Siirry sisältöön

Leijonaemojen vapaaehtoiskoulutus - Leijonaluuri ja Leijonapartio

Julkaistu 25.09.2020 - Tuottanut Leijonaemot ry
Puhelimitse vertaistukea tarjoava Leijonaluuri ja konkreettista arjen apua välittävä Leijonapartio ovat tärkeitä Leijonaemojen toimintoja. Näissä tehtävissä vapaaehtoinen kohtaa tuettavan kahden kesken. Tässä osiossa käsittelemme myös vapaaehtoisen omien rajojen asettamista ja auttajan uupumusta.

Leijonaluuri ja Leijonapartio – apua erityislapsiperheiden haasteisiin

Leijonaluuri ja Leijonapartio tarjoavat apua juuri silloin, kun erityislapsiperheet sitä tarvitsevat. Tarvittava apu voi olla ihan vain kuuntelemista. Tai apua voidaan tarvita lomakkeiden täyttämisessä, lastenhoidossa, kaupassa käymisessä, pienissä remonttihommissa, lapsen tukiopettamisessa… Kaikkea voi pyytää, vapaaehtoisiltamme löytyy yllättäviäkin taitoja ja mahdollisuuksia!

Myös Leijonaluurin ja Leijonapartion tehtävissä tärkein ohjenuora on Leijonaemojen kymmenen kultaista sääntöä.

Leijonaluuri

Kun huolettaa, väsyttää, suututtaa – tai kun ilahduttaa, innostaa ja rakkaus omaan erityiseen pakahduttaa sydämen, voit jakaa tunteesi vertaisen kanssa Leijonaluurissa. Leijonaluurista löydät toisia erityislapsen vanhempia, jotka ovat käyneet läpi samanlaisia elämänvaiheita ja tunteita. Leijonaluurin vapaaehtoiset ovat Leijonaemot ry:n kouluttamia ja vaitiolovelvollisia.

Leijonaluuriin voi ottaa yhteyttä soittamalla päivystysnumeroon tai jättämällä soittopyynnön nettisivujen lomakkeella. Työntekijät päivystävät Leijonaluurissa keskiviikkoisin klo 10—14, mutta toki myös muina aikoina vastaamme puhelimeen, mikäli mahdollista.

Ensimmäisen puhelinkontaktin aikana työntekijä selvittää, millaista tukea soittaja kaipaa. Toisinaan riittää jo se, että joku kuuntelee kiireettömästi ja ymmärtävästi. Usein kuitenkin tarvitaan enemmän vertaistukea. Silloin työntekijä etsii vapaaehtoistemme joukosta vertaisen, jolla on kokemusta tai osaamista samankaltaisista tilanteista. Vapaaehtoiseen voidaan olla suoraan yhteydessä tai vertaistukijaa voidaan etsintäkuuluttaa Leijonaemojen kanavissa.

Puhelinauttaminen ei ole sidottua paikkakuntaan. Vertaistukija sopii itse tuettavan kanssa, milloin molemmilla on sopiva hetki puhelulle. On aivan sallittua myös kieltäytyä tarjotusta Leijonaluuri-keikasta, mikäli oma elämäntilanne tai jaksaminen ei juuri silloin salli auttamista.

Puhelinauttamisessa on omia erityispiirteitään. Auttaja ja autettava eivät näe toistensa ilmeitä ja eleitä, mikä tekee vuorovaikutuksesta herkempää väärinymmärryksille. On toivottavaa, että molemmat ovat puhelun aikana rauhallisessa ympäristössä, jotta he voivat keskittyä toistensa kuuntelemiseen eivätkä ulkopuoliset – edes oman perheen jäsenet – pääse kuulemaan luottamuksellista keskustelua.

Joskus Leijonaluurissa voi herätä huoli soittajasta tai hänen perheestään. Akuutissa hätätilanteessa tulee soittaa hälytysnumeroon 112. Muissa huolitilanteissa tulee ottaa mahdollisimman pian yhteyttä Leijonaemot ry:n työntekijään. Tutustu myös tämän osion lopussa olevaan Leijonaemojen huolitilanneohjeistukseen.

