheen rahatilanteesta ja siitäkin, että ei ole varaa...