Siirry sisältöön

Epäasiallista rekrytointia - syrjintää perhetilanteen vuoksi

Julkaistu 25.06.2020 - 25.06.2020 klo 19:03 - Tuottanut Väestöliitto
Työnantaja ei saa kysyä työnhakijalta hänen perhetilanteestaan. Perhetilanne ei saa myöskään vaikuttaa hakijan työnsaantiin. Selkeä työtehtävien kuvaus auttaa työnhakijaa arvioimaan omaa kykyään suoriutua tehtävästä.

Elävän elämän esimerkki: Iso suomalainen yritys oli rekrytoimassa myyjää vaativaan myyntitehtävään. Tiedossa oli, että myyjän työaika olisi epäsäännöllinen sekä sisältäisi paljon ilta- ja viikonlopputyötä.

Yrityksessä oli satoja vastaavanlaisia myyntitehtäviä, joten yrityksen johto tiesi, mitkä ovat tehtävässä onnistumisen edellytykset. Yrityksellä oli kymmeniä myyntitoimistoja eri puolella Suomea, joten rekrytoinnista vastasivat toimistojen esimiehet.

Työnhakija kävi yhdessä toimistossa rekrytointi-ilmoituksen perusteella haastattelussa, jossa hän tuli maininneeksi muun muassa, että hän on kahden alle kouluikäisen lapsen yksinhuoltaja.

Haastattelun aikana yrityksen edustaja kuvaili työtä ja sen luonnetta perusteellisesti, joten hakijalla piti olla selkeä näkemys tehtävään liittyvistä haasteista, varsinkin työajasta ja sen sijoittumisesta. Haastattelun jälkeen yrityksestä ilmoitettiin hakijalle, että työn luonteesta johtuen hän voisi olla sopiva kyseiseen myyntitehtävään muutaman vuoden kuluttua, kun hänen lapsensa olisivat vähän vanhempia.

Työnhakija kanteli päätöksestä ja saamastaan kohtelusta tasa-arvovaltuutetulle. Hakija oli kokenut epäoikeudenmukaisena sen, että häntä ei valittu tehtävään lastensa vuoksi.

Seuraus: Tasa-arvovaltuutettu antoi yrityksen johdolle asiasta huomautuksen. Syynä oli yrityksen edustajan hakijalle antama kommentti, jossa oli tehty liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä hakijan perhetilanteesta ja hänen mahdollisuuksistaan suoriutua työtehtävästä. Tasa-arvovaltuutettu kehotti myös yritystä parantamaan johdon ja esihenkilöiden rekrytointiosaamista.

Työnhakija ei saanut asiasta korvauksia, eikä yritykselle koitunut taloudellisia seuraamuksia.
Yritys antoi esihenkilöinä toimiville koulutusta rekrytointia koskevasta lainsäädännöstä ja hyvistä käytännöistä.

***

Työnhakijalla voi olla jo valmiiksi mietittynä apua ja verkostoa, jotka auttavat häntä suoriutumaan työstä. Toisaaalta perheystävällinen työnantaja voi muistuttaa jo rekrytointitilanteessa esimerkiksi epätyypillisistä työajoista ja varmistaa, että työnhakija on varmasti miettinyt työaikojen sopivuutta omassa elämäntilanteessaan.

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Kipupotilaiden läheisten chat 31.7.2020

Jokainen meistä on keskeneräinen, mutta muihin vertailu ja kielteiset kokemukset voivat saada meidät syyttelemään itseämme enemmän, kuin on...

Nyytin chat ti 8.9. klo 15 - 17: Miten eroon vitkuttelusta?

Haittaako ja hidastaako vitkuttelu sinun opintojasi? Tuntuuko, ettet saa aloitettua tehtävän tekemistä, vaikka tiedät että se on tärkeä ja se...

Nyytin chat ti 1.9. klo 15 - 17: Mihin aika kuluu - keinoja ajanhallintaan

Tuntuuko sinusta, että on aina kiire? Jääkö opiskelulle liian vähän aikaa? Vai onko tutumpaa se, ettet saa mitään aikaiseksi? Tervetuloa...