Siirry sisältöön

Miten työpaikalla voidaan tukea ihmisiä perhe-elämän kriiseissä?

21.09.2018 klo 14:42 - Kirjoittanut Työ ja perhe , Väestöliitto
Perhe-elämän kriisi voi käynnistyä äkillisesti tai kehittyä pitkän ajan kuluessa. Lapsi, puoliso tai muu lähiomainen voi sairastua vakavasti tai kuolla. Myös lapsettomuushoidot sekä avo- tai avioerot koettelevat työntekijöiden perhe-elämää. Työpaikoilla ja työyhteisöissä on monia keinoja tukea työntekijää eri elämäntilanteissa.

Työpaikan ohjeistuksissa ja suosituksissa on hyvä varautua työntekijän perhe-elämän kriiseistä aiheutuviin poissaoloihin ja muihin erityisjärjestelyihin. Niissä on hyvä kertoa pelisääntöjä poissaolojen ehdoista ja joustoista, mm.

  • palkallisen tai palkattoman poissaolon pituus ja muut ehdot
  • muiden loma- ja vapaapäivien käyttömahdollisuus
  • muut työajan ja työnteon paikan joustot
  • vastuuhenkilöt, joilta saa tarvittaessa apua ja tukea

Useimmat kriisit ja raskaat elämäntilanteet vaikuttavat vähintäänkin lyhytkestoisesti, joskus pitkäänkin, työntekijän työ- ja toimintakykyyn. Leskeytyminen, yksinhuoltajuus, kokoaikaisen tai osa-aikainen omaishoitajuus sekä muu kotona tai lähiomaisen luona tehtävä hoivatyö sitovat henkisiä voimavaroja ja vaativat usein erityisjärjestelyjä.

Työnteon ja omaishoitajuuden yhteensovittamista voidaan helpottaa sosiaalipalveluilla, esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelulla, kotihoidolla, vaikeavammaisten henkilökohtaisella avulla tai lyhytaikaisen huolenpidon palveluilla.

Työpaikkojen käytännöillä on suuri merkitys omaisen hoitojärjestelyjen ja työnteon yhteensovittamisessa.

Työnantaja voi tukea työntekijää vaativassa perhetilanteessa joustamalla työajoissa ja esimerkiksi sopimalla kohtuullisista työtavoitteista ja -määristä sekä rajoittamalla matkatyötä.

Työtehtäviä voi myös tilapäisesti keventää ja jakaa muiden työntekijöiden kanssa. Mahdollisuuksiensa mukaan työnantaja voi palkata lisätyövoimaa. Näin poissaolijan työtehtävät eivät kuormita kohtuuttomasti muita työntekijöitä.

Lähipiirin ja työyhteisön tuen lisäksi työntekijä saattaa tarvita työpaikalla mahdollisuutta keskustella tilanteestaan oman lähiesimiehensä kanssa. Keskusteluapua saa myös työterveyshuollon vastaanotolla työterveyshoitajalta, lääkäriltä tai psykologilta.

Omaa perhettä kohdanneen kriisin aikana esimiehen mahdollisuudet hoitaa työtehtäviään saattavat tilapäisesti heikentyä. Hänelle voidaan tarvittaessa ottaa määräajaksi sijainen.

Lue lisää:

Ansiotyö ja omaishoito

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Opaskirjanen: Ansiotyö ja omaishoito – Tietoa läheistään hoitaville

 

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Väkivaltaa Kokeneet Miehet

Väkivaltaa Kokeneet Miehet auttaa henkistä tai fyysistä väkivaltaa lähisuhteissaan tai kadulla kokeneita miehiä. Keskusteluapua on tarjolla...

Erosta Elossa – erokriisiapua miehille

Erosta Elossa tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä tarjoamalla henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa...

Sinulle nuori, jonka vanhempi on sairastunut syöpään

Vanhemman sairastuminen syöpään voi olla rankka asia kohdata. Se herättää meissä monia kysymyksiä ja tunteita. Tälle sivustolle on kerätty...