Siirry sisältöön

Leijonaemojen vapaaehtoiskoulutus: Muut vapaaehtoisroolit

Julkaistu 23.10.2020 - Tuottanut Leijonaemot ry
Leijonaemojen toiminnassa on myös monia muita mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena

Hallituksen jäsenyys

Leijonaemot ry:n toiminnan kannalta keskeisessä asemassa on toimiva hallitus. Hallitus asettaa suuntaviivat toiminnalle ja seuraa, että toiminta on niiden mukaista. Hallitus seuraa toimintaympäristöä ja suunnittelee järjestön tulevaisuutta havaitsemiensa kehittämistarpeiden mukaan.

Tahtotila vaikuttamiseen ja hallitustyöskentelyyn on hallituslaisen tärkein ominaisuus. Hallituksen jäsenenä sinun olisi hyvä tunnistaa oman elämäsi suomat mahdollisuudet ja ajankäyttösi rajat, jotta valituksi tultuasi voidaan yhdessä miettiä juuri sinun ja perheesi elämään sopivia tehtäviä hallituksessa. Tarjolla on tehtäviä mm. vaikuttamistyön, talousasioiden ja johtamistyön osa-alueilta.

Hallitustyössä pärjää parhaiten, jos tuntee jo ennestään Leijonaemojen toimintamuotoja ja toiminnan tarkoituksen. Toimintaan on voinut tutustua vapaaehtoisena muissa rooleissa tai pitkäaikaisena jäsenenä. Hyötyä on myös organisaatioiden hallinnon ymmärtämisestä. Tätä osaamista on voinut kerätä työelämässä tai muissa järjestöissä toimiessa.

Erityisen arvokasta hallituksessa on talous-, johtamis- ja vaikuttamisosaaminen. Toisaalta motivaatio ja halu oppia uutta riittää myös – hallituskauden aikana ehdit kehittyä aloittelijasta osaajaksi näillä sektoreilla. Hallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua moniin kiinnostaviin tapahtumiin tai työryhmiin, joissa voi saada uutta tietoa kiinnostavista asioista. Hallitus on myös oiva paikka verkostoitua monen alan osaajien kanssa kautta Suomen. Sekä omien taitojen kehittämisestä että verkostoista on hyötyä monelle myös ammatillisesti.

Varaa aikaa

Hallitustyöskentelylle on hyvä varata keskimäärin pari tuntia viikossa. Joskus aikaa menee vähän enemmän, toisinaan työtä on vähemmän. Ajankäyttö riippuu myös roolistasi hallituksessa. Monet hallituksen jäsenet toimivat myös muissa vapaaehtoistehtävissä Leijonaemoissa, esim. ryhmänohjaajina tai verkkovertaistuessa. Nämä muut tehtävät tukevat hallitustyöskentelyä, mutta on hyvä huomioida ne omaa ajankäyttöä pohtiessa. Hallitustyöskentelystä syntyvät kulut korvataan Leijonaemot ry:n kulukorvauskäytännön mukaisesti.

Hallituksen kokoukset pidetään verkossa kerran kuussa. Ne vievät kerralla aikaa noin puolitoista tuntia. Kokousten sujuvuus edellyttää hyvää valmistelua. Leijonaemojen työntekijät osallistuvat päätettävien asioiden valmisteluun, mutta myös hallituksen jäsenillä on tässä oma vastuunsa. Kuukausittaisten kokousten lisäksi hallitus kokoontuu 2—3 viikonloppuna vuodessa suunnittelemaan ja kehittämään toimintaa laajemmin.

Vaikuta muutoksissa

Hallituksen tehtävänä on antaa Leijonaemojen toiminnalle raamit ja suuntaviivat, joiden sisällä työntekijät ja vapaaehtoiset huolehtivat päivittäisestä toiminnasta. Hallitus on vastuussa siitä, että yhdistyksen varat käytetään toimintasuunnitelman mukaisesti.

Tulevina vuosina niin järjestökentällä kuin sote-sektorilla on edessä suuria muutoksia. Leijonaemojen hallituksessa pääsee seuraamaan näitä muutoksia lähietäisyydeltä. Leijonaemojen rooli erityislapsiperheiden aseman puolestapuhujana tulee korostumaan ja vaikuttamistyön merkitys kasvaa. Hallitus linjaa Leijonaemot ry:n vaikuttamistyötä ja kannanottoja.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat erityislasten vanhempia. Kun yhteistyötä tehdään tiiviisti, hallituksen jäsenistä muodostuu läheinen porukka, jonka kanssa voi jakaa myös vertaistukea. Hallituksen kokoonpano muuttuu vuosittain, kun osa jää pois ja uusia tulee tilalle, mutta läheisyys säilyy.

Varainhankinta

Leijonaemojen toimintaa rahoitetaan sekä STEA:n rahoituksella että lahjoituksilla. Teemme jatkuvasti töitä, jotta voimme tarjota jäsenillemme mahdollisimman monipuolisia ja kiinnostavia tapahtumia sekä elämyksiä. Jos sinulla on kiinnostusta tehdä varainhankintaa, voit olla yhteydessä suoraan toiminnanjohtajaamme. Toimintaamme tukevia asioita voi olla myös mm.

