Siirry sisältöön

Millaisia vaikutuksia syömishäiriöllä voi olla intiimeihin ihmissuhteisiin?

08.12.2022 klo 11:03 - Kirjoittanut Asiantuntija Sari Hälinen sekä Syömishäiriöliitto ry. Artikkelin julkaisija on , Väestöliitto
Syömishäiriö voi näyttäytyä syömisen voimakkaana rajoittamisena, hallitsemattomana syömisenä, erityisen ankarien, terveellisten elämäntapojen noudattamisena tai muunnoksena näistä kaikista. Syömishäiriöllä voi olla vaikutuksia intiimien ihmissuhteiden muodostamiseen ja niiden hyvinvointiin.

Syömishäiriöön voi sairastua kuka tahansa.

Syömishäiriökäyttäytyminen ei useinkaan tarvitse diagnoosia, vaan syömishäiriöstä voidaan puhua silloin, kun oireilu vaikuttaa omaan tai lähiympäristön arkeen, sosiaalisiin suhteisiin ja fyysiseen terveyteen.

Tutkimusten mukaan puolella aikuisikäisistä syömishäiriöön sairastuneista on kumppani. 75 % sairastuneista on kokenut seksuaalisen halun alenemista ja yli puolella esiintyy seksuaalisuuteen liittyvää ahdistuneisuutta. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä on keskimääräistä suurempi riski sairastua syömishäiriöihin.

Syömishäiriö eristää

Syömishäiriössä ei ole kyse vain syömisestä tai omaan kehoon suhtautumisesta. Usein taustalla on myös mielen kuormitusta, haastavia elämäntilanteita tai traumaattisia kokemuksia.

Jos syömishäiriö on alkanut murrosikäisenä tai nuorena, on sillä voinut olla vaikutuksia kasvuun ja kehitykseen. Se on voinut vaikuttaa myös seksuaalikehitykseen, jolloin seksuaalisuuteen liittyvät kokemukset itsen tai muiden kanssa ovat jääneet vähäisiksi tai niitä ei ole ollut laisinkaan. Tämä puolestaan voi vaikuttaa nuoren aikuisen elämään niin, että oman seksuaalisuuden haltuunotto on vaikeaa.

Usein syömishäiriö eristää sairastuneen muista ihmisistä ja sosiaalisista tilanteista. Eristäytyminen vaikeuttaa intiimisuhteiden luomista. Nuoruusvuodet ovat voineet kulua sairastaessa, jolloin intiimisuhteille ei ole ollut energiaa tai halua. Myöhemmin seksuaalisten kokemusten tai seksisuhteiden vähäisyys voi aiheuttaa häpeän ja kelpaamattomuuden tunteita. Tärkeää on muistaa, että jokainen suhde on omanlaisensa, ja kumppanin vaihtuessa ihminen pääsee aina tutustumaan itseensä ja toisiin uudella tavalla. Kumppaneiden määrä tai seksikokemukset eivät määrittele ihmisiä seksuaalisina olentoina tai seksikumppaneina.

Intiimejä ihmissuhteita muodostetaan myös ilman kumppaniseksiä. Läheisyys, halailut ja suukot voivat olla merkittävä tapa vahvistaa keskinäistä suhdetta. Ongelmalliseksi tilanne voi muodostua silloin, jos lähellä oleminen tai seksi kiinnostaisi, mutta seksuaalista halua ei synny, tai omaan kehoon liittyy seksikipuja tai hankalia tunteita.

Syömishäiriön vaikutuksia intiimisuhteisiin

Syömishäiriöön sairastuneella voi olla hankaluuksia päästää ihmisiä intiimisti lähelleen. Kun syömishäiriökäyttäytyminen tarjoaa struktuuria, identiteettiä sekä jatkuvuuden tunnetta, toisen ihmisen fyysinen ja psyykkinen läheisyys voi puolestaan herättää ahdistusta. Kumppanin tai kumppaneiden yritykset tuottaa iloa ja nautintoa voivat tuntua jopa tungettelevilta. Sairastuneen maailmankuva on usein supistunut. Voi olla, että hän kokee itsensä huonoksi tai ei haluttavaksi.

Tällöin syömiseen ja omaan kehoon liittyvistä kehämäisistä ajatuksista tulee keino olla itsensä kanssa. Syömishäiriö voi olla myös reaktio sydänsuruihin, epävarmuuteen, riitoihin, eroihin tai torjuntaan.

Riittämätön tai liian yksipuolinen syöminen vaikuttaa hormonitasapainoon, joka puolestaan vaikuttaa sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin. Tyypillisiä fyysisiä oireita ovat kuukautisten poisjäänti, emättimen kostumisen väheneminen ja seksuaalisen halun aleneminen. Syömishäiriö voi vaikuttaa myös erektioon, siittiöiden tuotantoon ja testosteronitasoihin. Lisäksi syömishäiriö tai syömishäiriötausta voivat vaikuttaa ehkäisytuotteiden valintaan tai niihin reagoimiseen.

