Siirry sisältöön

Mitä on autismi?

Julkaistu 15.10.2019 - Väestöliitto
Autismi on autismikirjoon kuuluva neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö. Se aiheuttaa hyvin vaihtelevia toiminnallisia esteitä ja ne vaikuttavat huomattavasti autistisen ihmisen elämään. Mutta autistinen ihminen voi myös kokea jotkin asiat vahvuutena. Se on myös monelle tärkeä osa omaa identiteettiä ja autismi ei ole mikään sairaus tai tauti josta pitäisi parantua.
Poikien Puhelin -
Tuottanut Väestöliitto

Autistinen ihminen on ainutlaatuinen joten heidän aistien välittämä tieto ja niiden tulkinta on täysin yksilöllistä ja tavallisesta poikkeavaa. Autismi yleensä huomataan siinä vaiheessa, kun lapsen tulisi alkaa opettelemaan vuorovaikutustaitoja ja koska autismi ei usein näy ulospäin, niin autistisen ihmisen käyttäytymistä voidaan tulkita väärin.

Aspergerin oireyhtymä on myös autisminkirjoon kuuluva kehityshäiriö ja se aiheuttaa vaihtelevia toimintarajoitteita ihmiselle. Heidän älykkyytensä on keskitasoa tai sen yläpuolella. Aspergerin oireyhtymään ei liity samalla tavoin oppimisvaikeuksia kuten autismiin. Siitä huolimatta Asperger-ihmiset saattavat tarvita erityistä tukea arkeensa. Tämä korostuu etenkin silloin, kun henkilöllä on liitännäisiä diagnooseja. Autismikirjon diagnoosit eivät yleensä näy ulospäin ja ihmisen käyttäytymistä voidaan monesti tulkita väärin. Koko autismikirjolla on havaittavissa joitain yhteisiä tunnistettavia piirteitä, mutta se miten autismi ilmenee on hyvin yksilöllistä.

Autismikirjoon kuuluvilla ihmisillä voi olla yli- tai aliherkkyyttä eri aistimuksille. Äänet, kosketus, eri haju- ja makuaistimukset sekä valot, värit, lämpötilat tai kipu voi olla yliherkkyyden kohteena. Esimerkiksi autistinen ihminen kenellä on ääniyliherkkyyttä, voi kokea normaalilta kuulostavat äänet ahdistavina tai jopa fyysisenä kipuna. Lisäksi kaikilla autistisilla ihmisillä on vaikeuksia sosiaalisessa kommunikaatiossa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä sosiaalisessa mielikuvituksessa. Kommunikointia voidaan helpottaa käyttämällä erilaisia tapoja kommunikoida. Esimerkiksi apuna voidaan käyttää esineitä, kuvia kirjoitettuja sanoja tai vaikka tietokonetta.

Lisäksi monilla autistisilla ihmisillä saattaa olla erityisiä mielenkiinnon kohteita. Ne saattavat ilmetä hyvinkin varhaisessa iässä. Kiinnostuksen kohteet voivat olla pysyviä mutta ne voivat myös muuttua ajan myötä. Mielenkiinnonkohteet voivat liittyä vaikka taiteeseen, tietokoneisiin, liikennevälineisiin, ja moneen muihin. Erityiset mielenkiinnonkohteet tuovat iloa ja onnellisuutta autistiselle ihmiselle.

Ulkopuoliselle autistinen ihminen voi näyttäytyä tai vaikuttaa pelottavalta tai jopa ahdistavalta. Ja se on ymmärrettävää, koska monesti tuntemattomat asiat aiheuttavat ahdistusta ja epätietoisuutta ihmisessä. Siksi olisi aina hyvä tutustua ja perehtyä aiheeseen tai vaikka ihan tutustua autistiseen ihmiseen ennakkoluulojen hälventämiseksi. Jos autistinen ihminen ei itse pysty kommunikoimaan, niin hänellä on todennäköisesti avustaja mukanaan, jolta voi mennä kysymään aiheesta. On kuitenkin aina tärkeä muistaa, että autismi ei ole valinta, vaan se on synnynnäistä ja siihen ei kukaan pysty itse vaikuttamaan, että onko autistinen vai ei.

Lisäksi jostain syystä autistia on alettu käyttämään myös jonkinlaisena haukkumasanana. Se ei ole ok ja sen käyttäminen haukkumasanana on tosi kyseenalaista. Kun haukut toista autistiksi, et voi tietää, jos vaikka joku hänen tai jonkun muun tilanteessa olevan, perheenjäsen tai tuttava on autistinen henkilö. Ihmisoikeudet kuuluvat ihan kaikille ihmisille!

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Joulun vietossa on vaarat mielen pahoittamiseen – annetaan kaikille joulurauha!

Jouluun liittyy paljon mukavaa ja odotettavaa, mutta joidenkin mieli pahoittuu joulunajan ihmisten välisissä kohtaamisissa. Lue tämä artikkeli,...

Konkkaronkka-toiminta

Ohjattua vertaisryhmätoimintaa ja yksilöllistä tukea ylivelkaantuneille yrittäjämiehille. Toiminnalla tuetaan osallistujien hyvinvointia ja...

Korennon vertaischat 21.12.2023

Tule juttelemaan gynekologisista sairauksista ja oireista muiden vertaisten kanssa!