Gå till innehållet

Dataskyddsbeskrivning | Materialbeställningar

Materialbeställningar är en tjänst som riktar sig till sakkunnigorganisationer. Sådana instanser är bland annat skolorna, hälsovården och ungdomsgårdarna eller andra organisationer som i sitt eget arbete vill utnyttja det material som vi har producerat. Materialbeställningar ska göras med vår formulärfunktion. I samband med beställningar samlar vi i typfallet in beställarens verksamhetsställe, mottagarens namn, adress, telefonnummer och mejladress. Uppgifterna om beställningen styrs i typfallet till den mejladress som den organisation som hanterar beställningarna har angett. Beställningsdata kan också lagras i systemet för att sammanställa beställningarna eller för att säkerställa leveranserna, vilket betyder att du den här vägen bör ge endast sådan information som har med dina arbetsuppgifter att göra.

Gå till ingångssidan för vår dataskyddsbeskrivning