Siirry sisältöön

ULOSOTTO I Mitä jos laskut jää maksamatta?

Julkaistu 09.11.2020 - Väestöliitto
Perinnästä velka etenee käräjäoikeuden tuomion jälkeen ulosottoon. Tämä ei kuitenkaan ole mikään maailmanloppu, vaan joissain tapauksissa ainoa keinoa selviytyä velasta. Prosessi jatkuu alla kuvatusti kun alkuperäisestä laskusta on kulunut noin 8 viikkoa.
Poikien Puhelin -
Tuottanut Väestöliitto

Velkoja tai perintätoimisto hakee velalliselle haastehakemuksella maksuvelvollisuuden vahvistavaa tuomiota käräjäoikeudelta. Käräjäoikeuden tiedoksianto haasteesta toimitetaan ensisijaisesti postitse. Jos tiedoksianto ei onnistu postitse, käräjäoikeuden haastemies toimittaa tiedoksiannon asianosaiselle. Jos katsot asian olevan perusteeton tai epäselvä; esimerkiksi velan summa on väärä, niin voit riitauttaa asian. Tällöin asia käsitellään tuomioistuimessa riita-asiana. Tietenkin edellytyksenä on, että esität perusteltuja väitteitä, jotka vaikuttavat asiaan. Ennen tuomion antamista voit edelleen neuvotella maksusuunnitelmasta velkojan tai perintätoimiston kanssa, mutta maksuhäiriömerkinnältä ja ulosotolta et voi välttyä muuten kuin maksamalla velan kokonaisuudessaan oikeudenkäynti -ja haastehakemuskuluineen.

Jos tiedoksiantoon ei reagoi millään tavoin, 14 päivän kuluttua käräjäoikeus antaa yksipuolisen tuomion, jolla sinut määrätään maksamaan koko summa kerralla. Tuomion seurauksena sinulle tulee maksuhäiriömerkintä luottotietoihin sekä velkasi voidaan periä ulosotossa. Alkuperäisen laskun summa kasvaa entisestään siihen tulleiden perintä- ja oikeudenkäyntikulujen myötä. Kulut vaihtelevat velan suuruudesta riippuen. Oikeudenkäynti kuluista voi lukea lisää osoitteessa: www.maksumyohassa.fi

Kuntien ja valtion saatavat ovat yleensä ulosmitattavissa ilman oikeuden päätöstä. Tällaisia ovat mm. sakot, verot, kunnalliset pysäköintimaksut, terveyskeskusmaksut ja sosiaalitoimen asiakasmaksut. Näihin saataviin ei lisätä oikeudenkäyntikuluja.

Ulosottomies koputtelee ovelle

Ulosotto tarkoittaa perintää pakkotäytäntöönpanokeinoin, joilla velka saadaan perittyä kokonaisuudessaan. Perintäkeinoina ulosotossa on maksukehotuksen lähettäminen sekä palkan ja omaisuuden ulosmittaus.

Saat vireilletuloilmoituksen ulosottomieheltä postitse, jolloin alkuperäisestä laskusta on kulunut n.12 viikkoa. Kirje pitää sisällään velkaa koskevat tiedot sekä asiaa hoitavan ulosottomiehen yhteystiedot. Tässä kohdin voit maksaa ulosotossa olevan summan kerralla, tai ottaa yhteyttä ulosottoon ja yrittää sopia vapaaehtoisesta maksusuunnitelmasta. Ulosmittausta voidaan tehdä palkasta tai omaisuudesta, kuitenkin tietyin edellytyksin. Esimerkiksi koko palkkaa ei voi ulosmitata kerralla ja ulosottovelalliselle on jäätävä ns. suojaosuus. Pääsääntöisesti palkasta ulosmitataan kolmasosa ja ulosmitattava summa lasketaan nettotuloista eli verojen jälkeen jäljelle jäävästä palkasta. Ulosmittauksen yhteydessä peritään myös ulosottomaksuja. Sosiaaliavustukset ja -tuet, eli mm. asumistuki, toimeentulotuki tai lapsilisät, eivät ole ulosottokelpoista tuloa.

Jos ulosotossa velallinen todetaan varattomaksi – eli velallisella ei ole tuloja tai omaisuutta, jolla maksaa velkaa pois – voi ulosotto siirtää asian takaisin perintäyhtiölle, joka jatkaa velan perintää yleensä maksuvaatimuksilla. Asia voidaan myös lähettää perintäyhtiön toimesta uudelleen ulosottoon. Tätä voidaan tehdä niin pitkään, kuin velkaa voi lain mukaan periä tai se tulee maksetuksi kokonaan.

Maksuhäiriömerkintä on lähes 400 000 suomalaisella

Suomessa luottotietorekisteriä pitävät Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy. Heiltä saat ensirekisteröinti-ilmoituksen, jos maksuhäiriömerkintä on rekisteröity rekisteriin. Maksuhäiriömerkintä vaikuttaa monella tapaa elämääsi, kuten estää kaikenlaisten luottojen saamisen, luottokortin tai osamaksuluoton. Useat yritykset vaativat vakuus- tai ennakkomaksua esim. puhelin -ja nettiliittymästä sekä sähkö -tai vakuutussopimuksia tehdessä. Se voi hankaloittaa työpaikan, opiskelupaikan tai vuokra-asunnon saamista ja estää tilaamasta verkosta tuotteita laskulle. Merkintä säilyy rekisterissä kahdesta neljään vuoteen.

Myös alaikäinen voi saada merkinnän luottotietoihin. Kyseessä on varattomuusmerkintä, eli ulosoton toteama varattomuus ja se voidaan merkitä 15-18 vuotiaalle henkilölle. Alaikäisille ei saa rekisteröidä muita luottotietomerkintojä. Tälläiseen voivat johtaa mm. maksamattomat sakot.

Lähteet:

https://maksumyohassa.fi/

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

https://oikeus.fi/fi/

 

Aihealueet:  Nuorten elämä

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Nuori tarvitsee aikuisen tukea selvitäkseen

Nuoruuteen kuuluu monenlaiset irtiotot läheisistä aikuisista. Ilman läheistä aikuista nuoren on kuitenkin vaikeaa selvitä nuoruuden...

Poikien Puhelimen Sällivisa

Sällivisa - visailu ulkonäköön ja kehoon liittyvistä odotuksista ja oletuksista.

Nuorten tukeminen chatissa – neuvoja ja työkaluja haastaviin tilanteisiin

Kurssista saat tietoa, miten toimia haastavissa nuoren kanssa käydyissä chat-keskustelutilanteissa. Lisäksi saat työkaluja auttamistyössä...