Siirry sisältöön
Kun perheessä on käytössä monta kieltä, tai perheen käyttämän kieli on muu kuin lapsen leikki- ja hoitoympäristön kieli, on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota kaikkiin lapsen kasvuympäristön kieliin. Monikielisyys on lapselle rikkaus ja voimavara, joka tutkimusten mukaan tukee myös muuta oppimista. Lapsen kielellisten - ja kommunikaatiotaitojen laajenemiselle vanhempien on välttämätöntä tiedostaa oman osallisuutensa merkitys. Toisinaan monikielinen lapsi saattaa tarvita tukea kielellisten tai muiden erityisvaikeuksien vuoksi.

Tämän kurssin aikaisempi jakso (2) käsittelee kielen normatiivista kehitystä. Muista, että jokainen lapsi kasvaa ja kehittyy omaan tahtiinsa eikä oman, monikielisessä ympäristössä kasvavan lapsen puheen kehitystä pidä verrata naapurin tai ystävien lapsiin.

Jos sinua mietityttää lapsesi puheen kehitys ota asia rohkeasti puheeksi päiväkodissa ja neuvolassa. Keskustelu ammattilaisen kanssa voi olla helpompaa, jos olet kirjannut huomioitasi lapsen puheesta ja kommunikaatiotaidoista niillä kielillä, joita suomen- tai ruotsinkielisen ammattilaisen on vaikea arvioida. Myös monikielisellä lapsella voi olla kehityksellinen kielihäiriö. Tällöin vaikeus on kaikissa lapsen käyttämissä kielissä, joskin se voi näyttäytyä hieman eri tavoin eri kielissä.

Kehityksellinen kielihäiriö tarkoittaa kielen kehityksen häiriötä, joka vaikuttaa laaja-alaisesti toimintakykyyn, osallistumiseen ja vuorovaikutukseen. Vanhemmat eivät aina huomaa puheen ymmärtämisen vaikeutta arjessa, sillä lapsen kanssa on totuttu toimimaan perheelle sopivalla tavalla. Lapsen hoitoympäristön huomiot lapsen puheen kehityksestä on syytä huomioida arvioitaessa tilannetta ja tukitoimien tartvetta.

Tukitoimet on hyvä aloittaa heti, kun tarvetta ilmenee. Usein tarkempi diagnooosi voidaan tehdä vasta noin neljävuotiaalle lapselle.  Tukitoimien tavoitteena on parantaa lapsen toiminta- ja kommunikaatiovalmiuksia, sekä auttaa niin vanhempia kotona kuin aikuisia mm. päivähoidossa ymmärtämään ja auttamaan lasta.

Katso Aivoliitto ry:n video kehitykellisestä kielihäiriöstä.

 

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Lapsen viisi toivetta eroaville vanhemmille

Vanhempien ero on myös lapsen kriisi. Eroavat aikuiset voivat sitä omalla toiminnallaan syventää tai madaltaa. Parhaimmillaan vanhemmat...

Puhutaan rahasta osa 2: Raha-asioista puhuminen lapsen kanssa

Lasten ja nuorten kanssa on tärkeää puhua rahasta ikätasoisesti. Lapsille voi kertoa perheen rahatilanteesta ja siitäkin, että ei ole varaa...

Nuoren itsenäistyminen haastaa vanhemman muutokseen

Itsenäistyvä nuori haastaa myös vanhempaa itsenäistymään. Vanhemman tehtävä on sekä tukea nuorta hänen itsenäistymisessään että kantaa...