Siirry sisältöön

Puolison äkillinen sairastuminen

13.09.2018 klo 15:05 - Kirjoittanut Anna Salmi , psykologi, psykoterapeutti , Väestöliitto
Mitä tapahtuu, kun puoliso äkillisesti sairastuu? Ymmärrettävästi molemmat parisuhteen osapuolet menevät pois tolaltaan. Diagnoosi vaikuttaa molempiin samanaikaisesti, mutta kokemus ja selviytyminen tilanteesta voivat olla erilaiset. Äkillisen sairastumisen jälkeen ihminen käy läpi samanlaiset vaiheet, kuin muissakin traumaattisissa kriiseissä. Tutkimuksissa on myös huomattu, että oman puolison tuki on hieman erilaista, kuin ystävien tai sukulaisten. Juuri puolison tuki näyttää auttavan sairastunutta kaikkein eniten vaikeiden tunteiden säätelyssä. Hyvä keskusteluyhteys, puolison tarjoama myötätunto ja läsnäolo ovat myös tutkimusten mukaan korvaamattomia.

Ihmiset elävät yhä pidempään ja monia sairauksia voidaan hoitaa. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että yhä useammassa parisuhteessa puoliso saattaa sairastua vakavasti. Sairauden tuleminen elämään on aina kriisi asianomaisille ja läheisille. Vuonna 2011 maassamme todettiin yhteensä lähes 30 000 uutta syöpätapausta. Syöpäpotilaiden viiden vuoden suhteellinen elossaololuku on nyt miehillä 66 prosenttia ja naisilla 69 prosenttia. Eri syöpätyypit eroavat kuitenkin toisistaan huomattavasti. Joistakin syöpätyypeistä voi parantua melko nopeasti, toisissa ennuste on huono. Syövän lisäksi on olemassa monia muita vaikeita sairauksia, jotka voivat vaikuttaa pitkään tai lopullisesti perheen arkeen. Sairaus muuttaa elämää. Se muuttaa arkea, ihmissuhteita ja mahdollisesti työkykyä. Se voi myös muuttaa kumppanin persoonallisuutta ja mullistaa sitä kautta perheen elämää.

Suurin osa vaikeasta sairaudesta selviämisestä (esim. syöpä) koskevasta tutkimuksesta, on keskittynyt yksilön kykyyn selviytyä vaikeasta tilanteesta. On kuitenkin selkeitä viitteitä siitä, että kun toinen pariskunnasta sairastuu vakavasti, molempien hyvinvointi riippuu kummankin kyvystä selviytyä kriisistä. Pari vaikuttaa spiraalin omaisesti toisiinsa. Psyykkinen tuki toimiikin kaikista parhaiten silloin, kun se kohdistuu parin yhteiseen kykyyn selvitä tilanteesta, ei yksilön.

Tutkimuksissa on myös huomattu, että oman puolison tuki, on hieman erilaista, kuin ystävien tai sukulaisten. Juuri puolison tuki näyttää auttavan sairastunutta kaikkein eniten vaikeiden tunteiden säätelyssä. Hyvä keskusteluyhteys, puolison tarjoama myötätunto ja läsnäolo ovat myös tutkimusten mukaan korvaamattomia.

Fyysisen sairastumisen aiheuttama kriisi

Ensin tulee shokki ja asian kieltäminen. Sairastuneen valtaa epäusko, en minä voi olla sairas. Puoliso kokee samanlaista epätodellisuuden kokemusta. Tässä vaiheessa ei yleensä tunneta vielä niin voimakkaita tunteita. Molemmista suhteen osapuolista voi tuntua, kuin kulkisivat unessa.

Mieli kohtaa kaamean todellisuuden vähitellen. Meidän perhe sairastaa. Tässä kohtaa voi tuntua siltä, kuin tekisi mieli huutaa. Tulee itku ja paniikki. Miten selviämme? Elämä tuntuu yllättäen hyvin turvattomalta. Voi tulla uniongelmia, ahdistusta, fyysisiä oireita.

Kun vihdoin tuntuu, että pystyy käsittelemään tapahtunutta, voi tunteiden voimakkuus säikäyttää. Sairastunut voi kokea, että on hyvin vaikea keskittyä mihinkään ja tunnelmat ovat vihaiset ja ärtyisät. Miksi minulle kävi näin? Hoitojen alettua kivut ja huono olo ovat voimakkaita. Tämä voi myös lisätä kuoleman pelkoa ja ahdistusta. Samaan aikaan, kun sairastunut kamppailee omien pelkojensa kanssa, myös puoliso on turvaton. Puoliso voi miettiä, että mitä hoidot tarkoittavat? Mitä jos puoliso kuolee? Miten pärjään yksin? Ihmisen mieli toimii niin, että tavallisessa arjessa kiellämme oman kuolevaisuutemme. Jos olisimme koko ajan hyvin tietoisia elämän rajallisuudesta, elämä muuttuisi mahdottomaksi. Sairastuttua mielen suojat eivät toimi enää. Paniikin tunteessa todellisuus voidaan kieltää etääntyen toisesta tai sitten ripustautua puolisoon kun viimeiseen oljenkorteen.

Viimeisessä vaiheessa sairaus kyetään hyväksymään ja se muuttuu osaksi arkea. Se on kuin ikävä uusi perheenjäsen, jonka kanssa on opittava elämään.

Sairaus muuttaa parisuhteen maailmaa. Sairastumisen kriisistä voi selvitä niin, että suhteeseen tulee enemmän läheisyyttä ja jakamista. Sairaus voi kuitenkin pahimmillaan myös lisätä kielteistä vuorovaikutusta parin välillä ja viedä heitä kauemmaksi toisistaan.

Aihealueet:  Kriisit , Parisuhde

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Väkivaltaa Kokeneet Miehet

Väkivaltaa Kokeneet Miehet auttaa henkistä tai fyysistä väkivaltaa lähisuhteissaan tai kadulla kokeneita miehiä. Keskusteluapua on tarjolla...

Erosta Elossa – erokriisiapua miehille

Erosta Elossa tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä tarjoamalla henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa...

Sinulle nuori, jonka vanhempi on sairastunut syöpään

Vanhemman sairastuminen syöpään voi olla rankka asia kohdata. Se herättää meissä monia kysymyksiä ja tunteita. Tälle sivustolle on kerätty...