Siirry sisältöön

Mene pois! - Nuoren matka kohti omaa elämää

Julkaistu 16.02.2023 - Tuottanut Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Tässä verkkokurssin osassa kerrotaan nuoren itsemääräämisoikeudesta ja sen tukemisesta.

Itsemääräämisoikeus

Nuoruusiässä irrottaudutaan vanhemmista.

Perhe tukee itsemääräämisoikeuden kehittymisessä. Itsemääräämisoikeuden oppiminen myös parantaa elämänlaatua (ja voimaannuttaa). Kehitysvammaisen ja autismin kirjon nuoren kohdalla, perhe on tärkeä tuki. Nuoren on saatava kertoa, mikä on hänen oma tahtonsa.

Itsemääräämistaidot:

 • Osaan toimia omien mielenkiinnon kohteiden mukaan.
 • Selviydyn itselle tärkeistä asioista.
 • Osaan olla vuorovaikutuksessa.
 • Osaan valita ja asettaa tavoitteita.
 • Osaan ratkaista ongelmia.
 • Osaan tehdä päätöksiä.

Nuoruuden kehitystehtäviä

 • Etäännyn vanhemmista ja lähennyn ikätovereiden kanssa.
 • Hyväksyn muuttuvan vartaloni ja olemukseni.
 • Ymmärrän paremmin tunteitani ja osaan olla vuorovaikutuksessa.
 • Virityn seksuaalisuuteen.

Vanhemmille oman nuoren seksuaaliseen kehitykseen liittyvät asiat usein hämmentävät ja herättävät huolta sekä pelkoja.

PDA-oireilu

PDA-oireilulla tarkoitetaan äärimmäistä vaatimusten välttelyä. Se on monimutkainen, haastava ja monin tavoin väärinymmärretty autismikirjon alatyyppi. Ydinpiirteitä ovat tarve vastustaa pyyntöjä tai tavallisia arkisia askareita. Tähän liittyy tahto hallita.

Ihmisellä, jolla on PDA, voi olla paremmat sosiaaliset taidot kuin autismikirjon ihmisellä yleensä. Ihmisellä on kuitenkin puutteita ymmärryksessä, vuorovaikutuksessa ja sosiaalisissa tilanteissa. Ehdoton vaatimusten välttely vaikuttaa koko elämän ajan.

Nuoren mahdolliseen PDA-oireiluun liittyen on ympäristön joustettava. Päiväjärjestys eli struktuuri on tärkeä tuki arjessa. Jos päiväjärjestys ei auta, voidaan yhdessä miettiä, mistä asioista arjessa voi joustaa ja neuvotella.

Katso videot

Katso seuraavaksi kurssin tähän jaksoon kuuluvat lyhyet videot.
Videoita on tässä jaksossa kolme.

Tehtävät

Mietittävää jakso 3: Mene pois - Nuoren matka kohti omaa elämää

 • Miten osoitan tukeani nuorelle?
 • Miten autan nuorta itsenäistymään?
 • Mitä nuoreni jo osaa, onko se valinnan tekeminen tai jotain muuta?

Lisää tietoa

Papunet

 • Saavutettavaa ja selkeää viestintää
 • Tietoa puhevammaisuudesta ja kommunikoinnin mahdollisuuksista
 • Työkaluja ja materiaalia kommunikoinnin tukemiseen

www.papunet.netVoimauttava vuorovaikutus

 • Voimauttava vuorovaikutus on kehityksellinen toimintamalli
 • Voimauttavan vuorovaikutuksen tarkoituksena on vahvistaa vuorovaikutussuhdetta

www.tikoteekki.fi

www.kehitysvammaliitto.fi

 

Emotionaalisen kehityksen arviointivälinen kehittämishanke – EMO -hanke

MAHTI -tunnekortit

 • MAHTI -tunnekortit ovat tarkoitettu tunteiden ilmaisun, nimeämisen ja sanoittamisen tueksi.
 • Ne sopivat käytettäväksi kaikenikäisten kanssa eri tilanteissa
 • Tunnekortteja voi käyttää sekä yksilön kuin ryhmän kanssa.
 • Kortit voi ladata ja tulostaa itselle maksutta Kehitysvammaisten Tukiliiton kotisivuilta

www.tukiliitto.fi

Rohkaisupakka

 • Rohkaisupakka sisältää 40 digitaalista tunnekorttia
 • Tunnekorttien kuvat auttavat kertomaan tunteista, itsestä, sekä omista toiveista ja kokemuksista.
 • Tunnekortteja voi käyttää sekä yksilön että ryhmän kanssa.
 • Kortit löytyvät Kehitysvammaisten Tukiliiton kotisivuilta

www.tukiliitto.fi

Viitottu rakkaus

 • Viitottu Rakkaus tarjoaa maksutonta kasvatuksen, ohjauksen ja opetuksen materiaalia.
 • Materiaalit sopivat koteihin, varhaiskasvatukseen, esikouluihin, peruskouluun, toiminta- ja puheterapeuttien työn tueksi, maahanmuuttajatyöhön ja moneen muuhun.
 • Sivustolta löytyy oma osio mm. tunnetaihoihin

www.viitotturakkaus.fi

Lähteet

Autismiliitto n.d. PDA/EDA – Äärimmäinen vaatimusten välttely. Verkkosivu. Viitattu 10.2.2023.

https://autismiliitto.fi/autismi/erilaista-autismia/pda-aarimmainen-vaatimusten-valttely/

Kontu Elina & Takanen Juha, 2022. Erityismurkun tunteiden myrsky – Miten muuttaa arjesta selviytyminen arjessa elämiseen? – näkemyksiä ja kokemuksia erityistä tukea tarvitsevan murrosikäisen lapsen kanssa. Professori (autismikirjo ja kehitysvammapsykologia) Elina Kontun ja kokemusasiantuntija Juha Takasen verkkoluento 13.4.2022 Kehitysvammaisten Tukiliitossa.

Lehtikangas, M. 2012. Murkkumanuaali: Tietoa ja vastauksia teinin vanhemmille. Helsinki: VL-Markkinointi.

 

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Tunnepuhuri - hengitys- ja mielikuvaharjoitus

Tämä tunnesäätelyharjoitus voi auttaa rauhoittamaan lasta tunnekuohun aikana. Kun lapsi hermostuu ja on tunnekuohun vallassa, lapsen vireystila...

Lapsen viisi toivetta eroaville vanhemmille

Vanhempien ero on myös lapsen kriisi. Eroavat aikuiset voivat sitä omalla toiminnallaan syventää tai madaltaa. Parhaimmillaan vanhemmat...

Puhutaan rahasta osa 2: Raha-asioista puhuminen lapsen kanssa

Lasten ja nuorten kanssa on tärkeää puhua rahasta ikätasoisesti. Lapsille voi kertoa perheen rahatilanteesta ja siitäkin, että ei ole varaa...