Leijonapartio

Kun arki erityislapsiperheessä on raskasta, Leijonapartio auttaa. Leijonapartio voi auttaa löytämään oikeat reitit palveluviidakossa. Leijonapartio on myös käynyt hoitamassa lapsia, auttamassa siivouksessa tai viemässä valmista ruokaa erityislapsiperheille, joilla on akuutti avun tarve. Yhdessä kunkin perheen kanssa mietitään, millaisesta avusta olisi eniten hyötyä juuri tässä ja nyt. Yhdessä voidaan etsiä pidempiaikaisia ratkaisuja vaikeisiin tilanteisiin. Leijonapartion apu on luottamuksellista.

Leijonapartiolle voi jättää avunpyynnön nettisivujen lomakkeella. Monesti myös Leijonaluurin yhteydenotoissa tarvitaan myös Leijonapartion apua. Leijonapartion tuki liittyy aina jollain tavalla siihen, että perheessä on erityislapsi. Esimerkiksi puhtaasti lastensuojeluun liittyviä asioita voidaan joutua rajaamaan ulkopuolelle.

Ensimmäisen kontaktin aikana työntekijä selvittää, millaista apua yhteydenottajan perheessä tarvitaan. Toisinaan avuksi riittää ohjaaminen esim. sopivalle nettisivulle. Useimmiten tarvitaan kuitenkin muutakin tukea. Silloin työntekijä etsii vapaaehtoistemme joukosta sopivan auttajan. Tähän voi vaikuttaa auttajan ja autettavan asuinpaikkakunta sekä se, millaista apua tarvitaan.

On aivan sallittua myös kieltäytyä tarjotusta Leijonapartio-keikasta, mikäli oma elämäntilanne tai jaksaminen ei juuri silloin salli auttamista.

Leijonapartiossa vapaaehtoinen voi mennä autettavan kotiin. Tällöin tulee käyttäytyä kohteliaasti ja arvostavasti. Koti on hyvin yksityinen alue ja mikäli autettava kokee, että häntä tai hänen elämäänsä arvostellaan, hän ei ehkä pysty ottamaan apua vastaan.

Leijonapartion avun on tarkoitus olla kertaluontoista ja tilapäistä. Mikäli näyttää siltä, että tukea hakenut perhe tarvitsee pitkäaikaisempaa tukea, hänen kanssaan voidaan yhdessä selvittää, millaisia yhteiskunnan tukimuotoja perhe voisi saada.

Mikäli Leijonapartiossa toimimisesta syntyy vapaaehtoiselle matka- tai materiaalikuluja, ne korvataan Leijonaemojen kulukorvauskäytännön mukaan. Kuluista on sovittava etukäteen työntekijän kanssa.

Leijonaemot ry ja Suomen Lions-liitto ovat solmineet yhteistyösopimuksen Leijonapartiotoiminnon tiimoilta. Leijonaemot voi välittää sopivaksi arvioimiaan Leijonapartiolle tulleita avunpyyntöjä Suomen Lions-liitolle. Lionsien vapaaehtoiset harkitsevat tapauskohtaisesti, mitkä avunpyynnöt he voivat ottaa hoitaakseen. Yhteistyö koskee lähinnä käytännöllistä arjen apua, kuten kodin pieniä korjaustöitä tai asiointiapua.

Jos esim. lastenhoito- tai siivousapua ei saada järjestettyä vapaaehtoisvoimin, Leijonapartion kautta on hankittu myös ostopalveluita erityislapsiperheille. Nämä ovat kuitenkin poikkeustilanteita ja ne järjestetään aina toimistolta käsin.

