Gå till innehållet

Gruppchattarna

Gruppchatttarna är skriftliga samtal i gruppformat och realtid. Du deltar i samtalet i skydd av din pseudonym. Samtalen leds av organisationernas sakkunniga eller utbildade kamratstödsledare. Man kan hoppa in i en chatt utan inloggning, genom att anta en pseudonym. Chatta kan man också som inloggad varvid pseudonymen är det användarnamn som finns sparat i systemet. Samtalet ska följa Finlands lag och god sed. Vid behov modereras diskussionen.

Nyyti chat tors 25.5. kl. 15 - 17: Hur vara bland människor?

25.05.2021 15:00 - 17:00

En stor del av vår växelverkan med andra har den senaste tiden skett via nätet. En normalare...

Producerat av Nyyti ry