Siirry sisältöön

Esimerkki elävästä elämästä Epäasiallinen rekrytointi: syrjintää perhetilanteen vuoksi

25.06.2020 klo 19:03 - Kirjoittanut Työ ja perhe , Väestöliitto
Työnantaja ei saa kysyä työnhakijalta hänen perhetilanteestaan. Perhetilanne ei saa myöskään vaikuttaa hakijan työnsaantiin. Selkeä työtehtävien kuvaus auttaa työnhakijaa arvioimaan omaa kykyään suoriutua tehtävästä. Elävän elämän esimerkki eräsästä rekrytoinnista:

Iso suomalainen yritys oli rekrytoimassa myyjää vaativaan myyntitehtävään. Tiedossa oli, että myyjän työaika olisi epäsäännöllinen sekä sisältäisi paljon ilta- ja viikonlopputyötä.

Yrityksessä oli satoja vastaavanlaisia myyntitehtäviä, joten yrityksen johto tiesi, mitkä ovat tehtävässä onnistumisen edellytykset. Yrityksellä oli kymmeniä myyntitoimistoja eri puolella Suomea, joten rekrytoinnista vastasivat toimistojen esimiehet.

Työnhakija kävi yhdessä toimistossa rekrytointi-ilmoituksen perusteella haastattelussa, jossa hän tuli maininneeksi muun muassa, että hän on kahden alle kouluikäisen lapsen yksinhuoltaja.

Haastattelun aikana yrityksen edustaja kuvaili työtä ja sen luonnetta perusteellisesti, joten hakijalla piti olla selkeä näkemys tehtävään liittyvistä haasteista, varsinkin työajasta ja sen sijoittumisesta. Haastattelun jälkeen yrityksestä ilmoitettiin hakijalle, että työn luonteesta johtuen hän voisi olla sopiva kyseiseen myyntitehtävään muutaman vuoden kuluttua, kun hänen lapsensa olisivat vähän vanhempia.

Työnhakija kanteli päätöksestä ja saamastaan kohtelusta tasa-arvovaltuutetulle. Hakija oli kokenut epäoikeudenmukaisena sen, että häntä ei valittu tehtävään lastensa vuoksi.

Seuraus: Tasa-arvovaltuutettu antoi yrityksen johdolle asiasta huomautuksen. Syynä oli yrityksen edustajan hakijalle antama kommentti, jossa oli tehty liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä hakijan perhetilanteesta ja hänen mahdollisuuksistaan suoriutua työtehtävästä. Tasa-arvovaltuutettu kehotti myös yritystä parantamaan johdon ja esihenkilöiden rekrytointiosaamista.

Työnhakija ei saanut asiasta korvauksia, eikä yritykselle koitunut taloudellisia seuraamuksia.
Yritys antoi esihenkilöinä toimiville koulutusta rekrytointia koskevasta lainsäädännöstä ja hyvistä käytännöistä.

***

Työnhakijalla voi olla jo valmiiksi mietittynä apua ja verkostoa, jotka auttavat häntä suoriutumaan työstä. Toisaalta perheystävällinen työnantaja voi muistuttaa jo rekrytointitilanteessa esimerkiksi epätyypillisistä työajoista. On hyvä varmistaa, että työnhakija on varmasti miettinyt etukäteen työaikojen sopivuutta omaan elämäntilanteeseensa.

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Mitä on astman hallinta? / Astman omahoidon ABC -hankkeen tietoisku

Tallenne Astman omahoidon ABC -hankkeen tietoiskusta. Luennoimassa keuhkolääkäri Antti Saarinen Filha ry:stä.

Digilaitteet ja keskittyminen, tehtäviä lapsen kanssa

Tässä osuudessa voitte käsitellä yhdessä lapsen kanssa digilaitteiden vaikutuksia keskittymiseen. Lue alapuolella olevat tehtävänannot....

Vertaistuesta voimaa astman omahoitoon

Astman omahoidolla tarkoitetaan sairastuneen osallistumista oman hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen. Omahoidon toteuttamiseen saat tukea...