Siirry sisältöön
Tässä verkkokurssin osassa kerrotaan murrosiästä. Mitä nuoren mielessä tapahtuu ja miten se kehittyy? Murrosikäisellä, kuten meillä kaikilla, on halu kuulua joukkoon.

Murrosiän ilmeneminen

Erityisnuoren murrosikä on jokaisella omanlaisensa, kuten kaikilla nuorilla. Erityisnuoren murrosikä saattaa kuitenkin kestää vain vähän aikaa tai olla lievä. Murrosiässä nuoren aivot kuormittuvat, joten neuropsykologisen diagnoosin saaneen nuoren murrosikä voi olla tavallista pidempi ja ymmärryksen kehittyminen voi kestää kauemmin kuin muilla nuorilla.

Nuoruus ja murrosikä (noin 10 – 24 vuoden iässä) on aivojen kehityksen varhaisvaiheiden jälkeen toiseksi tärkein vaihe.

Miten murrosikä näkyy nuoressa? – Mitä mielessä tapahtuu ja miten se kehittyy?

Murrosiässä mielen muutokset kestävät noin 10 vuotta. Kaikilla ihmisillä nuoruusikään kuuluu riskinotto ja vaikeus rajoittaa omia reaktioita.

Nuoren aivot ovat joustavat: mitä käytetään, se vahvistuu. Esimerkiksi mielihyvän viivästymisen taidon vahvistaminen pikkuhiljaa opettaa säätelemään omaa käyttäytymistä ja tunnereaktiota.

Nuoren käytös ei kerro kuinka paljon hän tarvitsee ymmärrystä, ohjausta ja välittämistä. Vanhemman on nähtävä käytöksen taakse, sinä kyllä tunnet lapsesi. Älä tulkitse lapsen käytöstä.

Mieli kehittyy vuorovaikutuksessa

Me ihmiset haluamme usein kuulua joukkoon. Etsimme samoin ajattelevia ihmisiä.

 • Kasvaessaan lapsi oppii tunnistamaan muiden tarpeita, tunteita ja mielentiloja.
 • Vähitellen hän oppii tunnistamaan tunteiden ja mielentilojen syyt. Vähitellen lapsi oppii ymmärtämään, mitä tarkoittavat ”tiedän”, ”muistan”, ja ”luulen”.
 • Nuori alkaa tiedostaa myös oman mielensä yhteyden ympäristöön, jossa hän elää.
 • Nuori oppii ymmärtämään ja ennustamaan oman käytöksensä vaikutusta muiden käytökseen. Hän oppii ymmärtämään, että teoilla on merkitystä. Teot johtavat tietynlaiseen käytökseen ja mielentilaan.

Jokainen kehittyy omassa tahdissa. Ei voida sanoa ikää, jolloin kehitysvammaisen tai autismin kirjon lapsen mieli on valmis tähän kehitysvaiheeseen. Omat kokemukset, esimerkiksi millaisessa ympäristössä asun ja miten minua kuullaan ja ymmärretään, vaikuttavat omaan mieleen.

Yhteenveto: Mikä murrosikä?

 • Muutun, mieli myllertää ja löydän uutta itsestäni – hienoa ja haastavaa aikaa.
 • Testaan perheen ja yhteiskunnan sääntöjä sekä sitä, mitä voin itse päättää.
 • Oma, uusi elämänvaihe vaikuttaa myös perheeseen ja vanhempiin. Vanhemmatkin tarvitsevat tietoa murrosiästä, ihan niin kuin minäkin.
 • Mistä saa tietoa murrosiästä?

Katso videot

Katso seuraavaksi kurssin tähän jaksoon kuuluvat lyhyet videot.
Videoita on tässä jaksossa kolme.

Tehtävät

Mietittävää jakso 1: Mikä on murrosikä?

 • Mietityttääkö ja pelottaako murrosiässä jokin asia?
 • Mitä jo tiedän murrosiästä ja mitä haluaisin oppia lisää murrosiästä?

