Siirry sisältöön

Työpajaohjeet seksuaalioikeuksista ja kestävästä kehityksestä

28.01.2021 klo 15:40 - Tuottanut Väestöliitto
Työpajaohjeet on suunniteltu nuorten kanssa toimivien ammattilaisten tueksi. Työpajan tarkoituksena on lisätä nuorten tietoa seksuaalioikeuksista ja niiden vaikutuksesta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työpajan kohderyhmänä ovat 15–24-vuotiaat nuoret ja erityisesti pojat ja nuoret miehet.

Seksuaalioikeuksilla tarkoitetaan yksilöiden oikeuksia päättää tietoisesti ja vastuullisesti omaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Seksuaalioikeuksien toteutuminen on keskeistä ihmisen hyvinvoinnin ja tasapainoisen elämän kannalta. Ilman seksuaalioikeuksien toteutumista muutkaan ihmisoikeudet eivät voi toteutua ja toisin päin. Oikeuksien perustana ovat vapaus, tasa-arvo, yksityisyys ja itsemääräämisoikeus. Ilman mahdollisuutta päättää omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan on lähes mahdotonta osallistua aktiivisesti yhteiskuntaan ja näin ollen kestävään kehitykseen. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan jokaista. Siksi ketään ei saa jättää jälkeen.

Työpajan oppimitavoitteet eli työpajan viesti on:

  • Seksuaalioikeuksilla tarkoitetaan yksilöiden oikeuksia päättää tietoisesti ja vastuullisesti omaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Seksuaalioikeudet ovat osa ihmisoikeuksia ja ne kuuluvat kaikille. Kaikilla tulee olla tieto omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.
  • Jokainen voi vaikuttaa omien ja toisten seksuaalioikeuksien toteutumiseen.
  • Seksuaalioikeudet ovat osa kestävän kehityksen tavoitteita ja niiden toteutuminen vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Työpaja muodostuu aiheeseen perehdyttämisestä sekä kahdesta tehtäväkokonaisuudesta. Ensimmäisessä tehtävässä keskitytään oppimaan, mitä seksuaalioikeuksilla tarkoitetaan käytännössä ja pyritään tuomaan ne lähemmäksi nuroten omaa elämää. Toisessa tehtävässä keskitytään seksuaalioikeuksien nykytilaan ja tulevaisuuteen ja tarkemmin siihen, miten ne vaikuttavat kestävään kehitykseen. Työpajaohjeiden liitteenä löytyvät taustatiedot seksuaalioikeuksista, kestävästä kehityksestä ja vinkit turvallisen työpajan toteuttamiseen. Lisäksi liitteenä on sanasto.

pdf

Työpajaohjeet (PDF)

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Poikien Puhelimen Massimaisteri-verkkokurssi

Tule mukaan Poikien Puhelimen Massimaisteri-verkkokurssille ja voita 1000 €! Massimaisteri on tarkoitettu kaikille 13-18-vuotiaille nuorille....

POIKAST I Aleksi Rantamaa, puhutaanko hetki somesta?

Mikä meitä vetää someen ja kuinka siitä voi tulla ammatti? Poikastissa keskustellaan somen moniulotteisista ilmiöistä toimittaja-juontaja...

Viiltelevän nuoren kohtaaminen chatissa

Tästä tehtävästä saat tehtävästä saat konkreettisia työkaluja siihen, miten kohdata ja tukea nuorta, joka oireilee viiltelemällä.