 • erilaisten lahjoitusten hankkiminen, esim. tuotelahjoituksia, vapaalippuja yms., joita voidaan jakaa jäsenille tai esim. huutokaupata tai arpoa
 • tempausten järjestäminen, esimerkkinä vaikka ravintolan pastapäivä, jolloin nimikkoannoksen tuotot ohjataan Leijonaemoille
 • verkkokaupan markkinoiminen esim. jakamalla linkin omassa some-kanavassa

Blogikirjoittaminen

Leijonaemojen kotisivuilla on blogi, johon myös jäsenet saavat kirjoittaa. Blogin kategoriat ovat

 • Astetta asiallisemmin
  • vaikuttamistyötä, kannanottoja
 • Meidän Erityinen arki
  • Kokemuksia erityislapsiperheen elämästä ja vanhemmuudesta
 • Päin perhettä
  • Perhe- ja sisarusteemaa
 • Vertaisten verkko
  • Vertaistuesta ja vapaaehtoisuudesta

Monet toimittajat ja päättäjät seuraavat myös blogiamme. Blogin kautta voimme nostaa esiin erilaisia teemoja erityislapsiperheiden arkeen ja asemaan liittyen.

Tänä vuonna julkaisemme

Blogitekstit lähetetään julkaistavaksi toimisto@leijonaemot.fi. Mukaan voit halutessasi liittää (vaakasuuntaisen) kuvan, johon sinulla on julkaisulupa tai ajatuksen siitä, millainen kuva tekstiin mielestäsi sopisi. Tarvittaessa blogiin voidaan liittää useampikin kuva. Blogitekstit oikoluetaan vähintään pilkutuksen tasolla, kirjoittajan toiveesta tarkemminkin.

Blogitekstit voidaan julkaista kirjoittajan omalla nimellä tai nimimerkillä. Leijonaemot ry on poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton. Emme julkaise kirjoituksia, jotka loukkaavat tai provosoivat tarkoitushakuisesti.

Perheraadit

Toisinaan Leijonaemojen jäsenperheitä pyydetään erilaisiin perheraateihin. Nämä raadit voivat liittyä Leijonaemojen tai yhteistyökumppaneiden toiminnan kehittämiseen tai arviointiin. Raadit voivat kokoontua paikallisesti tai verkossa. On tärkeää, että perheraateihin saadaan mahdollisimman laaja edustus ja toisaalta kunkin teeman kannalta sopiva kohderyhmä. Osallistujia perheraateihin etsitään eri kanavissa teemasta riippuen.

Kokemusasiantuntijuus

Leijonaemojen vapaaehtoiset voivat pitää kokemusasiantuntijapuheenvuoroja esim. sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa. Tärkeintä on silloin osata kertoa omista kokemuksista selkeästi ja havainnollisesti. Leijonaemoilta saa tueksi kalvopaketin Leijonaemojen toiminnasta kertomiseen.

Alkuvuodesta 2021 meistä tuli Kokemustoimintaverkoston yhteistyökumppani. Tällä hetkellä ensimmäiset kokemusasiantuntijat käyvät verkoston järjestämää koulutusta ja tätä toimintaa tullaan laajentamaan lähiaikoina. Monet Leijonaemojen kokemusasiantuntijat ovat kouluttautuneet myös esim. lapsen diagnoosipohjaisen järjestön kautta.

Lastenhoitajat

Lastenhoito järjestetään joissain vertaisryhmissä ja joissain perhetapahtumissa. Lastenhoitajille voidaan maksaa palkkaa, mutta osa lastenhoitajista toimii vapaaehtoisena. Vapaaehtoisia lastenhoitajia on löydetty esim. perhe- ja ystäväpiiristä, entisistä ryhmäläisistä, seurakunnan diakoniatyön kautta ja muista järjestöistä.

Myös vapaaehtoisen lastenhoitajan tulee olla lähtökohtaisesti yli 18-vuotias. Mikäli lastenhoitajana toimii alle 18-vuotias, ota etukäteen yhteyttä vertaistuki@leijonaemot.fi.

Lapsien lukumäärä ei saa ylittää seuraavia rajoituksia:

 • 0-3v lapset, 4 lasta per lastenhoitaja
 • yli 3v lapset, 7 lasta per lastenhoitaja

Lasten lukumäärässä on huomioitava erityislasten hoidon vaativuus ja se miten paljon huolenpitoa tai valvontaa kukin lapsi tarvitsee. Lapsien lukumäärärajoitukset ovat alhaisemmat, jos yksi lapsi vaatii yhden hoitajan avukseen kokoaikaisesti. Lasten vanhemmille on myös kerrottava, että vastuu lapsista lastenhoidon aikana on ensisijaisesti vanhemmilla.

Vertaisohjaajan on hyvä tavata lastenhoitaja ennen ensimmäistä kertaa ja käydä tämä ohjeistus läpi. Rikosrekisteriotetta ei tarvita, koska lastenhoito on tilapäistä ja lapset ovat vanhempien välittömässä läheisyydessä.

Tarkemmin lastenhoidon järjestämisestä kerrotaan luvussa Vertaisryhmät.

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Perhepulma-chat alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmille ja lasta odottaville

Perhepulma-chat on tarkoitettu lasta odottaville ja alle 18-vuotiaiden vanhemmille, jotka kaipaavat tukea vanhemmuuden, parisuhteen tai...

Perhepulma-chat alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmille ja lasta odottaville

Perhepulma-chat on tarkoitettu lasta odottaville ja alle 18-vuotiaiden vanhemmille, jotka kaipaavat tukea vanhemmuuden, parisuhteen tai...

Lapsen viisi toivetta eroaville vanhemmille

Vanhempien ero on myös lapsen kriisi. Eroavat aikuiset voivat sitä omalla toiminnallaan syventää tai madaltaa. Parhaimmillaan vanhemmat...