Siirry sisältöön

Voiko alaikäinen tehdä töitä?

Julkaistu 17.02.2020 - Väestöliitto
Suomessa on mahdollista tehdä erilaisia palkkatöitä myös alaikäisenä. Nuoret pohtivat usein millaisia mahdollisuuksia työelämällä on heille tarjota.
Poikien Puhelin -
Tuottanut Väestöliitto

Alaikäisen tärkein työ on koulu, siksi alaikäisenä on tyypillisintä tehdä töitä loma-aikoina tai keikkaluonteisesti koulun ohella. Suurin osa aloittaa työuransa kesätyöllä, joka toimii sekä oman rahan lähteenä että mahdollisuutena tutusta työelämään. Kesätyöstä maksetun palkan saatuaan pääsee myös toteuttamaan haaveilemiaan hankintoja. Oli kyse sitten uudesta puhelimesta, harrastuskamoista tai vaikka ajokortista, tuntee hankinnasta ihan erilaista ylpeyttä, kun sen on ostanut itse tienaamillaan varoilla. Iän karttuminen lisää edelleen rahan ansainnan mahdollisuuksia ja kuluttamisen vapautta, mutta myös vastuuta omasta taloudesta. On opeteltava laskemaan rahojensa riittämistä ja asettamaan rahareikiä tärkeysjärjestykseen. Kun rahan on omalla työllä ansainnut, oppii myös ymmärtämään sen merkityksen, mikä toimii hyvänä pohjana oman rahan käytön suunnittelulle.

Tyypillisiä alaikäisten kesätöitä ovat esimerkiksi erilaiset asiakaspalvelu- ja myyntityöt, leirien ohjaustehtävät, rakennus- ja teollisuusalan avustustyöt sekä monenlaiset siistimis- ja kunnostustyöt kaupungin tai kunnan palveluksessa. Rahaa voi tienata oivasti myös urheilun toimitsija ja tuomarointi tehtävissä sekä myymällä vermeitä kirpputoreilla tai myyjäisissä.

Alle 18-vuotiaiden työntekijöiden suojelusta ja palkkaamisen ehdoista säädetään laissa ja sitä on kaikkien työnantajien noudatettava. Laki asettaa tietynlaisia rajoituksia alaikäisen työaikoihin ja työtehtäviin. Näiden rajoituksien tarkoituksena on suojella nuorta työn liialliselta rasitukselta. Työ ei siis saa vahingoittaa nuoren terveyttä tai kehitystä eikä haitata hänen koulunkäyntiään. Lisäksi työnantajan täytyy toteuttaa nuoren kohdalla työn opastus ja valvonta erittäin hyvin. Laki pitää huolta siitä, että työnantaja velvoitetaan huolehtimaan alaikäisen työn turvallisuudesta. Työtehtävät eivät saa vaatia suurempaa ponnistusta tai niihin ei saa sisällyttää suurempaa vastuuta kuin työntekijän ikään ja voimiin nähden on kohtuullista.

Kuluvan kalenterivuoden aikana 13 vuotta täyttävä ja tätä nuorempi henkilö voi tehdä työtä vain aluehallintoviranomaisen myöntämällä poikkeusluvalla. Näitä töitä ovat esim. toimiminen esiintyjänä tai avustajana erilaisissa teatteri- tai kulttuuritapahtumissa. Aina voi myös tarjoutua avuksi tuttaville ja sukulaisille esimerkiksi marjanpoimintaan, koiran ulkoilutukseen, lehtien haravointiin, lastenhoitoon yms.

Ensimmäisen kerran töitä voi hakea sinä vuonna, jonka aikana täyttää 14 vuotta. 14-vuotias tai saman kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävä voi tehdä kevyitä töitä tilapäisesti tai korkeintaan puolet koulun loma-ajasta. Töitä voi tehdä kouluaikana myös tilapäisesti jos työsuoritus on lyhytaikainen. Työntekoon tarvitaan huoltajan lupa, joten 14-vuotias ei saa allekirjoittaa itse työsopimustaan vaan siihen tarvitaan huoltajan allekirjoitus. Lisäksi 14 vuotiaan työaikaa rajoitetaan esim. kouluvuoden aikana töitä saa tehdä yhteensä 12 tuntia viikossa ja koulupäivinä saa tehdä 2 tuntia päivässä. Alle 15-vuotiasta ei saa pitää ylityössä eikä hätätyössä.

15-vuotias saa solmia työsopimuksen vakituisesta työstä ja työajan kesto voi olla sama kuin täysi-ikäiselläkin. Ehtona on, että oppivelvollisuus on suoritettu. Jos oppivelvollisuus on kesken, niin silloin pätee 14-vuotiaalle tarkoitettu ohjeistus joka käsiteltiin tuossa edellä. 15-vuotias voi hakea töitä itsenäisesti sekä solmia ja irtisanoa työsopimuksen itsenäisesti. Huoltajalla on kuitenkin oikeus purkaa työsopimus, mikäli purkaminen on tarpeellista 15-vuotiaan kasvatuksen, terveyden tai kehityksen takia. Työaika saa olla enintään 9 tuntia päivässä ja 48 tuntia viikossa.

Lisäksi alaikäinen voi myös perustaa yrityksen. Yleensä yritystoiminta tapahtuu silloin toiminimellä. Jos alaikäinen kuitenkin aikoo ryhtyä yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi, se vaatii aina edunvalvojan. Alaikäisen tapauksessa kyseessä on yleensä silloin nuoren huoltaja. Silloin yrityksen yritysrekisteri-ilmoitukset ovat nuoren ja edunvalvojan nimissä.

Esimerkkejä alle 18-vuotiaalle sopivista töistä löydät Finlexin nettisivuilta.

Lähteet:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120189

https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija

https://www.nuortenelama.fi/tyonteko-alaikaisena

Aihealueet:  Nuorten elämä

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Nuori tarvitsee aikuisen tukea selvitäkseen

Nuoruuteen kuuluu monenlaiset irtiotot läheisistä aikuisista. Ilman läheistä aikuista nuoren on kuitenkin vaikeaa selvitä nuoruuden...

Poikien Puhelimen Sällivisa

Sällivisa - visailu ulkonäköön ja kehoon liittyvistä odotuksista ja oletuksista.

Nuorten tukeminen chatissa – neuvoja ja työkaluja haastaviin tilanteisiin

Kurssista saat tietoa, miten toimia haastavissa nuoren kanssa käydyissä chat-keskustelutilanteissa. Lisäksi saat työkaluja auttamistyössä...