Siirry sisältöön

Duunipaikan pelisäännöt?

Julkaistu 23.04.2020 - Väestöliitto
Työpaikalla noudatetaan sääntöjä, joista osaa määrittää esimerkiksi lainsäädäntö ja työehtosopimus, mutta niiden lisäksi on myös niin sanottuja kirjoittamattomia sääntöjä.
Poikien Puhelin -
Tuottanut Väestöliitto

Työntekijän on hyvä tutustua virallisiin asiakirjoihin nojaaviin oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa, mutta kirjoittamattomien sääntöjen tuntemus on sujuvan työpaikkakulttuurin kannalta vähintäänkin yhtä tärkeää. Näistä voidaan puhua työyhteisötaitoina, jotka ilmenevät hyvinä tekoina ja asiallisena käyttäytymisenä sekä myönteisenä asennoitumisen työyhteisön jäseniä, esimiestä ja työpaikkaa kohtaan.

Hyvät käytöstavat ovat olennainen osa työyhteisötaitoja. Tervehtimisellä, kiittämisellä ja tarvittaessa anteeksi pyytämisellä pääsee hyvään alkuun. Hyvä käyttäytymisen lisää yhteistyön toimivuutta ja työpaikan ilmapiiriä. Suomalaisessa työkulttuurissa arvostetaan rehellisyyttä, täsmällisyyttä ja tasa-arvoa, joita tulisi noudattaa myös käytöstavoissa. Esimerkiksi toistuva myöhästely ei sovi työpaikalle. Inhimillisiä vahinkoja sattuu, mutta silloinkin siitä on syytä informoida esimiestä sekä pyytää anteeksi. Hyviin käytöstapoihin kuuluu myös mm. huomaavaisuus, jota voi osoittaa tervehtimällä töihin tullessa työkavereita ja tarjoamalla heille tarvittaessa apua sekä toisaalta myös pyytämällä sitä itse.

On tärkeää pitää kiinni sovituista asioista. Kun jotakin on päätetty yhdessä, työntekijät ja työnantaja olettavat, että jokainen tekee niin kuin on sovittu. Asioista sopiminen tapahtuu aina vuorovaikutuksessa muiden työyhteisöön kuuluvien henkilöiden kanssa. Onnistunut vuorovaikutus puolestaan vaatii mm. kykyä kuunnella, ilmaista itseään ja tehdä kompromisseja. Hoitamalla yhdessä sovitut asiat osoitat olevasi luottamuksen arvoinen työkaveri. Kannustamalla toisia viestit olevasi tiimipelaaja, joka puhaltaa yhteiseen hiileen. Työ voi toisinaan olla hektistä ja hoidettavat hommat kasaantua. Voit osoittaa oma-aloitteisuutta ja joustavuutta kysymällä, miten voisit jakaa työkuormaa työkavereiden kanssa.

Aina ristiriidoilta ja väärinymmärryksiltä ei kuitenkaan työpaikalla vältytä. Tällöin vaaditaan uskallusta ottaa avoimesti ja rakentavasti vaikeat ja hankalat asiat esille niiden kanssa, joita asia koskee. On tärkeää muistaa ja hyväksyä se, että olemme kaikki erilaisia. Toimivassa työyhteisössä erilaisuutta myös kunnioitetaan ja muistetaan, että kaikki toimivat eri tavalla ja että samaan lopputulokseen voidaan päästä useammalla eri tavalla. Reilu työntekijä osaa katsoa aika ajoin peiliin, eikä etsi jatkuvasti virheitä muista. Välillä on syytä pysähtyä arvioimaan toimintaansa ja tarvittaessa korjaamaan sitä. Monesti onkin palkitsevaa huomata kehittyvänsä työntekijänä.

Työyhteisötaidot ovat nimensä mukaisesti opeteltavia _taitoja_ annettujen ominaisuuksien sijaan. Niitä on siis mahdollista vahvistaa ja kehittää työyhteisössä. Voidaankin ajatella, että jokainen työntekijä harjoittelee niitä työuransa edetessä, eikä kukaan hallitse niitä täydellisesti heti ensimmäiseen työpaikkaansa mennessä. Kuten monessa muussakin asiassa, myös tässä oikealla asenteella pääsee pitkälle. Kun työyhteisössä sitoudutaan kehittämään työyhteisötaitoja, voidaan vaikuttaa siihen, millainen fiilis tai ilmapiiri työpaikalla on.

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Poikien Puhelimen Sällivisa

Sällivisa - visailu ulkonäköön ja kehoon liittyvistä odotuksista ja oletuksista.

Nuorten tukeminen chatissa – neuvoja ja työkaluja haastaviin tilanteisiin

Kurssista saat tietoa, miten toimia haastavissa nuoren kanssa käydyissä chat-keskustelutilanteissa. Lisäksi saat työkaluja auttamistyössä...

Q&A: Miten toimia, jos keskustelu nuoren kanssa ei tunnu etenevän?

Tästä osiossa saat konkreettisia neuvoja siihen, miten menetellä, jos keskustelu nuoren kanssa ei tunnu etenevän. Videolla keskitytään...