Siirry sisältöön
Kun perheessä on käytössä monta kieltä, tai perheen käyttämän kieli on muu kuin lapsen leikki- ja hoitoympäristön kieli, on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota kaikkiin lapsen kasvuympäristön kieliin. Monikielisyys on lapselle rikkaus ja voimavara, joka tutkimusten mukaan tukee myös muuta oppimista. Lapsen kielellisten - ja kommunikaatiotaitojen laajenemiselle vanhempien on välttämätöntä tiedostaa oman osallisuutensa merkitys. Toisinaan monikielinen lapsi saattaa tarvita tukea kielellisten tai muiden erityisvaikeuksien vuoksi.

Tämän kurssin aikaisempi jakso (2) käsittelee kielen normatiivista kehitystä. Muista, että jokainen lapsi kasvaa ja kehittyy omaan tahtiinsa eikä oman, monikielisessä ympäristössä kasvavan lapsen puheen kehitystä pidä verrata naapurin tai ystävien lapsiin.

Jos sinua mietityttää lapsesi puheen kehitys ota asia rohkeasti puheeksi päiväkodissa ja neuvolassa. Keskustelu ammattilaisen kanssa voi olla helpompaa, jos olet kirjannut huomioitasi lapsen puheesta ja kommunikaatiotaidoista niillä kielillä, joita suomen- tai ruotsinkielisen ammattilaisen on vaikea arvioida. Myös monikielisellä lapsella voi olla kehityksellinen kielihäiriö. Tällöin vaikeus on kaikissa lapsen käyttämissä kielissä, joskin se voi näyttäytyä hieman eri tavoin eri kielissä.

Kehityksellinen kielihäiriö tarkoittaa kielen kehityksen häiriötä, joka vaikuttaa laaja-alaisesti toimintakykyyn, osallistumiseen ja vuorovaikutukseen. Vanhemmat eivät aina huomaa puheen ymmärtämisen vaikeutta arjessa, sillä lapsen kanssa on totuttu toimimaan perheelle sopivalla tavalla. Lapsen hoitoympäristön huomiot lapsen puheen kehityksestä on syytä huomioida arvioitaessa tilannetta ja tukitoimien tartvetta.

Tukitoimet on hyvä aloittaa heti, kun tarvetta ilmenee. Usein tarkempi diagnooosi voidaan tehdä vasta noin neljävuotiaalle lapselle.  Tukitoimien tavoitteena on parantaa lapsen toiminta- ja kommunikaatiovalmiuksia, sekä auttaa niin vanhempia kotona kuin aikuisia mm. päivähoidossa ymmärtämään ja auttamaan lasta.

Katso Aivoliitto ry:n video kehitykellisestä kielihäiriöstä.

 

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Vertaischat sateenkaarevien lasten ja nuorten vanhemmille 27.6.2023

Pohtiiko lapsesi sukupuoltaan tai seksuaalista suuntautumistaan? Tai kuuluuko hän sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön? Mitä tunteita ja...

Vanhemmuuden päivä

Vanhemmuus on tärkeä tehtävä, jossa jokainen tarvitsee jossain vaiheessa muiden tukea. Silti liian moni sinnittelee hankalassakin paikassa yksin,...

Duo vanhempainvalmennusta vauvaa odottaville kahden kulttuurin pareille

Duo vanhempainvalmennus on tarkoitettu vauvaa odottaville kahden kulttuurin pareille. Englanninkielinen valmennus koostuu vanhempien...