Siirry sisältöön

Omaisen hoitamisen ja työnteon yhdistäminen perheystävällisesti?

26.09.2018 klo 16:42 - Kirjoittanut Työ ja perhe , Väestöliitto
Yhä useampi työntekijä yhdistää läheisen omaisensa hoitoa ja työntekoa. Omaishoidon ja etäomaishoidon toimivat käytännöt kuuluvat osaksi työpaikkojen perheystävällisyyttä.

Työnantajan tuki omaistaan hoitaville voi koostua hyvinkin pienistä asioista, jotka helpottavat omaishoidon arjen ja työn yhdistämistä:

·        tarvittaessa mahdollisuus soittaa töistä lähiomaiselle

·        järjestää läheisen hoitoon liittyviä akuutteja asioita tilapäisesti myös työaikana

·        työnteon paikan joustot: etätyö ja mobiili työskentely

·        työajan joustot, kuten osa-aikatyö tai työn jaksottaminen

·        mahdollisuus äkillisissä omaishoidon tilanteissa poistua tarvittaessa työstä kesken työpäivä

·        työpaikalla varaudutaan ja ennakoidaan poissaolotilanteita esimerkiksi erilaisilla sijaisuus- ja varahenkilöjärjestelyillä

Omaisen hoiva voi alkaa ennen uuteen työpaikkaan siirtymistä tai työsuhteen aikana. Työpaikalla ei ole ehkä ole aiemmin jouduttu miettimään erityisiä järjestelyjä tai luomaan ohjeistuksia omaishoitajien näkökulma huomioon ottaen. Myöskään kaikki omaishoitajat eivät välttämättä ole perillä omista oikeuksistaan, tarjolla olevista tukimuodoista tai mahdollisuuksista tehdä järjestelyjä töissä.

Monella omaishoitajalla on urahaaveita, joiden toteutuminen on elämäntilanteen vuoksi usein haastavaa. Esimerkiksi toimivilla sosiaalipalveluilla on merkitystä työaikoihin liittyvissä järjestelyissä, kuten tilapäisen matkatyön onnistumisessa.

Edelleenkin työn ja omaishoidon yhteensovittamisen kysymykset koskevat pääosin naisia. Uudenlaista asennetta ja käytännön tekoja tarvitaan, jotta järjestelyt eivät kaadu yksinomaan naisten kannettaviksi. Läheisten hyvä hoito ja hoiva kuuluvat yhtä lailla naisille kuin miehille.

Työnantajan vastuulla:

Ota selvää. Valveutunut työnantaja ottaa selvää lainsäädännöstä ja mahdollisuuksista tukea työntekijän arkea työn ja muun elämän yhteensovituksessa.

Esihenkilön osaaminen ja valtuudet. Esihenkilön on tunnettava omat valtuutensa ja työpaikan toimintaohjeet, jotta hän osaa tunnistaa ja ratkaista työn ja elämänkaaren erilaisia tilanteita työyhteisössä.

Suhtaudu myönteisesti. Esihenkilön tuki ja työyhteisön myönteinen suhtautuminen ovat tärkeä työssä jaksamista tukeva asia työntekijöille. Toisinaan koetaan riskinä kertoa elämäntilanteesta tarkemmin työpaikalla tai ehdottaa esihenkilölle jotain konkreettista arkea helpottavaa ratkaisua.

Työpaikan asenteilla ja joustavilla järjestelyillä on iso merkitys työntekijän työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Työntekijän vastuulla:

Ota puheeksi. Työntekijän kannattaa ottaa ajoissa puheeksi omasien hoivaan liittyvät toiveet ja tarpeet liittyen työaikoihin, työvuoroihin tai muihin järjestelyihin. Tällöin niitä on helpompi ennakoida. Aina puheeksi ottaminen ei ole helppoa, varsinkaan jos työpaikan toimintakulttuuri ei ole perhemyönteinen.

Pienistä teoista voi olla suuri hyöty sekä työntekijälle että työnantajalle. Siksi työaika- ja muihin järjestelyihin liittyvistä toiveista kannattaa puhua lähiesihenkilölle. Samalla jokainen voi itse toimia esimerkkinä muille, joilla voi olla edessä vastaavanlaisia tilanteita.

Työ osana elämää. Lähiomaisen hoitamisen ei tarvitse olla eikä se voi olla koko elämänsisältö. Vaikka monelle omaisen hoiva on pitkälti oma valinta, moni myös haluaa tehdä työtä kodin ulkopuolella. Kaikille ei myöskään ole taloudellisesti mahdollista jäädä kokonaan pois töistä hoitamaan omaistaan. Kunnan omaishoidon tuki on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen tuki. Kaikki omaistaan hoitavat eivät saa omaishoidon tukea.

Varsinkin erityislasten perheissä monet vanhemmista haluavat ja tarvitsevat työtä kodin ulkopuolella. Oman lapsen hoitaminen koetaan usein elämänmittaiseksi tehtäväksi. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan joustavia työaika- ja muita järjestelyjä työpaikalla.

Tutkimuksissa on selvitetty taloudellisia ja muita hyötyjä, joita työnantaja saa omaistaan hoivaavien työntekijöiden tukemisesta työpaikan käytännöissä.

Tutkimukset osoittavat, että joustavat käytännöt työpaikoilla auttavat sitouttamaan työntekijöitä ja toimivat samalla rekrytointivaltttina uusille työntekijöille. Perheystävälliset käytännöt vähentävät turhia sairauspoissaoloja ja työntekijöiden stressiä, lisäävät yrityksen tuottavuutta ja parantavat henkilöstön työmotivaatiota.

Toimiva arki ja työpaikan perhemyönteinen asenne vahvistaa omaistaan hoitavien hyvinvointia ja työssä jaksamista.

Lue lisää: Ansiotyö ja omaishoiva, Omaishoitajaliitto

Mitä on hyvä tietää eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten työnteosta ja työpaikan perheystävällisyydestä?

 

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Joulun vietossa on vaarat mielen pahoittamiseen – annetaan kaikille joulurauha!

Jouluun liittyy paljon mukavaa ja odotettavaa, mutta joidenkin mieli pahoittuu joulunajan ihmisten välisissä kohtaamisissa. Lue tämä artikkeli,...

Konkkaronkka-toiminta

Ohjattua vertaisryhmätoimintaa ja yksilöllistä tukea ylivelkaantuneille yrittäjämiehille. Toiminnalla tuetaan osallistujien hyvinvointia ja...

Korennon vertaischat 21.12.2023

Tule juttelemaan gynekologisista sairauksista ja oireista muiden vertaisten kanssa!