Siirry sisältöön

Miten abortti voi vaikuttaa intiimiin ihmissuhteeseen?

25.10.2022 klo 14:23 - Kirjoittanut Sari Hälinen , Asiantuntija , Väestöliitto
Suomessa tehdään vuosittain noin 8000 aborttia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2021) mukaan valtaosa raskaudenkeskeytyksistä tehtiin 20–24-vuotiaille. Raskaus alkaa tilanteissa, jossa ehkäisyä ei ole käytetty tai sen käytössä on ollut ongelmia. Aborttipäätös on aina raskaana olevan, mutta sillä voi olla vaikutuksia läheissuhteisiin

Lähipiirin ja yhteiskunnan kielteiset asenteet aborttia kohtaan vaikuttavat eniten raskaana olevan mielenterveyteen raskaudenkeskeytyksen yhteydessä. Abortista toipumiseen vaikuttaa merkittävästi se, että raskaana oleva on saanut tehdä päätöksen omista lähtökohdistaan. Jos raskaus on alkanut parisuhteessa, sen laadulla ja tuen saamisen määrällä on merkitystä. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan (2020), 95 % abortin tehneistä koki, että ratkaisu oli heille oikea viiden vuoden kuluttua abortista, huolimatta siitä, oliko päätös syntynyt nopeasti vai hitaammin kypsytellen.

Useimmilla raskausoireet alkavat ennen raskaudenkeskeytystä. Yleisimpiä raskausoireita ovat pahoinvointi ja väsymys. Alkuraskauden hormonien vaikutuksen vuoksi myös mieliala voi olla madaltunut.  Olipa raskaus alkanut pitemmässä suhteessa, tapailu- tai vaikka yhdenillan jutussa, toisen osapuolen tai kumppanin on tärkeää tiedostaa, että keskeytystä edeltävät viikot voivat tuntua raskaana olevalle vaikeilta. Raskaana oleva voi kokea erityisesti fyysiset oireet hyvin hankalina, erityisesti silloin, kun päätös on tehty, mutta aborttiprosessin alkamista on odotettava.

Myös kumppani käsittelee aborttia

Vaikka aborttipäätös on aina raskaana olevan, se ei tarkoita sitä, etteikö positiivinen raskaustesti, siihen liittyvät keskustelut ja alkava aborttiprosessi herättäisi monenlaisia tunteita myös kumppanissa. Raskaudenkeskeyttämisen aikana kumppaneilla voi esiintyä erilaisia psykosomaattisia oireita ja ahdistuksen tunteita. Abortti voi herättää molemmissa osapuolissa monenlaisia tunteita. Kumppanin iän ja henkisen kypsyyden on nähty vaikuttavan siihen, miten hän kokee raskaudenkeskeytyksen ja kuinka hän ilmaisee siihen liittyvät ajatuksensa ympärillä oleville ihmisille.

Se, kenelle raskauden alkamisesta ja abortista kerrotaan, on kumppanusten välinen asia, josta on myös hyvä keskustella. Kumppanilla on myös oikeus saada keskusteluapua ja mahdollisuuksia tuulettaa omia ajatuksiaan. Jos on päätetty, ettei asiasta puhuta muille, kumppani voi löytää tukea, vaikka järjestöjen chat-palveluista.

On tärkeää, että aborttiprosessin aikana kaikki osalliset saavat faktapohjaista tietoa abortista ja siihen liittyvistä prosesseista. Kumppanilla voi olla myös mieltä askarruttavia kysymyksiä, joihin hänellä on oikeus saada asiallista tietoa.

Abortin vaikutus suhteeseen

Raskaudenkeskeytys voi luoda jännitteitä ja konflikteja parisuhteeseen, erityisesti silloin, jos kumppanit ovat abortista eri mieltä. Myös raskauden alkamisen yhteydellä on merkitystä. Jos raskaus on alkanut tilanteessa, jossa ehkäisyä ei ole käytetty yhteisestä päätöksestä, on vastuu raskauden alkamisesta helpompaa ottaa haltuun. Jos taas ehkäisy on epäonnistunut tai sen käyttöön on liittynyt epätietoisuutta, voi se aiheuttaa vahvoja katumuksen tunteita tai jopa katkeruutta. Raskaana olevaa ei saa painostaa suuntaan tai toiseen.

Raskaudenkeskeytys voi opettaa kumppaneille toisistaan asioita, joita voi arvostaa myöhemmässä vaiheessa suhdetta. Abortin aiheuttama kriisi on voinut näyttää todeksi sen, että suhde on niin turvallinen, että se kestää vaikeita asioita tai sen, että yhteiseen elämään kuuluu myös tällainen kokemus. Jos kumppaneilla on perheessä jo lapsi tai lapsia, yhteinen päätös voi hitsata suhteessa olevia entistä enemmän yhteen, kun päätös vaikuttaa koko perheen yhteiseen tulevaisuuteen. Jos taas lapsiluvusta ei päästä yhteisymmärrykseen, on asiasta syytä keskustella kaikkia kunnioittavaan sävyyn. Tarpeen tullen on hyvä etsiä ulkopuolista keskusteluapua.

