Siirry sisältöön

Nuoret ja päihteet

19.10.2018 klo 12:56 - Tuottanut Väestöliitto
Vanhemmat toivovat lapsilleen ja nuorilleen hyvää ja tervettä elämää, johon päihderiippuvuus ei kuulu. Vanhempien on hyvä tietää perusasiat päihteistä ja riippuvuudesta. Nuorten kanssa tulee keskustella päihteistä, huumeista ja niihin liittyvistä asenteista.

Nuorten päihteidenkäytön ehkäisy on asennekasvatusta, jonka tavoitteena on nuoren terve itsetunto, hyvät ongelmanratkaisutaidot ja kielteinen asenne päihteisiin.

Tupakka ja alkoholi ovat Suomessa valtapäihteitä, jotka ovat täysi-ikäiselle laillisia ja sallittuja. Suurin osa suomalaisista käyttää tai kokeilee niitä jossain elämänsä vaiheessa. Laittomia huumausaineita on myös saatavilla kaikkialla. Nuorilla on usein aikuisia parempi tietämys, mistä niitä halutessaan voi saada tai keneltä kysyä.

Terveyshaittojen ja riippuvuusriskin vuoksi sekä tupakan että alkoholin myynnille ja anniskelulle on asetettu ikä- ja muita rajoituksia. Rajoitukset suojaavat ajatustavaltaan ja kehitykseltään vielä kypsymättömiä alaikäisiä.

On tärkeää valvoa nuoren tekemisiä

Nuori joutuu ratkaisemaan oman suhteensa sekä tupakointiin että alkoholinkäyttöön. Nuoruuden kuohunta- ja kokeiluvaiheessa tutustutaan usein ryhmässä myös päihteisiin. Monet nuoret ovat alaikäisiä tupakkaa tai alkoholia kokeillessaan. Myös huumeita tarjotaan yhä useammalle nuorelle.

Vanhempien ja muiden aikuisten tehtävänä on tehdä päihteiden kokeilusta ja käytöstä nuorelle mahdollisimman hankalaa. Vanhempien oma malli vaikuttaa nuoren päihteidenkäyttöön, mutta tärkeää on myös selkeä ja johdonmukainen kielteinen asennoituminen ja puuttuminen alaikäisen päihdekokeiluihin.

Nuoren tekemisiä on valvottava niin, että kiinni jäämisen riski on todellinen. Jos nuori tietää että tupakan tai alkoholin kokeilusta on seuraamuksia, kokeilutilanteiden lukumäärä ja nautitun päihteen määrä jää todennäköiseksi vähäisemmäksi. Tämä vähentää riippuvuusriskiä.

Nuori saa vanhemmilta ”vastuksen” päihdekokeiluina ilmenevälle kapinoinnilleen ja viestin, että hänen ei sallita kapinoidessaankaan tehdä vahinkoa itselleen.

Kirjoittajat: Vanhemmuuden asiantuntijat, Väestöliitto

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Perhepulman ajanvarauschat

Onko sinulla vanhemmuuteen, lasten kasvatukseen, ihmissuhteisiin tai seksuaalisuuteen liittyviä huolia, joista haluaisit jutella? Varaa aika...

Perhepulman ajanvarauschat

Onko sinulla vanhemmuuteen, lasten kasvatukseen, ihmissuhteisiin tai seksuaalisuuteen liittyviä huolia, joista haluaisit jutella? Varaa aika...

Perhepulman ajanvarauschat

Onko sinulla vanhemmuuteen, lasten kasvatukseen, ihmissuhteisiin tai seksuaalisuuteen liittyviä huolia, joista haluaisit jutella? Varaa aika...