Lisää tietoa

Papunet

 • Saavutettavaa ja selkeää viestintää
 • Tietoa puhevammaisuudesta ja kommunikoinnin mahdollisuuksista
 • Työkaluja ja materiaalia kommunikoinnin tukemiseen

www.papunet.net

Voimauttava vuorovaikutus

 • Voimauttava vuorovaikutus on kehityksellinen toimintamalli
 • Voimauttavan vuorovaikutuksen tarkoituksena on vahvistaa vuorovaikutussuhdetta

www.tikoteekki.fi

www.kehitysvammaliitto.fi

Emotionaalisen kehityksen arviointivälinen kehittämishanke – EMO -hanke

 • www.kehitysvammaliitto.fi

MAHTI -tunnekortit

 • MAHTI -tunnekortit ovat tarkoitettu tunteiden ilmaisun, nimeämisen ja sanoittamisen tueksi.
 • Ne sopivat käytettäväksi kaikenikäisten kanssa eri tilanteissa
 • Tunnekortteja voi käyttää sekä yksilön kuin ryhmän kanssa.
 • Kortit voi ladata ja tulostaa itselle maksutta Kehitysvammaisten Tukiliiton kotisivuilta

www.tukiliitto.fi

Rohkaisupakka

 • Rohkaisupakka sisältää 40 digitaalista tunnekorttia
 • Tunnekorttien kuvat auttavat kertomaan tunteista, itsestä, sekä omista toiveista ja kokemuksista.
 • Tunnekortteja voi käyttää sekä yksilön että ryhmän kanssa.
 • Kortit löytyvät Kehitysvammaisten Tukiliiton kotisivuilta

www.tukiliitto.fi

Viitottu rakkaus

 • Viitottu Rakkaus tarjoaa maksutonta kasvatuksen, ohjauksen ja opetuksen materiaalia.
 • Materiaalit sopivat koteihin, varhaiskasvatukseen, esikouluihin, peruskouluun, toiminta- ja puheterapeuttien työn tueksi, maahanmuuttajatyöhön ja moneen muuhun.
 • Sivustolta löytyy oma osio mm. tunnetaihoihin

www.viitotturakkaus.fi

Lähteet

Hermanson, E. & Sajaniemi N. , 2018. Nuoruuden kehitys – mitä tapahtuu pinnan alla?
Duodecim , Vuosikerta. 134 , Nro 8 , duo14286 (014.286) , Sivut 843-849 .
http://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo14286

Kontu Elina & Takanen Juha, 2022. Erityismurkun tunteiden myrsky – Miten muuttaa arjesta selviytyminen arjessa elämiseen? – näkemyksiä ja kokemuksia erityistä tukea tarvitsevan murrosikäisen lapsen kanssa. Professori (autismikirjo ja kehitysvammapsykologia) Elina Kontun ja kokemusasiantuntija Juha Takasen verkkoluento 13.4.2022 Kehitysvammaisten Tukiliitossa.

Lehtikangas, M. 2012. Murkkumanuaali: Tietoa ja vastauksia teinin vanhemmille. Helsinki: VL-Markkinointi.

 

 

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Tunnepuhuri - hengitys- ja mielikuvaharjoitus

Tämä tunnesäätelyharjoitus voi auttaa rauhoittamaan lasta tunnekuohun aikana. Kun lapsi hermostuu ja on tunnekuohun vallassa, lapsen vireystila...

Lapsen viisi toivetta eroaville vanhemmille

Vanhempien ero on myös lapsen kriisi. Eroavat aikuiset voivat sitä omalla toiminnallaan syventää tai madaltaa. Parhaimmillaan vanhemmat...

Puhutaan rahasta osa 2: Raha-asioista puhuminen lapsen kanssa

Lasten ja nuorten kanssa on tärkeää puhua rahasta ikätasoisesti. Lapsille voi kertoa perheen rahatilanteesta ja siitäkin, että ei ole varaa...