Siirry sisältöön

Työpajaohjeet seksuaalioikeuksista ja kestävästä kehityksestä

28.01.2021 klo 15:40 - Tuottanut Väestöliitto
Työpajaohjeet on suunniteltu nuorten kanssa toimivien ammattilaisten tueksi. Työpajan tarkoituksena on lisätä nuorten tietoa seksuaalioikeuksista ja niiden vaikutuksesta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työpajan kohderyhmänä ovat 15–24-vuotiaat nuoret ja erityisesti pojat ja nuoret miehet.

Seksuaalioikeuksilla tarkoitetaan yksilöiden oikeuksia päättää tietoisesti ja vastuullisesti omaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Seksuaalioikeuksien toteutuminen on keskeistä ihmisen hyvinvoinnin ja tasapainoisen elämän kannalta. Ilman seksuaalioikeuksien toteutumista muutkaan ihmisoikeudet eivät voi toteutua ja toisin päin. Oikeuksien perustana ovat vapaus, tasa-arvo, yksityisyys ja itsemääräämisoikeus. Ilman mahdollisuutta päättää omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan on lähes mahdotonta osallistua aktiivisesti yhteiskuntaan ja näin ollen kestävään kehitykseen. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan jokaista. Siksi ketään ei saa jättää jälkeen.

Työpajan oppimitavoitteet eli työpajan viesti on:

  • Seksuaalioikeuksilla tarkoitetaan yksilöiden oikeuksia päättää tietoisesti ja vastuullisesti omaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Seksuaalioikeudet ovat osa ihmisoikeuksia ja ne kuuluvat kaikille. Kaikilla tulee olla tieto omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.
  • Jokainen voi vaikuttaa omien ja toisten seksuaalioikeuksien toteutumiseen.
  • Seksuaalioikeudet ovat osa kestävän kehityksen tavoitteita ja niiden toteutuminen vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Työpaja muodostuu aiheeseen perehdyttämisestä sekä kahdesta tehtäväkokonaisuudesta. Ensimmäisessä tehtävässä keskitytään oppimaan, mitä seksuaalioikeuksilla tarkoitetaan käytännössä ja pyritään tuomaan ne lähemmäksi nuroten omaa elämää. Toisessa tehtävässä keskitytään seksuaalioikeuksien nykytilaan ja tulevaisuuteen ja tarkemmin siihen, miten ne vaikuttavat kestävään kehitykseen. Työpajaohjeiden liitteenä löytyvät taustatiedot seksuaalioikeuksista, kestävästä kehityksestä ja vinkit turvallisen työpajan toteuttamiseen. Lisäksi liitteenä on sanasto.

pdf

Työpajaohjeet (PDF)

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

”En nauti yksin olemisesta enää yhtään” – Millaista deittailu on pandemian aikana?

Väestöliitto teki vuoden 2021 lopulla kyselyn deittailusta pandemian aikaan. Kysely selvitti koronan vaikutuksia nuorten ja nuorten aikuisten...

Häirintä urheilussa -kurssi nuorille

Tämä kurssi tarjoaa tietoa seksuaalisuutta loukkaavan ja sukupuoleen perustuvan häirinnän eri muodoista nuorille urheilijoille ja...

POIKAST I Vammainen miehuus

Miltä maailma näyttää vammaisen miehen silmin? Poikastissa jutellaan vammaisuudesta ja mieheydestä vammaisaktivisti Tuomaksen kanssa.