Siirry sisältöön

6. Tukea monikkovanhemmuuteen

Julkaistu 14.12.2018 - Tuottanut Suomen Monikkoperheet ry
Yksin pienten vauvojen kanssa ei kannata jäädä, sillä vertaistukea on tarjolla yllin kyllin eri puolilla Suomea ja myös internetissä. Tässä jaksossa kerrotaan alueellisten monikkoperheyhdistysten toiminnasta, oman tukiverkon tärkeydestä ja monikkoperheiden perhe-etuuksista.

Vertaistukea monikkoperheyhdistyksistä

Alueellisia monikkoperheyhdistyksiä toimii eri puolella Suomea. Niissä on tarjolla monikkoperhevalmennusta, monikkoperheiden tapaamisia, monikkokahviloita, kirpputoreja sekä paljon, paljon muuta toimintaa. Ota selvää, missä on sinua lähin yhdistys ja liity mukaan jäseneksi. Useimmilla yhdistyksillä on omat sivut internetissä ja facebookissa.

Vertaistukea on tarjolla myös internetin ja sosiaalisen median kaksos-, kolmos- tai monikkoaiheisilla keskustelupalstoilla.

Keskoslasten vanhemmille tietoa ja tukea tarjoaa mm. Keskosvanhempien yhdistys Kevyt ry, jolla on myös keskustelupalsta https://forum.kevyt.net.

Video: Emmi ja Jarmo ovat löytäneet vertaistukea paikkakuntansa monikkoperheyhdistyksestä.

Video: Miksi kannattaa liittyä monikkoperheyhdistykseen?
Toiminnanjohtaja Ulla Kumpula, Suomen Monikkoperheet ry

Ystävien, sukulaisten ja yhteiskunnan tukiverkko

Jo vauvoja odottaessa kannattaa selvittää oma tukiverkko: onko perheelläsi isovanhempia, ystäviä, tuttavia, naapureita tai muita luotettavia ihmisiä, jotka voivat auttaa tarvittaessa vauvojen hoidossa tai kotitöissä? Tarjoaako kuntasi mahdollisuutta neuvolan perhetyöhön tai kotipalveluun? On tärkeää selvittää olemassa olevat tukiverkostot jo ennen vanhempien mahdollista väsymistä.

Video: Mistä saa apua monikkoraskauteen ja lasten synnyttyä?
Toiminnanjohtaja Ulla Kumpula, Suomen Monikkoperheet ry

Monikkoperheen perhe-etuudet

Terveydenhoitaja kirjoittaa raskaustodistuksen, kun raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää (n. 5 kk). Todistus oikeuttaa äidin hakemaan Kelan etuuksia.

Äitiysavustus
Äitiysavustuksen saaminen edellyttää terveystarkastuksessa, lääkärissä tai neuvolassa käyntiä ennen 4. raskauskuukauden päättymistä.

Monikkoperheet saavat äitiysavustuksen moninkertaisena. Jos saa samalla kertaa useampia lapsia, äitiysavustusta korotetaan niin, että toisesta lapsesta saa kaksi, kolmannesta kolme jne. äitiysavustusta. Kaksosista saa siis yhteensä 3 avustusta, kolmosista 6 avustusta ja niin edelleen.

Perhe voi valita, ottaako se avustukset pakkauksina, rahana vai niiden yhdistelmänä. Esimerkiksi jos perheeseen syntyy kaksoset, perhe voi valita 2 äitiyspakkausta ja yhden äitiysavustuksen rahana.

Vanhempainpäivärahat
Vanhempainpäivärahat uudistuvat, ja niitä koskeva uusi laki tulee voimaan 1.8.2022. Uuden lain mukaisia vanhempainpäivärahoja saa, jos lasten laskettu syntymäaika on aikaisintaan 4.9.2022. Tällöin raskausrahakausi alkaa aikaisintaan 1.8.2022. Jos lapsi kuitenkin syntyy ennenaikaisesti 29.7.2022 tai sitä aikaisemmin, saa vanhempainpäivärahoja vanhan lain mukaan. Jos perhe on alkanut saada vanhempainpäivärahoja samasta lapsesta aiemmin, niitä ei voi 1.8.2022 muuttaa uuden lain mukaisiksi.

