Siirry sisältöön

Leijonaemojen vapaaehtoiskoulutus: Vertaistapahtumat

Julkaistu 18.09.2020 - Tuottanut Leijonaemot ry
Leijonaemojen tapahtumissa erityislasten vanhemmilla ja perheillä on mahdollisuus virkistyä ja voimaantua. Tapahtumat voivat tarjota hengähdyshetken arjesta.

Leijonaemojen toiminnan perusajatuksena on tarjota vertaistukea erityislasten vanhemmille ja perheille. Vertaistukea tarjotaan kasvokkain kokoontuvissa vertaistukiryhmissä sekä vertaistapahtumissa. Tapahtumat voivat kestää muutamasta tunnista kokonaiseen viikonloppuun. Niitä järjestetään eri teemojen ympärille. Kohderyhmänä voi olla vanhemmat tai koko perhe.

Leijonaemojen tapahtumista osallistujilta peritään yhdistyksen linjauksen mukainen osallistumismaksu tai omavastuuosuus. Maksu sitouttaa ilmoittautuneita ilmestymään paikan päälle tapahtumaan. Osallistumismaksut pidetään kohtuullisina.

Leijonaemojen tapahtumat ovat avoimia kaikille erityislasten vanhemmille ja perheille. Leijonaemot ry:n jäsenyyttä ei edellytetä. Jäsenten osallistumismaksut ovat kuitenkin edullisemmat. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin tapahtumaan voidaan ottaa osallistujia, Leijonaemot ry:n jäsenet ovat etusijalla. Leijonaemot ry:n jäsenillä on mahdollisuus anoa tukea yhdistyksen järjestämien tapahtumien osallistumismaksuihin sekä matkakuluihin, mikäli perheen taloudellinen tilanne on heikko.

Vanhemmille suunnatut tapahtumat on tarkoitettu vain aikuisille, eikä niissä pääsääntöisesti ole järjestetty lastenhoitoa.

Osa tapahtumista järjestetään työntekijävoimin. Niissäkin itse tapahtumaan tarvitaan vapaaehtoisia toimimaan vertaisohjaajina. Näiden tapahtumien rahoitus tulee STEA:n avustuksista tai muusta Leijonaemojen varainhankinnasta. Tapahtumia voidaan järjestää myös yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Näihinkin tapahtumiin tarvitaan vapaaehtoisia vertaisohjaajiksi.

Vertaisryhmät voivat järjestää alueellaan omia tapahtumia. Tämä edellyttää ryhmiltä omaa varainkeruuta tai toimintaan saatuja avustuksia. Myös omien tapahtumien järjestämisestä tulee sopia toimiston kanssa, jotta niitä voidaan markkinoida Leijonaemojen kanavissa. Alueiden omien tapahtumien osallistumismaksujen omavastuuosuudet voidaan kustantaa ryhmän itse keräämistä varoista, yhteistyökumppanin kustantamana tai lahjoituksilla. Korvaus koskee kaikkia tapahtumaan osallistuvia yhdenvertaisesti, ei vain vertaisryhmässä kävijöitä tai varoja keränneitä henkilöitä.

Sivun alalaidasta löytyy tapahtumanjärjestämisen muistilista pdf-tiedostona. Siihen kannattaa tutustua, koska otamme mielellämme vastaan ideoita erilaisista tapahtumista eri puolilla Suomea.

Suosittelemme, että tapahtumissa olisi vähintään kaksi vapaaehtoista. Tapahtuman luonteesta ja osallistujamäärästä myös useampi vapaaehtoinen voi olla tarpeen. Vapaaehtoisten määrästä on sovittava toimiston kanssa. Vapaaehtoiset voivat keskenään sopia työnjaosta tapahtuman valmistelussa, tapahtumassa ja sen jälkeen.

Vapaaehtoisille vertaistapahtumien ohjaajille korvataan heille aiheutuneet kustannukset tapahtuman jälkeen kuitteja vastaan (päiväraha, materiaalikulut, ateria- ja majoituskulut, matkakulut). Korvausta haetaan kulukorvauslomakkeella, joka on vapaaehtoisten salasanasuojatuilla sivuilla.

Vertaistukipäivien ja -viikonloppujen teemoja

Päiviä ja viikonloppuja järjestetään hyvin monenlaisista teemoista. Tässä on muutamia esimerkkejä, mutta lista ei ole missään nimessä kattava.

