Gå till innehållet

Dataskyddsbeskrivning | Formulär

Informationen i de formulär som är i användning på sajten förmedlas till formulärets upphovsmans mejladress. Feedback lagras också i tjänsten, för rapportering och senare hantering.

I samband med enkäter om feedback och utvärdering kan användaren i analytiskt syfte tillfrågas om kön, ålder, hemort och bakgrund i arbetslivet. Det är ändå alltid frivilligt att ge dessa uppgifter. Skicka aldrig personlig eller känslig information i feedback-formulär.

Mer information om behandlingen av personuppgifter som samlas in per formulär finns i dataskyddsbeskrivningen för  den organisation som producerar respektive tjänst.

Gå till ingångssidan för vår dataskyddsbeskrivning