Raskausrahaa koskeva laki tulee voimaan 1.8.2022 alkaen. Laki koskee perheitä, joissa laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Synnyttävän monikkoäidin raskausrahakausi on samanpituinen kuin yhden lapsen tilanteessa eli 40 arkipäivää.
Raskausvapaa alkaa yleensä 30 arkipäivää ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Työnantajan kanssa voi halutessaan sopia, jos haluaa jäädä raskausvapaalle myöhemmin, mutta vapaa pitää aloittaa kuitenkin viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Jos ei ole työsuhteessa, voi jäädä raskausvapaalle oman valinnan mukaan 14–30 arkipäivää ennen laskettua aikaa.
Kela maksaa raskausrahaa 40 arkipäivältä riippumatta lapsen todellisesta syntymähetkestä. Raskausrahapäivät on pidettävä peräkkäin, eikä niitä voi siirtää myöhemmin pidettäväksi. Jos lapsi syntyy ennen kuin on jäänyt raskausvapaalle, alkaa raskausrahan maksu heti syntymää seuraavana arkipäivänä.
1.8.2022 voimaan tulevan uuden lain mukainen vanhempainraha koskee perheitä, joissa lasten laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Monikkoperheen vanhemmille myönnetään 320 arkipäivää vanhempainrahaa ja sen lisäksi 84 päivärahapäivää toista ja jokaista sitä useampaa lasta kohden. Kummallakin vanhemmalla on käytössään yhtä paljon vanhempainrahapäiviä, 160 arkipäivää. Vanhempainrahapäivistä voi luovuttaa toisen vanhemman käyttöön enintään 63 päivää.
Kaksosperheessä vanhempainrahapäiviä on siis 404 (320 + 84 pv), kolmosperheessä 488 (320 + 84 + 84 pv) ja nelosperheessä 572 320 + 84 + 84 + 84 pv). Lisäpäivät jaettaan tasan vanhempien kesken, ja lisäpäivien oman osuuden (42 arkipäivää) voi halutessaan luovuttaa kokonaisuudessaan esimerkiksi toiselle vanhemmalle. Yhteensä monikkovanhempi voi siis siirtää omasta kiintiöstään toiselle 63+42=105 päivää.
Lisää tietoa ja esimerkkikaavio Kelan sivustolla.

Raskaus- ja vanhempainrahaa pitää hakea viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta alkaen etuutta halutaan saada. Vanhempainrahan voi hakea samaan aikaan kuin raskausrahan. Vanhempainrahan voi jakaa eri mittaisiin jaksoihin. Joskus työnantajan kanssa on neuvoteltava jaksojen määrästä ja pituudesta, muutoin Kela ei rajoita jaksotusta.

Ei-synnyttävä vanhempi voi hakea vanhempainrahaa Kelasta lapsen syntymän tai vanhempainvapaan aloittamisen jälkeen. Vanhempainrahaa pitää hakea viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta alkaen etuutta halutaan saada. Hakemus voidaan ratkaista vasta, kun Kela tietää lapsen syntymän ajankohdan.

Ei-synnyttävän vanhemman tulee ilmoittaa työnantajalleen vanhempainvapaasta 2 kuukautta ennen vapaan alkua. Jos vapaa on enintään 12 arkipäivää, kuukausi etukäteen riittää. Mikäli vauvat syntyvät paljon etuajassa, ei-synnyttävä vanhempi ei välttämättä ole ennättänyt ilmoittaa työnantajalle vanhempainvapaasta. Onkin hyvä sopia työnantajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen miten pitkän vanhempainvapaan aikoo pitää lasten syntymän yhteydessä. Alustava ajankohta ilmoitetaan tuolloin lasketun ajan perusteella, mutta työnantajan on syytä tietää, että monikkolapset syntyvät usein viikkoja ennen laskettua aikaa ja että ajankohtaa voidaan muuttaa lasten syntymän mukaan.

