Siirry sisältöön

Miten kestävä kehitys ja seksuaalioikeudet liittyvät toisiinsa?

15.05.2019 klo 07:00 - Tuottanut Väestöliitto
Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ovat edellytys kestävän kehityksen toteutumiselle. Jokaisella on oikeus päättää mm. omasta kehostaan, seksuaalisuudesta, parisuhteista ja avioliiton solmimisesta. Seksuaalioikeuksien takaaminen mahdollistaa ihmiselle esim. kouluttautumisen ja vaikuttamisen oman elämänsä suuntaan. Seksuaalioikeuksien toteutuminen lisää tasa-arvoa sekä vähentää köyhyyttä.

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan muutosta, jonka tarkoituksena on turvata niin nykyisten kuin tulevien sukupolvien elämisen mahdollisuudet maapallolla. Kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti kaikessa päätöksenteossa otetaan huomioon tasavertaisesti ympäristö, ihminen ja talous.

Kestävä kehitys on niin luonnosta kuin toisista ihmisistä huolehtimista. Sosiaalisesti kestävässä yhteiskunnassa ihmiset voivat vaikuttaa sekä omaan elämäänsä että yhteiskuntaan. Jokaiselle tulee turvata hyvinvoinnin edellytykset, kuten riittävä ravinto, terveydenhuolto sekä seksuaalioikeuksien toteutuminen.

Kestävää kehitystä ohjaa YK:n vuonna 2015 hyväksymä kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda 2030, joka velvoittaa valtioita toimimaan taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden saavuttamiseksi sekä kansallisilla että globaalilla tasolla. Myös Suomi on sitoutunut näihin tavoitteisiin ja Suomen tulee kantaa osaltamme vastuu niistä sekä kotimaassa että kansainvälisesti.  Huomioitavaa seksuaalioikeuksien kontekstissa on juurikin se, että kestävä kehitys ei ole pelkästään ympäristöllistä kehitystä vaan se pitää sisällään myös inhimillisen kehityksen.

Seksuaalioikeuksilla tarkoitetaan yksilöiden oikeuksia päättää tietoisesti ja vastuullisesti omaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Jokaisella on oikeus määrätä itse omasta kehostaan ja päättää, haluaako olla seksuaalisesti aktiivinen vai ei. Lisäksi seksuaalioikeudet takaavat oikeuden ilmaista ja toteuttaa oman seksuaalisen suuntautumisensa mukaista seksuaalisuutta samalla kunnioittaen muiden oikeuksia. Seksuaalioikeudet koskevat kaikkia ja jokaisella on velvollisuus kunnioittaa toisten seksuaalioikeuksia.

Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ovat edellytys kestävän kehityksen toteutumiselle. Seksuaalioikeuksien toteutuminen lisää tasa-arvoa sekä vähentää köyhyyttä. Hyvä seksuaaliterveys ja seksuaalioikeuksien toteutuminen ovat varsinkin naisten ja tyttöjen koulunkäynnin ja yhteiskunnallisen osallistumisen kulmakivi. Seksuaalikasvatuksen, terveyspalveluiden sekä ehkäisyvälineiden saatavuuden takaaminen antaa ihmisille mahdollisuuden vaikuttaa oman elämänsä kulkuun – terveyteen, opiskeluun, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja työn ja perheen yhteensovittamiseen.

Seksuaalioikeuksien rajoittaminen tuottaa eriarvoisuutta, joka on mittasuhteiltaan sietämätöntä. Jos ihmisellä ei ole oikeutta päättää omasta identiteetistään tai läheisistä suhteistaan, eivät muutkaan ihmisoikeudet voi täysin toteutua. Tällä tavoin myöskään kestävä kehitys ei voi toteutua, mikäli seksuaalioikeudet eivät toteudu. Jokainen meistä voi vaikuttaa omalta osaltaan siihen, että jokaisen seksuaalioikeudet toteutuisivat.

 

Sexual Rights Q&A on Väestöliiton podcast-sarja seksuaalioikeuksista. Se puhuu nuorille antaen samalla äänen nuorille itselleen. Jokainen podcastin jakso esittelee yhden seksuaalioikeuden ja kertoo, miten sen avulla muutetaan maailmaa.

Aihealueet:  Nuorten elämä

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Poikien Puhelimen Massimaisteri-verkkokurssi

Tule mukaan Poikien Puhelimen Massimaisteri-verkkokurssille ja voita 1000 €! Massimaisteri on tarkoitettu kaikille 13-18-vuotiaille nuorille....

POIKAST I Aleksi Rantamaa, puhutaanko hetki somesta?

Mikä meitä vetää someen ja kuinka siitä voi tulla ammatti? Poikastissa keskustellaan somen moniulotteisista ilmiöistä toimittaja-juontaja...

Viiltelevän nuoren kohtaaminen chatissa

Tästä tehtävästä saat tehtävästä saat konkreettisia työkaluja siihen, miten kohdata ja tukea nuorta, joka oireilee viiltelemällä.