Gå till innehållet

Dataskyddsbeskrivning | Arbetsuppgifter

Avsnittet Arbetsuppgifter kan innehålla diverse multivalsuppgifter där du ska besvara frågor om ämnet som behandlas. Svaren på arbetsuppgifterna förmedlas per mejl till den instans som formulerat uppgiften, alternativt lagras de i webbtjänstens databas för fortsatt hantering. Dina personuppgifter behandlas endast för att du ska kunna skicka in dina svar.

Läs mer om personuppgiftsbehandlingen i vår formulärfunktion
Gå till ingångssidan för vår dataskyddsbeskrivning