Vanhemmat yhtä aikaa hoitamassa lapsia raskaus- ja vanhempainrahakaudella
Uudistuksen jälkeen monikkovanhemmat voivat hoitaa lapsia entistä pidempään yhdessä kotona. He voivat saada vanhempainrahaa tai raskaus- ja vanhempainrahaa samalta ajalta normaalin 18 arkipäivän lisäksi enintään 90 arkipäivältä toista ja sitä useampaa lasta kohti. Kaksosten vanhemmat voisivat siis hoitaa lapsia yhdessä kotona enintään 108 arkipäivää (18 + 90 pv), kolmosten vanhemmat 198 arkipäivää (18 + 90 + 90 pv) ja nelosten vanhemmat 288 arkipäivää (18 + 90 + 90 + 90pv).

Lapsilisät
Lapsilisää maksetaan perheen lapsiluvun mukaan. Voit hakea lapsilisän etukäteen, mutta päätös lapsilisästä annetaan vasta, kun lapsi on syntynyt. Kela saa tiedon lapsen syntymästä suoraan maistraatista.

 

Kaikista etuuksista lisätietoa: www.kela.fi

Video: Monikkoperheiden vanhempainpäivärahat
Toiminnanjohtaja Ulla Kumpula, Suomen Monikkoperheet ry

Oma jaksaminen on tärkeää

Vanhempien hyvinvointi on tärkeää. Muistathan varata aikaa myös itsellesi ja oman jaksamisesi kannalta tärkeille asioille. Liikunta, musiikin kuuntelu, ystävien kanssa vietetty aika tai jokin muu oma harrastus arjen keskellä on tärkeä voimavarojen antaja erityisesti silloin, jos arki on vaativaa.

Video: Kuuntele kuinka Maiju ja Thomas ovat huomioineet itsensä arjen keskellä.

Lopuksi haluamme toivottaa sinulle paljon onnea elämänmakuiselle matkalle monikkovanhemmuuteen!

”Ajatella, että jollakin on käynyt niin huono tuuri, että mahassa on vain yksi lapsi.”

– Aino, 3v., kaksonen.

Tehtäviä:

Juttele neuvolassa mahdollisuudesta saada kotiin lapsiperheen kotipalvelua vauvojen synnyttyä.
Selvitä, tarjoaako neuvola, sairaala ja/tai monikkoperheyhdistys paikkakunnallasi monikkoperhevalmennusta.

Selvitä osoitteesta monikkoperheet.fi, missä toimii lähin monikkoperheyhdistys ja miten siihen liitytään.

Ovatko rahat tiukalla ja arki haasteellista lasten ollessa pieniä? Mieti, mitä keinoja sinulla on tasapainottaa perheen taloutta.

Ota selvää, onko perheelläsi mahdollisuutta tuettuun lomaan: www.lomajarjestot.fi Tietoa monikkoperheiden tuetuista lomista Suomen Monikkoperheiltä: www.monikkoperheet.fi

Aihealueet:  Arki , Vanhemmuus
pdf

12_alueyhdistykset_lista

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Lapsen viisi toivetta eroaville vanhemmille

Vanhempien ero on myös lapsen kriisi. Eroavat aikuiset voivat sitä omalla toiminnallaan syventää tai madaltaa. Parhaimmillaan vanhemmat...

Puhutaan rahasta osa 2: Raha-asioista puhuminen lapsen kanssa

Lasten ja nuorten kanssa on tärkeää puhua rahasta ikätasoisesti. Lapsille voi kertoa perheen rahatilanteesta ja siitäkin, että ei ole varaa...

Nuoren itsenäistyminen haastaa vanhemman muutokseen

Itsenäistyvä nuori haastaa myös vanhempaa itsenäistymään. Vanhemman tehtävä on sekä tukea nuorta hänen itsenäistymisessään että kantaa...