Siirry sisältöön

Minkä ikäisenä voi aloittaa palkkatyöt?

Julkaistu 29.07.2019 - Väestöliitto
Alle 18-vuotiaiden työntekijöiden suojelusta ja palkkaamisen ehdoista säädetään laissa ja sitä on kaikkien työnantajien noudatettava. Lain tarkoitus on suojella nuoria työn liialliselta rasitukselta.
Poikien Puhelin -
Tuottanut Väestöliitto

Työ ei siis saa vahingoittaa nuoren terveyttä tai kehitystä eikä haitata hänen koulunkäyntiään. Lisäksi työnantajan täytyy toteuttaa nuoren kohdalla työn opastus ja valvonta erityisen hyvin. Laki pitää huolta siitä, että työnantaja velvoitetaan huolehtimaan alaikäisen työn turvallisuudesta ja että työ ei vaadi nuorelta hänen ikäänsä tai voimiin nähden kohtuutonta ponnistusta.

Laki suojaa alle 18 vuotiaita mutta se suojaa myös jos olet 14-vuotias, tai täytät saman vuoden aikana 14. 14 vuotias saa tehdä kevyttä työtä, joka ei vahingoita terveyttä tai kehitystä eikä aiheuta haittaa koulunkäynnille. Lisäksi töitä voi tehdä koulun loma-aikojen puitteissa puolet loma-ajasta. Töitä voi myös tilapäisesti tehdä kouluaikana, jos työsuoritus on lyhytaikainen. 14 vuotias ei saa allekirjoittaa itse työsopimusta, vaan siihen tarvitaan huoltajan allekirjoitus. Lisäksi 14 vuotiaan työaikaa rajoitetaan. Esimerkiksi kouluvuoden aikana töitä saa tehdä yhteensä 12 tuntia viikossa. Koulupäivinä saa tehdä 2 tuntia päivässä.

15 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille pätevät myös omat säännöt. Ne ovat kuitenkin lähempänä samoja sääntöjä, mitä aikuisiinkin sovelletaan, muutamin poikkeuksin. Jos olet 15-vuotias ja olet suorittanut oppivelvollisuutesi loppuun, on sinulla silloin mahdollisuus hakea töitä itsenäisesti. Jos peruskoulu on kuitenkin vielä kesken, pätee sinuun silloin 14-vuotiaille tarkoitettu ohjeistus, joka käytiin tuossa ylempänä läpi. 15 vuotias voi tehdä ja irtisanoa työsopimuksen itsenäisesti. Huoltajalla on kuitenkin oikeus purkaa myös työsopimus, mikäli purkaminen on tarpeellista 15 vuotiaan kasvatuksen, terveyden tai kehityksen takia. 15-vuotiaan säännöllinen työaika saa olla vähintään yhtä pitkä kuin 18 vuotta täyttäneiden työntekijöiden säännöllinen työaika samassa työssä. Työaika saa olla maksimissaan 9 tuntia päivässä ja 48 tuntia viikossa.

Aina kun aloittaa uudessa työssä on siitä tehtävä työsopimus. Työsopimus voi olla joko kirjallinen tai suullinen. Oman oikeusturvan takia on suositeltavaa aina tehdä työsopimus kirjallisesti. Kun sopimus tehdään kirjallisesti, jää niin työntekijälle kuin työnantajallekin mustaa valkoisella siitä, mitä on sovittu. Nuorelle tulee myös aina maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työehtosopimuksissa voidaan määritellä nuorelle työntekijälle oma palkkaluokka. Palkasta kuitenkin sovitaan aina työsopimuksessa. Lisäksi kaikkia töitä ei saa teettää nuorilla. Jotkut työt on katsottu niin vaarallisiksi tai haitallisiksi, että näiden teettämistä on nuorilla rajoitettu ja tietynlaiset työt on nuorilta kokonaan kielletty.

Lisäksi alaikäinen voi myös perustaa yrityksen. Yleensä yritystoiminta tapahtuu silloin toiminimellä. Jos alaikäinen kuitenkin aikoo ryhtyä yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi, se vaatii aina edunvalvojan. Alaikäisen tapauksessa kyseessä on yleensä silloin nuoren huoltaja. Silloin yrityksen yritysrekisteri-ilmoitukset ovat nuoren ja edunvalvojan nimissä.

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Tuettu päätöksenteko: tukijan verkkokurssi

Tämä verkkokurssi antaa tietoa päätöksenteon tukemisesta, tuetusta päätöksenteosta, sen periaatteista ja toteuttamisesta. Tuettu...

Työkykykoordinaattorin chat

Korento ry:n työkykykoordinaattorin chatissä pääset juttelemaan kahden kesken Korennon työkykykoordinaattorin kanssa. Chat on tarkoitettu...

Puhutaan rahasta osa 5: Miten ottaa raha-asioita puheeksi - Vinkkejä ja välineitä taloudenhallintaan

Videolla esitellään työvälineitä ammattilaiselle rahasta puhumisen ja talouden hallinnan ohjauksen tueksi. Välineitä voi ottaa myös omaan tai...