Puhumattomuus abortista, tunteiden panttaus ja vuorovaikutuksen laatu vaikuttavat suhteeseen. Keskusteluapua on myös mahdollista saada tilanteessa, jossa abortti herättää kumppanuksissa voimakkaita tunteita tai tukahdutettuja tunteita, jotka muodostuvat ongelmaksi.

Aborttipäätös voi olla helppo ja itsestään selväkin, eikä sen tarvitse automaattisesti kriisiyttää itseä, kumppania tai suhdetta. Joidenkin kohdalla suhde on voinut syventyä abortin jälkeen. Abortti on myös saattanut selkiyttää yhteisiä elämänsuunnitelmia esimerkiksi vapaaehtoisesti lapsettoman elämän kannalta.  Toisaalta abortti voi myös olla asia, joka ei rasita suhdetta, vanhaa tai uutta. Silloin siihen suhtaudutaan kuin asiaan, joka hoidetaan kuin parhaaksi nähdään.

Käsittelemättä jätettyjen aborttikokemusten vaikutukset voivat ilmaantua raskaudenkeskeytysprosessissa. Sen jälkeen ne voivat aktivoitua jonkin toisen elämänkriisin aikana. Tällainen elämäntilanteen muutos voi olla esimerkiksi ero, uusi suhde tai se elämänvaihe, kun perheen perustamista suunnitellaan esimerkiksi uudessa suhteessa.

Abortti voi olla myös lopullinen syy erota

On myös suhteita, jotka päättyvät aborttiprosessin aikana tai sen jälkeen. Eroon ajautuminen on mahdollista erityisesti silloin, kun aborttipäätös tai siihen liittyvät tunteet ovat olleet vahvoja ja ristiriidassa keskenään. Jos aborttipäätökseen tai siitä keskustelemisen yhteydessä on ollut painostuksen, suostuttelun, salailun tai manipulaation elementtejä, silloin kyseessä on ollut käytös, joka täyttää henkisen väkivallan tunnusmerkistön.

Jos raskaana oleva on kokenut, ettei ole saanut riittävästi tukea tai ymmärrystä kumppanilta, on se voinut rikkoa suhteen luottamusta siinä määrin, ettei suhde enää palaudu aborttia edeltävälle tasolle. Jossain tapauksissa abortti etäännyttää suhteessa olevat, syystä tai toisesta. Abortin jälkiseurauksena on voinut ilmaantua riitoja sekä henkisen yhteyden ja seksuaalisen suhteen hiipuminen. Jos suhde on ollut kovin tuore, aborttiprosessi on voinut olla asia, jota on ollut hankalaa käsitellä yhteisen taipaleen alkuvaiheessa. Joskus myös odotukset siitä, miten haluaa tulla suhteessa lohdutetuksi tai tuetuksi, konkretisoituvat haastavassa elämäntilanteessa.

Aborttipäätös voi myös paljastaa suhteen pinnan alla kuplivia ongelmia. Jos aborttitilanteessa jompikumpi kokee, että joutuu salaamaan todellisia tunteitaan, voi se näkyä jatkossa vuorovaikutusongelmina tai luottamuksen puutteena. Salattu suru voi tulla esiin passiivisaggressiivisina tunteina tai raivonpuuskina.

Joissakin tapauksissa abortti saa jommankumman tai molemmat huomaamaan, että tämä ei ole sellainen suhde, jota haluaa jatkaa. Aborttiprosessin aikana on voinut selvitä, että toinen ei haluakaan lapsia, tai tapahtumat ovat voineet vahvistaa omaa tunnetta siitä, ettei suhde tai henkilö ole sellainen, johon haluaa sitoutua nyt tai tulevaisuudessa. Pahimmissa tapauksissa kumppanin käytös on voinut olla raskaudenkeskeytysprosessin aikana arvaamatonta, epäasiallista tai jopa väkivaltaista.  Raskaudenkeskeytys on voinut myös paljastaa itsestä tai kumppanista sellaisia piirteitä, joilla on vaikutuksia eropäätökseen.

Abortin vaikutus seksiin ja seksuaalisuuteen

Abortti voi jättää jälkensä myös henkilöiden henkilökohtaiseen seksuaalisuuteen tai seksisuhteeseen kumppanusten välillä. Raskaudenkeskeytys voi aiheuttaa myös seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin toimintoihin liittyviä häiriöitä, jotka voivat olla lyhyt- tai pidempiaikaisia.  Nämä voivat näkyä esimerkiksi vaikeus ylläpitää tai saada erektiota, siemensyöksyä tai orgasmia. Vaikeudet voivat ilmetä puuttuvana kykynä rentoutua seksin aikana ja hankaluutena kokea seksuaalista halua, kiihottumista tai orgasmeja. Voi myös olla, että seksi ei hetkeen kiinnosta, tai sen merkitys nautintoa tuottavana asiana katoaa.

