Siirry sisältöön

Vanhemmuuden päivä

23.05.2023 klo 14:16 - Tuottanut Väestöliitto
Vanhemmuus on tärkeä tehtävä, jossa jokainen tarvitsee jossain vaiheessa muiden tukea. Silti liian moni sinnittelee hankalassakin paikassa yksin, vähätellen omaa huoltaan tai häveten avun pyytämistä.

Näytetään yhdessä, että vanhemmuus on joukkuelaji ja avun pyytäminen on vahvuutta, viisautta ja rakkautta. Jos olet joskus saanut tukea vanhemmuuteesi ystäviltä, perheeltä, järjestöiltä tai julkisista perheiden palveluista – ole ylpeä siitä – olet toiminut viisaasti. Poistetaan yhdessä turhat esteet avun pyytämiselle, jotta jokainen perhe pärjäisi paremmin.

 

Tue kampanjaa vaihtamalla sosiaalisen median profiilisi kansikuvaksi kampanjan kuva

 

Väestöliiton koordinoima perhejärjestöjen ja Suomen ev.lut.kirkon edustuksesta koostuva Kannustavan vanhemmuuden verkosto kampanjoi 26.5.-1.6. ja haastaa ajatusta siitä, että vanhemmuudessa pitäisi pärjätä ilman muiden apua. Yhteisöllisempään kasvatukseen kannustava kampanja näkyy sosiaalisessa mediassa kampanjassa mukana olevien toimijoiden kanavilla aihetunnisteilla #VanhemmuudenPäivä sekä #MinuakinOnTuettuVanhemmuudessa. Tutustu Vanhemmuuden päivän kampanjassa mukana olevien järjestöjen maksuttomiin tukipalveluihin perheille:

Väestöliitto

Väestöliiton Perhepulma-palvelu tarjoaa lasta odottaville ja alle kouluikäisten lasten vanhemmille maksutonta keskustelutukea. Asiantuntijat vastaavat mm. vanhemmuuden, parisuhteen ja seksuaalisuuden kysymyksiin puhelin -ja chatpalveluissa. www.hyvakysymys.fi/perhepulma

Suomen Monikkoperheet ry

Suomen Monikkoperheet ry toimii 16 alueellisen monikkoperheyhdistyksen valtakunnallisena kattojärjestönä. Alueyhdistykset tarjoavat vertaistukea järjestämällä mm. monikkoperhevalmennuksia, jäsenten yhteisiä tapaamisia, luento- ja keskustelutapahtumia, liikunnallisia tapahtumia ja retkiä. Monikkoperheyhdistyksissä tapaat muita monikkovanhempia ja -lapsia. Alueyhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin. monikkoperheet.fi/toiminta/yhdistykset/

Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry

Tukiluuri on tarkoitettu lastensuojelun asiakkaana olevien lasten vanhemmille ja läheisille. Voit soittaa tukiluuriin, jos jokin asia mietityttää, tarvitset neuvoja tai haluat keskustella lastensuojeluun liittyen. Tukiluurin kautta ei voi saada laki -tai viranomaisneuvontaa. Linjat ovat auki joka keskiviikko klo 10-12.00 numerossa 044 350 5179.

Järjestämme myös erilaista vertaistukea sijoitettujen lasten vanhemmille ja läheisille. suomenkasper.fi/lastensuojelu/vertaistukea-vanhemmille-ja-laheisille/

Miessakit ry

Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaaksemme miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

MASI-toiminta tarjoaa apua isille masennusoireisiin tai niiden kohtaamiseen perheessä. MASI ylläpitää isien toimintakykyä ja edistää heidän hyvinvointiaan perheissä, joissa jommallakummalla vanhemmista on masennusta tai siihen viittaavaa oireilua. MASI on suunnattu niille isille, jotka kokevat toimintakykynsä ja jaksamisensa olevan kovilla.

Miesten tueksi. Kaikkien hyväksi. www.miessakit.fi/

ADHD-liitto ry

ADHD-liitto tuottaa vanhemmille neuvontaa, esitteitä ja oppaita, vertaisvanhempitoimintaa sekä STRATEGIA-vanhempainohjausryhmiä. ADHD-liiton jäsenyhdistykset tarjoavat mm. vertaistuki- ja virkistystoimintaa.

www.adhd-liitto.fi

Marttaliitto ry

Martat toimivat arjen taitoja vahvistaen. Käytännönläheistä toimintaa alle 1,5-vuotiaiden lasten perheille järjestetään ympäri Suomen ja verkossa. Tutustu sisältöihin: martat.fi/lapsiperheet

Lastensuojelun Keskusliitto ry

Lastensuojelun Keskusliitto tarjoaa perheille ja kasvattajille tietoa ja keinoja kannustavaan kasvatukseen. Seuraamme myös suomalaisten kasvatusasenteita. Lapsen Maailma -lehtemme nostaa esiin perheisiin ja kasvamiseen liittyviä tarinoita ja aiheita sekä auttaa arjen pulmatilanteissa. Lisäksi olemme koonneet tietoa lapsiperheiden palveluista ja tuesta 11 eri kielellä lastensuojelu.info -sivustolle.

