Gå till innehållet

Register- och dataskyddsbeskrivning | Anvisningar för hur kakor raderas och inställningar ändras för olika webbläsare

Kakor som har lagrats i din webbläsare raderar du i webbläsarens inställningar eller också ändrar du webbläsarens inställningar så att den inte godkänner lagring av kakor. Anvisningar för hur kakor raderas och inställningar ändras för olika webbläsare finns på adresserna:

Internet Explorer  (länken öppnas i nytt webbläsarfönster)

Firefox  på finska (länken öppnas i nytt webbläsarfönster)

Google Chrome (länken öppnas i nytt webbläsarfönster)

Safari (länken öppnas i nytt webbläsarfönster)

Mer information finns också att få på webbsajten för European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) (länken öppnas i nytt webbläsarfönster)

Beträffande andra personuppgifter kan du återkalla ditt samtycke eller begära att få uppgifterna raderade genom att per mejl kontakta Befolkningsförbundets dataskyddsansvarige: arto.nikkarinen@vaestoliitto.fi eller skicka en skriftlig anmälan om saken till adressen Befolkningsförbundet rf / Hyvä kysymys-dataskydd, Kalevagatan 16, PL 849, 00100 Helsingfors.

Gå till ingångssidan för vår dataskyddsbeskrivning