Syömishäiriöisen voi olla vaikeaa tunnistaa tunteitaan ja seksuaalisia tarpeitaan

Hormonimuutokset aiheuttavat helposti mielialan vaihtelua, vaikeuksia tunteenhallinnassa sekä ongelmia tunteiden käsittelyssä. Syömishäiriöisen voi olla vaikeaa tunnistaa omia tarpeitaan, kuten esimerkiksi seksuaalisia tarpeita.

On tärkeää kuunnella oman kehon ja mielen signaaleja myös sairastuneena. Itsen pakottaminen esimerkiksi seksiin tai seksitekoihin on seksuaalista väkivaltaa. Seksi, jota ei halua, yhdistettynä esimerkiksi syömishäiriön heikentämiin seksuaalireaktioihin, voi aiheuttaa kivuliaita, mutta myös traumaattisia seksikokemuksia. Syömishäiriö voi horjuttaa itsetuntoa ja vaikeuttaa kykyä tehdä itselle hyviä sekä nautintoa tuottavia ratkaisuja. Tämä puolestaan aiheuttaa hankaluutta neuvotella suostumuksellisista seksuaalisista teoista.

Tasapainoiset ja tasa-arvoiset intiimit suhteet auttavat syömishäiriötä sairastavaa ja siitä toipuvaa itsehyväksynnässä. Luotettavaksi koettu kumppani tai kumppanit auttavat tutustumaan sairastuneen kehoon, sen tarpeisiin ja nautintoon.

Tarvitsetko apua?

Väestöliiton psykoterapeutin päivystyschat perehtyy nuorten aikuisten parisuhteiden, ihmissuhteiden ja deittailun kipukohtiin. Maksutonta tukea on saatavilla, ota yhteyttä!

https://www.hyvakysymys.fi/paivystyschatti/paivystava-psykoterapeutti-vastaa-nuorten-aikuisten-parisuhteen-ongelmiin/

Tervetuloa maksuttomaan 45-min chattiin psykoterapeutin kanssa! Etsi psykoterapeutin ajanvarauschat otsikolla ”Intiimit ihmissuhteet ja deittailu”. Aikoja on avoinna joka arkipäivä klo 13. Jos et löydä vapaata aikaa, tarkista uudet ajat seuraavan viikon alussa uudelleen!

https://www.hyvakysymys.fi/ajanvarauschat/

Lähteet:

Ahola, J., & Pohja,R., 2021: Poikien syömishäiriöt ja niiden vaikutukset seksuaalisuuteen ja hedelmällisyyteen, https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/493418/Ahola_Julia_Pohja_Roosa.pdf?sequence=4

Häärä, Freejä,2022: Syömishäiriöiden ja kehotyytymättömyyden vaikutukset seksuaalisuuteen, opinnäytetyö TAMK, https://www.theseus.fi/handle/10024/751559

Alamäki, Petra 2022: ’’NYKYÄÄN SEKSI ON MULLE KUITENKIN LUONNOLLINEN, TÄRKEÄ OSA ELÄMÄÄ’’– kokemuksia syömishäiriöistä ja seksistä https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/753785/Alamaki_Petra.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Mikkilä, K. 2021: Seksuaalisuus ja syömishäiriöt. Syömishäiriöliitto. Luettu 1.3.2022. https://syomishairioliitto.fi/blogi/seksuaalisuus-ja-syomishairiot

Syömishäiriöliitto, https://syomishairioliitto.fi/tietoa/tietoa-syomishairioista

Syömishäiriökeskuksen blogi, Rusi, T., 2020: http://syomishairiokeskus.blogspot.com/2020/05/seksuaalineuvojana-syomishairiotyossa.html

Käypä hoito -syömishäiriö ja seksuaalisuus, Morin-Papunen, L., 2014: https://www.kaypahoito.fi/nix02134

Mielenterveystalo, mistä syömishäiriöissä on kysymys: https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tukea_syomishairioon_sairastuneen_laheisille/Pages/osio1.aspx

 

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Mitä on astman hallinta? / Astman omahoidon ABC -hankkeen tietoisku

Tallenne Astman omahoidon ABC -hankkeen tietoiskusta. Luennoimassa keuhkolääkäri Antti Saarinen Filha ry:stä.

Digilaitteet ja keskittyminen, tehtäviä lapsen kanssa

Tässä osuudessa voitte käsitellä yhdessä lapsen kanssa digilaitteiden vaikutuksia keskittymiseen. Lue alapuolella olevat tehtävänannot....

Vertaistuesta voimaa astman omahoitoon

Astman omahoidolla tarkoitetaan sairastuneen osallistumista oman hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen. Omahoidon toteuttamiseen saat tukea...