Koronakevään 2020 aikana käynnistimme osana Leijonapartiota Ruokakassillinen apua -kampanjan. Kampanjan aikana jaoimme 95 ruokakassia erityislapsiperheille, joiden taloudellinen tilanne oli pandemian aiheuttamien poikkeusolojen takia haastava. Apua sai noin 70 perhettä, joista jokainen sai 1—3 ruokakassia. Kassin saaneiden kokemuksia selvitettiin opinnäytetyössä, ja tuella oli suuri merkitys perheille. Ruokakassitoiminta jatkuu, mikäli saamme sille rahoitusta.

Joskus Leijonapartiossa voi herätä huoli tuettavasta tai hänen perheestään. Akuutissa hätätilanteessa tulee soittaa hälytysnumeroon 112. Muissa huolitilanteissa tulee ottaa mahdollisimman pian yhteyttä Leijonaemot ry:n työntekijään. Tutustu myös tämän osion lopussa olevaan Leijonaemojen huolitilanneohjeistukseen.

Auttajan uupumus

Auttamistyö on parhaimmillaan antoisaa ja voimauttavaa. On palkitsevaa, kun voi kääntää omat kokemukset hyödyksi ja helpottaa vertaisen elämää erilaisissa kriisitilanteissa. Näitä hyviä hetkiä kannattaa kirjata itselleen muistiin ja jakaa myös muille Leijonaemojen vapaaehtoisille!

Leijonapartion ja Leijonaluurin kautta vapaaehtoinen voi kuitenkin joutua kohtaamaan hyvin raskaita asioita. Samalla myös omat aiemmat vaikeat kokemukset voivat nousta pintaan ja vaatia uutta käsittelyä.

Auttamistyössä tulee suojata itseään ja huolehtia omasta jaksamisestaan myös vapaaehtoisena toimiessa. Mieti etukäteen, minkä verran kerrot itsestäsi ja perheestäsi:

 • Käytätkö lapsistasi heidän nimiään vai puhutko esim. lapsena, tyttärenä, kuopuksena tms.
 • Kuinka tarkasti kerrot lapsesi diagnooseista, tutkimuksista, hoidoista jne. Muista kunnioittaa myös lapsen yksityisyydensuojaa!
 • Kuinka tarkasti kerrot asuinpaikkasi?
 • Miten rajaat ajat, jolloin olet tuettavan käytettävissä? Puhelut, tekstiviestit, pikaviestit…
 • Otatko tuettavan kaveriksi sosiaalisessa mediassa?

Leijonaluurissa voi käyttää prepaid-liittymää, jolloin vapaaehtoisen yhteystiedot eivät näy tuettavalle. Prepaid-liittymän hankkimisesta sovitaan työntekijän kanssa ja sen hankintahinta korvataan Leijonaemojen kulukorvauskäytännön mukaan.

Myös pitkät tukisuhteet ovat sallittuja, ja joskus ne voivat muuttua ystävyyssuhteiksi, kun samankaltaiset kokemukset yhdistävät. Silloin vertaistuesta tulee vastavuoroista, eikä kumpikaan koe olevansa vain auttaja tai autettava.

Entä jos huomaan uupuvani?

 • Ota yhteyttä työntekijään. Luottamuksellisuus ja salassapitosopimus ei estä vapaaehtoisten työnohjauksellisia keskusteluja Leijonaemot ry:n työntekijöiden kanssa. Tarvittaessa haastaviin tilanteisiin on mahdollista saada myös ulkopuolista työnohjausta.
 • Keskustele vertaisten eli toisten vapaaehtoisten kanssa. Muista kuitenkin, ettet paljasta tuettavastasi tunnistettavia tietoja. Voit kysellä muilta vapaaehtoisilta, miten he ovat erilaisissa tilanteissa toimineet tai mistä he saavat voimavaroja.
 • Osallistu vapaaehtoisten tapaamisiin verkossa tai kasvokkain. Leijonaemot ry järjestää vapaaehtoisille verkkotapaamisia noin kuuden viikon välein. Jatkokoulutus- ja virkistysviikonloppuja vapaaehtoisille järjestetään kahdesti vuodessa, syys- ja kevätkaudella. Lisäksi tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan voidaan järjestää alueellisia vapaaehtoisten päiviä tai iltoja.
 • On aivan sallittua myös ottaa tauko vapaaehtoistehtävistä, mikäli oma elämäntilanne vaatii tai voimavarat ehtyvät.