Teeman käsittelyä varten etsitään yleensä asiantuntija, joka pystyy luennoimaan tai ohjaamaan tapahtuman tiedollista osuutta. Teeman laajuus pitää miettiä tapahtuman kestoon sopivaksi.

Tietoteemaiseenkin päivään tai viikonloppuun on hyvä liittää rennompi virkistävä osuus, jonka voi ohjata ammattilainen, vapaaehtoinen tai joku tapahtumaan osallistuvista leijonaemoista. Se voi olla vaikka vertaiskeskustelu, rentoutusharjoitus, ulkoilua tai ihan vain kokoontuminen hyvän ruuan ympärille.

Vertaisohjaajana tapahtumassa

Vertaisohjaajan rooli tapahtumassa on kaksijakoinen: olet vertainen, mutta ohjaajana myös osaltasi vastuussa tapahtuman sujumisesta suunnitelman mukaisesti. Käytännössä moni asia tapahtuu samalla tavalla kuin vertaisryhmässä. Tapahtumissa toimimiseen liittyy kuitenkin tiettyjä erityispiirteitä, jotka on hyvä ottaa huomioon.

Ennen tapahtumaa vertaisohjaajat ja tapahtumasta vastuussa oleva työntekijä pitävät palaverin puhelimitse tai Teamsissa. Monista asioista sovitaan jo tapahtuman valmisteluvaiheessa sähköpostitse. Työntekijä on vapaaehtoisten tavoitettavissa myös tapahtuman aikana. Työntekijät osallistuvat joihinkin tapahtumiin, mutta eivät kaikkiin.

Tapahtumissa on hyvä olla kaksi vertaisohjaajaa. Näin tehtäviä voidaan jakaa vapaaehtoisten kesken. Varsinkin viikonlopputapahtumassa on hyvä saada hetken tauko vastuusta, kun kaveri ottaa ohjat. Ohjaajat voivat vetää ohjelmaa vuorotellen, tai voidaan sopia, että toineen huolehtii ohjelmasta ja toinen käytännön asioista. Oli työnjako mikä tahansa, se kannattaa sopia selkeästi ennen tapahtumaa.

Tapahtumapaikka voi olla ohjaajallekin uusi ja tuntematon. Tule siis paikalle hyvissä ajoin, jotta voit tarkistaa, missä on ryhmän kokoontumistilat, vessat, ruokailupaikat yms. käytännön asiat. Saat työntekijältä listan ilmoittautuneista ja esim. erikoisruokavalioista. Työntekijä toimittaa osallistujien tiedot myös pitopaikkaan.

Tapahtumissa noudatetaan Leijonaemojen 10 kultaista sääntöä. Ne on hyvä kerrata tapahtuman alussa. Myös luottamuksellisuuslupaus on hyvä teettää esittäytymiskierroksen yhteydessä. Voi myös olla hyvä ilmoittaa tapahtuman vapaaehtoisten puhelinnumero tai huoneen numero osallistujille, jotta he saavat ohjaajat kiinni tarvittaessa myös vapaa-ajalla.

Tapahtuman ohjelmasta riippuen mukana voi olla asiantuntijoita, toimintojen ohjaajia tai muita ulkopuolisia. Vertaisohjaaja on tapahtumassa heidän yhteyshenkilönsä, jos mukana ei ole työntekijää. Mahdolliset laskutusasiat tai muut hallinnolliset kysymykset ohjataan toimistolle.

Toisinaan tapahtumissa sattuu ja tapahtuu. Vertaisohjaajan on oltava selvillä siitä, miten tapahtumassa toimitaan, mikäli tarvitaan ensiapua tai tapahtuu jotain muuta yllättävää. Suosittelemme, että vapaaehtoiset asentavat puhelimiinsa 112-sovelluksen hätänumeroon soittamiseen ja hätäpaikannukseen sekä Punainen risti -sovelluksen, josta löytyy ajantasaiset ensiapuohjeet onnettomuuksien, tapaturmien ja sairauskohtausten varalle.

Joskus tapahtumissa voi herätä huoli osallistujasta tai hänen perheestään. Akuutissa hätätilanteessa tulee soittaa hälytysnumeroon 112. Muissa huolitilanteissa tulee ottaa mahdollisimman pian yhteyttä Leijonaemot ry:n työntekijään.

