Siirry sisältöön

Mitä työpaikalla voidaan tehdä raskaana olevan työntekijän tueksi?

21.08.2018 klo 15:24 - Kirjoittanut Työ ja perhe , Väestöliitto
Työnantajan on huolehdittava raskaana olevan työntekijät työtehtävien ja työympäristön turvallisuudesta siten, ettei niistä aiheudu vaaraa odottajalle eikä myöskään sikiölle tai vauvalle. Työnantaja voi helpottaa raskaana olevan naisen työskentelyä monin tavoin. Useimmat raskaana olevat pystyvät kuitenkin työskentelemään ja suorittamaan työtehtäviä ilman erityiskohtelua.

Työolot kuntoon

Useimmat raskaana olevat pystyvät työskentelemään ja suorittamaan työtehtäviä ilman erityiskohtelua. Osa kokee olonsa jopa tavallista virkeämmäksi. Väsymystä ja huimausta esiintyy erityisesti alku- ja loppuraskaudessa.

 • Työnantajan on huolehdittava raskaana olevan työntekijät työtehtävien ja työympäristön turvallisuudesta siten, ettei niistä aiheudu vaaraa odottajalle tai sikiölle/vauvalle.
 • Joskus alkuraskauden pahoinvointi voi vaatia täydellistä lepoa, jopa sairaalahoitoa. Myös loppuraskaudessa erilaisten komplikaatioiden vaara tai voimakkaat raskauden aikaiset oireet voivat edellyttää töistä poissaoloa ja sairauslomalle jäämistä ennen äitiysvapaan alkua.
 • Raskaana oleva nainen voi työssään altistua kemiallisille aineille, säteilylle tai muille vastaaville tekijöille, jotka saattavat vaarantaa äidin tai sikiön terveyden. Jos työnantaja ei kykene poistamaan vaaratekijää, työntekijä on pyrittävä siirtämään raskauden ajaksi muihin tehtäviin.
 • Työnantaja voi helpottaa raskaana olevan naisen työskentelyä mahdollistamalla riittävästi lepotaukoja. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa järjestämään odottavalle ja myös imettävälle äidille sopivan lepotilan.
 • Etätyöskentely voi vähentää työmatkoista odottavalle äidille aiheutuvaa kuormitusta.

Irtisanominen raskauden vuoksi kielletty

 • Työntekijää ei saa irtisanoa raskauden perusteella. Vastaavasti perhevapaalla olevan työntekijän työsopimus voidaan purkaa vain, jos työnantajan toiminta päättyy.
 • Odotusaikaa ja työntekoa säätelevät Suomessa monet lait ja työehtosopimusten kirjaukset.

Perhevapaajärjestelyt ja vapaiden ennakointi

Sairausvakuutuslain mukaan työntekijällä on oikeus saada vapaaksi työstä äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet. Toisaalta laki ei pakota pitämään kaikkia näitä vapaita.

Työntekijää ei myöskään voida painostaa tai pakottaa luopumaan näistä oikeuksistaan; tällainen ehdotus on lainvastainen, ja mahdollisesti tähän tarkoitukseen laadittu sopimus on mitätön.

 • Useimmiten raskaana olevan naisen työntekoon sekä vanhempien perhevapaisiin liittyvät kysymykset järjestyvät käytännössä työpaikalla parhaiten yhdessä keskustelemalla, asioita selvittämällä ja ajoissa sopimalla.
 • On tärkeää, että odottavalla äidillä on tarvittaessa mahdollisuus vaikuttaa työnteon olosuhteisiin ajoissa raskausaikana ja tarvittaessa erilaisia työaikaan, työnteon paikkaan ja työtehtäviin liittyviä ratkaisuja haetaan.
 • Työnantajan on hyvä varautua myös työtehtävien jakamiseen, joustoihin ja esimerkiksi matkustamisen vähentämiseen raskausaikana. Jos tehtävien muuttaminen ei ole mahdollista, raskaana olevalla naisella on lakisääteinen oikeus jäädä pois työstä.
 • Myös odottavan puolison työnantajan kannattaa tukea tulevan vanhemman osallistumista neuvolakäynneille ja kannustaa käyttämään perhevapaita.

Perhevapaalle siirtymisen järjestelyt

Raskaana olevan naisen, isyysvapaalle jäävän isän tai hoitovapaalle jäävän vanhemman on kerrottava työnantajalle perhevapaalle jäämisestään viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan alkamista.

 • Työnantajan tehtävänä on osaltaan huolehtia, että äitiys- isyys- ja vanhempainrahan hakeminen onnistuu sujuvasti.
 • Selkeät ohjeet ja vastuunjaot nopeuttavat muun muassa oikeanlaisen palkkatodistuksen laatimista työpaikalla.
 • Ennen perhevapaan alkamista työntekijän ja työnantajan on hyvä sopia erilaisista käytännön asioista, kuten yhteydenpidosta vapaan aikana, työsuhde-etujen säilymisestä, lomien kertymisestä ja käyttämisestä sekä paluuseen liittyvän perehdyttämisen tarpeesta.

Työnteko on mahdollista äitiysrahakaudella

 • Äitiysrahakaudella odottava äiti voi työskennellä, kunhan työnteko ei vaaranna äidin, sikiön tai syntyneen lapsen terveyttä ja turvallisuutta. Lähtökohtaisesti työtä ei voi tehdä kahden viikon aikana ennen laskettua synnytysaikaa eikä kahteen viikkoon synnytyksen jälkeen.
 • Perheystävällinen työnantaja tukee lapsen odotusta. Työpaikka myös itsekin hyötyy käytännöistä, joilla tuetaan vanhemmuuteensa sitoutuneita työntekijöitä.

Jotkut työantajat Suomessa ja ulkomailla maksavat työntekijöilleen jopa erillisen bonusrahan, Baby-bonuksen jokaisesta syntyvästä lapsesta.

Entä voiko odottava äiti käydä neuvolassa työajalla?

Lue myös matkustamisesta työssä raskausaikana

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Asiantuntijan tietoisku / Astman ABC

Tallenne Astman omahoidon ABC -hankkeen tietoiskusta. Luennoimassa terveyspsykologian erikoispsykologi Anu Kangasniemi.

Itsetuntokoulu nuorille aikuisille

Itsetunto on tärkeä osa mielenterveyttä, mutta ihmissuhteiden ristiriidat heikentävät itsetuntoa (THL 2024). Tämä itsetuntokoulu vahvistaa...