Pohdittavaksi

LE Kurssitehtävä: Luuri ja Partio

 • Miten lähtisit auttamaan seuraavissa esimerkeissä? Vastaa vähintään kolmeen.

  Esimerkit ovat keksittyjä eikä niillä ole vastineita todellisessa elämässä. Aiheet ja teemat esiintyvät usein Leijonaluurin ja -partion yhteydenotoissa.
 • Toinen on pikkutarkka järjestyksen ja aikataulujen ystävä ja toinen holtiton, äänekäs ja impulsiivinen. Lapset jakavat yhteisen huoneen, ja yhteenottoja tulee lähes päivittäin. Lapset huutavat, paiskovat tavaroita, lyövät ja potkivat toisiaan. Yhteyttä ottanut vanhempi kaipaa neuvoja perhe-elämän rauhoittamiseen. Puoliso ei näe ongelmaa, koska hänen mielestään sisarukset kinaavat aina.
 • Eron jälkeen vanhemmat asuvat edelleen samalla paikkakunnalla. Lasten on ajateltu asuvan vuoroviikoin molempien vanhempien luona. Yhteyttä ottanut vanhempi pohtii, miten vuoroviikkoasumisessa järjestetään esim. koulukuljetukset tai lapsen lääkäri- ja terapiakäynnit?
 • Pienempi lapsi on jo ottamassa isompaa kiinni monessa asiassa, esim. liikkumisessa ja kropanhallinnassa. Yhteyttä ottanut vanhempi kertoo, että ei ole tähän saakka juurikaan verrannut esikoistaan muihin lapsiin, mutta nyt kuopuksen kehittymisen myötä suru ja hämmennys esikoisen kehitysvammasta on noussut uudella tavalla pintaan.
 • Lapsen hoito vaatii paljon nostelemista ja esim. pesuissa avustamista. Syksyn liukkailla äiti kaatui ja käsi on nyt kipsissä ainakin muutaman viikon. Äiti ei tiedä, mistä lähtisi pyytämään apuja lapsen hoitoon täksi aikaa. Omaishoidon vapaiden ajan lapsi on käynyt tilapäishoidossa palvelukodissa, johon äiti on kyllä tyytyväinen, mutta ei haluaisi lasta sinne useaksi viikoksi.
 • Palaute

 • Jos joku jäi mietityttämään, älä mieti yksin. Saat vastauksen tehtäväpalautteen yhteydessä sähköpostitse tai seuraavan kurssitapaamisen yhteydessä.
 • Lomakkeella kerätään vastaajan nimi, jotta vastaus voidaan yhdistää kurssilaiseen ja vastaajalle voidaan lähettää palaute vastauksesta. Tietoja käsittelevät Leijonaemot ry:n työntekijät. Vastaukset säilytetään kolme kuukautta kurssin päättymisen jälkeen. Mikäli haluat peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn tai käyttää muita rekisteröidyn oikeuksiasi, ole yhteydessä vertaistuki@leijonaemot.fi. Leijonaemot ry:n tietosuojaseloste.
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Perhepulma-chat alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmille ja lasta odottaville

Tule juttelemaan maksutta ja luottamuksellisesti Väestöliiton asiantuntijan kanssa, jos sinulla on vanhemmuuteen, pari- tai perhesuhteisiin tai...

Perhepulma-chat alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmille ja lasta odottaville

Tule juttelemaan maksutta ja luottamuksellisesti Väestöliiton asiantuntijan kanssa, jos sinulla on vanhemmuuteen, pari- tai perhesuhteisiin tai...

Tunnepuhuri - hengitys- ja mielikuvaharjoitus

Tämä tunnesäätelyharjoitus voi auttaa rauhoittamaan lasta tunnekuohun aikana. Kun lapsi hermostuu ja on tunnekuohun vallassa, lapsen vireystila...