https://www.lskl.fi/perheille/

Ensi-ja turvakotien liitto ry

Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. Tarjoamme vauvaperheille tietoa vauvaperhe.fi -sivuilla, tukea chatissä, vauvaperheiden kohtaamispaikoissa, Baby blues työssä, Päiväryhmätoiminnassa ja ensikodeissa. Kauttamme voi myös saada vapaahtoisen doulan, kun perheessä on erityisen tuen tarve.

www.ensijaturvakotienliitto.fi

Suomen Uusperheiden liitto

Suomen Uusperheiden Liitto ry (Supli) tarjoaa uusperheille tietoa ja osallisuutta mahdollistavaa vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, osaamista vahvistavaa koulutus- ja kehittämistoimintaa sekä mahdollisuutta olla mukana yhteiskunnallisessa tutkimus- ja vaikuttamistyössä.

www.supli.fi

Adoptioperheet

Adoptio-odotusta ja adoptiovanhemmuutta ymmärtää usein parhaiten toinen saman kokenut, vertainen. Adoptioperheet ry tekee edunvalvontaa, välittää ja tuottaa tietoa adoptiosta sekä koordinoi ja tukee valtakunnallisen vertaisverkoston toimintaa.

www.adoptioperheet.fi/adoptiovanhemmille

Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Kirkko tarjoaa perheille maksutonta pari- ja perheneuvontaa 37 paikkakunnalla. Neuvottelukeskuksissa työskentelevät koulutetut pari- ja perhepsykoterapeutit.

Palvelut, leirit, perhekerhot sekä kohtaamispaikat ovat avoimia kaikille pareille ja perheille, ei edellytetä kirkon jäsenyyttä.

Perheasiain neuvottelukeskusten yhteystiedot – evl.fi

Familia ry

Familia ry tarjoaa kahden kulttuurin perheiden vanhemmille vanhempainvalmennusta, vertaisryhmätoimintaa, luentoja ja tapahtumia sekä matalan kynnyksen pari- ja perheneuvontaa.

www.familiary.fi

Sateenkaariperheet ry

Sateenkaariperheet tarjoaa sateenkaarevien vanhempien lapsiperheille ja vanhemmuudesta kiinnostuneille vertaistoimintaa verkossa ja kasvotusten ympäri Suomen. Neuvontaa liittyen vaikkapa lapsen saamisen mahdollisuuksiin ja erilaisiin perhetilanteisiin on saatavilla puhelimitse ja sähköpostitse.

https://sateenkaariperheet.fi/toimintaa-ja-tukea/neuvonta-ja-tuki/

Sateenkaari-ihmisten perhesuhdekeskus

Perhesuhdekeskus tarjoaa ammatillista tukea sateenkaareviin perhe-, rakkaus- ja läheissuhteisiin. Tukipalvelut on suunnattu sekä sateenkaari-ihmisille että heidän läheisilleen kuten sateenkaari-ihmisten vanhemmille. Tukea on tarjolla puhelimitse, chatissa ja tukitapaamisissa. https://perhesuhdekeskus.fi/

Kumppanuusvanhemmaksi – kun lapsi syntyy kahden kodin lapseksi -hanke

Kumppanuusvanhemmaksi hankkeesta saavat kumppanuusperheelliset ja kumppanuusvanhemmuutta suunnittelevat tietoa ja tukea omaan tilanteeseensa. Haastaviin tilanteisiin, lakikiemuroihin ja vanhemmuuden eri vaiheisiin on tukea saatavilla niin tapaamisissa, puhelimitse, chateissa, sähköpostitse kuin luennoilla ja valmennuskursseillakin.
https://kumppanuusvanhemmaksi.fi/

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto tarjoaa valtakunnallisesti apua ja tukea vanhempien eron koneille sekä totaaliyksinhuoltajaperheille livenä ja verkossa. Vanhemmille on tarjolla neuvontaa esimerkiksi eroinfopuhelimessa ja chateissa sekä vertaistukea ryhmissä ja chateissa. Järjestämme myös lapsille ja nuorille vertaisryhmiä ja chatteja. Lisäksi perheet voivat osallistua jäsenyhdistystemme monipuolisiin tapahtumiin, retkiin ja leireihin ympäri Suomea. Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaamme: www.yvpl.fi.

 

 

Oliko tästä sinulle apua?

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Perhepulma-chat pienten lasten vanhemmille ja lasta odottaville

Perhepulman chat on tarkoitettu lasta odottaville ja alle kouluikäisten lasten vanhemmille, jotka kaipaavat tukea vanhemmuuden, parisuhteen tai...

Perhepulma-chat pienten lasten vanhemmille ja lasta odottaville

Perhepulman chat on tarkoitettu lasta odottaville ja alle kouluikäisten lasten vanhemmille, jotka kaipaavat tukea vanhemmuuden, parisuhteen tai...

Perhepulma-chat pienten lasten vanhemmille ja lasta odottaville

Perhepulman chat on tarkoitettu lasta odottaville ja alle kouluikäisten lasten vanhemmille, jotka kaipaavat tukea vanhemmuuden, parisuhteen tai...