Vertaisiltama

Vertaisiltamia järjestetään yhteistyössä yliopistosairaaloiden kanssa. Niiden ideana on tarjota vertaistuen mahdollisuus myös niille vanhemmille, jotka viettävät erityislapsensa kanssa pitkiä aikoja sairaalassa. Vertaisiltamiin saavat osallistua myös muut erityislasten vanhemmat.

Vertaisiltamissa on yleensä teema, josta asiantuntija alustaa. Vertaisiltamien ajaksi pyritään järjestämään lastenhoito.

Jos olet kiinnostunut toimimaan vertaisiltamien yhteyshenkilönä omalla yliopistosairaalapaikkakunnallasi (Helsinki, Tampere, Turku, Kuopio, Oulu), ota yhteyttä toimistoon!

Perhetapahtumien erityispiirteet

Osa Leijonaemojen tapahtumista on tarkoitettu erityislasten koko perheelle tai sisaruksille. Kun mukana on lapsia, tapahtuman vapaaehtoisena toimimiseen liittyy tiettyjä erityispiirteitä.

 • Huomioi erilaiset erityisyydet: aistivammat, liikuntavammat, nepsyt, apuvälineet… Näitä kysytään ilmoittautumisvaiheessa, mutta aina voi tulla yllätyksiä.
 • Lasten keskittymiskyky on usein lyhytjännitteisempää.
 • Ruokailu- ja lepoajoista on syytä pitää kiinni
 • Turvallisuussuunnitelma on erityisen tärkeä!
 • Jos vanhemmat ovat mukana tapahtumassa, he ovat ensisijaisesti vastuussa lastensa turvallisuudesta.
 • Voitko vapaaehtoisena toimiessasi ottaa omat lapsesi/perheesi mukaan tapahtumaan? Entä jos lapsellasi tulee jano/vessahätä/sairauskohtaus/kiukkukohtaus juuri silloin, kun sinun pitäisi ohjata ryhmälle tutustumiskierros tai läsnäoloharjoitus? Voisiko puolisosi osallistua tapahtumaan ja ottaa vastuun lapsista silloin, kun olet vertaisohjaajan tehtävässä?

Pohdittavaksi

LE Kurssitehtävä: Tapahtumat

Ideoi unelmiesi tapahtuma tai tapahtuma, jota voisit olla toteuttamassa. Kirjaa tapahtumasta ne tiedot, joita kysytään tapahtumanjärjestämislomakkeella. Voit päästää mielikuvituksesi laukkaamaan, jolloin vain taivas on rajana, tai voit suunnitella realistisesti järjestettävissä olevan tapahtuman.
 • Ideoi Leijonaemojen tapahtuma

  Ideoi unelmiesi tapahtuma tai tapahtuma, jota voisit olla toteuttamassa. Kirjaa tapahtumasta ne tiedot, joita kysytään tapahtumanjärjestämislomakkeella. Voit päästää mielikuvituksesi laukkaamaan, jolloin vain taivas on rajana, tai voit suunnitella realistisesti järjestettävissä olevan tapahtuman.
 • Palaute

 • Jos joku jäi mietityttämään, älä mieti yksin. Saat vastauksen tehtäväpalautteen yhteydessä sähköpostitse tai seuraavan kurssitapaamisen yhteydessä.
 • Lomakkeella kerätään vastaajan nimi, jotta vastaus voidaan yhdistää kurssilaiseen ja vastaajalle voidaan lähettää palaute vastauksesta. Tietoja käsittelevät Leijonaemot ry:n työntekijät. Vastaukset säilytetään kolme kuukautta kurssin päättymisen jälkeen. Mikäli haluat peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn tai käyttää muita rekisteröidyn oikeuksiasi, ole yhteydessä vertaistuki@leijonaemot.fi. Leijonaemot ry:n tietosuojaseloste.
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Perhepulma-chat alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmille ja lasta odottaville

Tule juttelemaan maksutta ja luottamuksellisesti Väestöliiton asiantuntijan kanssa, jos sinulla on vanhemmuuteen, pari- tai perhesuhteisiin tai...

Tunnepuhuri - hengitys- ja mielikuvaharjoitus

Tämä tunnesäätelyharjoitus voi auttaa rauhoittamaan lasta tunnekuohun aikana. Kun lapsi hermostuu ja on tunnekuohun vallassa, lapsen vireystila...

Lapsen viisi toivetta eroaville vanhemmille

Vanhempien ero on myös lapsen kriisi. Eroavat aikuiset voivat sitä omalla toiminnallaan syventää tai madaltaa. Parhaimmillaan vanhemmat...