Raskaudenkeskeytyksen jälkeinen jälkivuoto voi olla runsasta ja kestää viikkoja. Raskaudenkeskeytys on voinut olla kivulias, josta toimenpiteen jälkeen alkaa hiljalleen toipua. Raskaus ja sen keskeyttäminen aiheuttavat suuria hormonaalisia muutoksia raskaana olevan elimistölle, mutta hormonitoiminta lähtee kuitenkin palautumaan jo parin päivän sisällä toimenpiteestä. Jos abortti on sujunut ilman komplikaatioita, ei abortti vaikuta tulevaisuudessa hedelmällisyyteen. Raskaudenkeskeytys on turvallinen maissa, joissa se on laillinen. Infektio komplisoi raskaudenkeskeytystä vain 2–9 %:ssa tapauksista. Toimenpiteen tapahduttua kuukautiskierto pyörähtää yleensä nopeasti käyntiin.

Abortin jälkeen saattaa tulla ajanjakso, jolloin luottamus ehkäisymenetelmiä kohtaan heikkenee.  Tämä on myös omiaan vaikuttamaan mahdollisuuteen nauttia seksistä.  Tämä huoli voi olla läsnä molemmilla osapuolilla. Siksi luotettavaksi koettu ehkäisymenetelmän valinta voi auttaa myös oman seksuaalisuuden haltuunotossa raskaudenkeskeytyksen jälkeen.

Joillekin aborttikokemus voi olla tie syvempää itseymmärrykseen. Aborttiprosessi on voinut saada raskaana olevan näkemään itsensä ja kehonsa uudenlaisessa, voimaantumisen valossa. Ja tämä puolestaan voi lisätä seksuaalista halukkuutta ja kykyä nauttia omasta seksuaalisuudesta sekä seksistä entistä syvemmin. Abortin jälkeen kyky kommunikoida haluista ja tarpeista on voinut parantua ja se voi näkyä myös seksissä.

Jos seksuaalisuuteen liittyvät pulmat eivät ole poistuneet 3–4 kuukauden kuluttua abortista, on niihin tärkeää saada apua ja tukea. Apua voit saada esimerkiksi terveysasemilta tai seksuaalisuuteen perehtyneiltä ammattilaisilta kuten seksuaalineuvojalta tai seksuaaliterapeutilta.

 

Lähteitä

Abortion and Interpersonal Relationships, https://www.deveber.org/wp-content/uploads/2017/09/Chap15.pdf

Benvenuti, P., Borri, P., Buzzoni, P., Clerici, L., Rossi Monti, M. (1983) Abortion and the man. Psychological and psychopathological manifestations in the face of lost fatherhood. Rivista di patologia nervosa e mentale 104(6), 255-268.

Hälinen, S (2021), Kun ei olla valmiina – miesten kokemuksia raskaudenkeskeytyksistä, Seksologinen aikakauskirja (4)1, https://seksologinenseura.fi/wp-content/uploads/2022/01/Aikakauskirja4-7_Halinen_F-1.pdf

Lehtonen, K. (2015) Abortti ja seksuaalisuus. Kokonaisvaltaisen neuvonnan kehittäminen Itu-työssä, opinnäytetyö. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Seilonen S. (2011) Naisten kokemus ja selviytymiskeinot lääkkeellisestä raskaudenkeskeytyksestä. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu.

Rocca, Samari, yms. (2020) Emotions and decision rightness over five years following an abortion: An examination of decision difficulty and abortion stigma, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953619306999?via%3Dihub

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL.fi 2021) https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/raskaudenkeskeytykset/raskaudenkeskeytykset

Tuomaala S. (2011) Keskeytyksiä elämässä – naisen toimijuudet aborttikertomuksissa. Helsinki: Helsingin yliopisto.

 

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Mihin katosi ihminen, johon rakastuin? – Etsi hänet takaisin!

Haluaisitko saada esiin kumppanistasi ne piirteet, johon joskus rakastuit? Sen hyvän olon, jota joskus tunsit? Hypätkää rohkeasti elättelemään...

Uusi vuosi on mahdollisuus uuteen työelämässä ja parisuhteessa!

Uuden vuoden lupaukset liittyvät usein omaan hyvinvointiin ja ne unohtuvat nopeasti. Voisiko sinun uudenvuoden lupauksesi ensi vuonna liittyä...

Tekeekö ylikuormittuneisuus tuhoa parisuhteessasi etkä sumupilvessäsi sitä edes huomaa?

Ylikuormittuneisuus vie huolestuttavan paljon tilaa parisuhteen ja perheen hyvinvoinnista. Tunnistatko itsesi tai läheisesi tästä tekstistä?